Skip to main content

Nyheter - startsida

Sommarjobb pågår

Förberedelserna för att kunna börja med de stora tunnelarbetena pågår hela sommaren på flera platser.

Publicerad: 2018-06-15

Blå linje till Barkarby är den första del av tunnelbanan som ska börja byggas, redan nu i höst. Under sommaren pågår framför allt grävarbeten för vatten- och avloppsledningar.

Södermalm kommer det att provborras på ett par ställen, i Stigbergsparken och vid Katarina Bangata.

2019-02-04

Viktigt att kontrollera upphängda föremål

Arbeten i berg skapar vibrationer. Känner du vibrationer är det viktigt att kontrollera att tavlor, speglar och lampor är ordentligt upphängda.
Känner du av vibrationer från arbeten med nya tunnelbanan? Då behöver du själv kontrollera upphängda föremål. 

Intensiteten i vibrationer beror på avståndet till arbetena och på byggnadens grund. De kan kännas och höras och upplevas som störande eller som obehagliga. 

Gränser för vibrationer sätts med god marginal utifrån bebyggelsen omkring, men upphängda föremål kan ramla ner om en krok är otillräcklig eller gammal.  

2021-01-21

En gigantisk snäcka tar form

Konsten på stationen i Hagastaden.
Den som kliver av tunnelbanetåget i Hagastaden i framtiden kommer att hamna mitt i en snäcka. 

– Jag har tittat på hela det stora hålrummet som ett enda verk, säger konstnären Åsa Jungnelius. 

I dagarna är det fem år sedan hon fick veta att hon är en de konstnärer som valts ut för att utforma en av de nya tunnelbanestationerna.  

2021-01-20

Nya tunnelbanans arbete börjar synas i Akalla

Akalla tunnelbanestation
Nu börjar arbetet med nya tunnelbanan även att märkas på Akalla station, där spårrivning och bygge av skyddsväggar pågår under våren.

Om du åker från stationen i Akalla kan du under våren både se och höra arbetet med att förlänga Blå linje till Barkarby. Däremot kommer inte tunnelbanetrafiken att påverkas.

2021-01-18

Så blir sprängningar säkra

I Rudviken har en väg grävts ner till det bergsparti där arbetstunneln ska sprängas ut.
Arbetet med en ny tunnel börjar med sprängningar ovan jord. En rad rutiner gör sprängningarna säkra. 

På nya tunnelbanans arbetsområde i Rudviken har markarbeten pågått sedan förra året. Nu är det dags att börja spränga ut en arbetstunnel ner till den kommande stationen Södra Hagalund.  

2021-01-19

Övning ger trygghet om något händer

Torbjörn Lundgren
Gummibränder, oljeutsläpp och ras. Förvaltning för utbyggd tunnelbana övar återkommande på att hantera kriser.  

Publicerad: 2021-01-14

Att bygga ut tunnelbanan är inget riskfritt arbete. Trots säkerhetssystem, förebyggande arbete och till exempel skyddskläder finns det en risk att något oförutsägbart inträffar.  

2021-01-14

Se filmen: Så byggs tunnelbanan steg för steg

Grävmaskiner, borrar och lastbilar används för att bygga nya tunnelbanan
Det kan kännas långt till att första resenär blippar sitt SL-kort på en av nya tunnelbanans stationer. Men nytt kalenderår innebär faktiskt ett steg närmre invigning och systematiskt rullar arbetet på – både ovan och under jord.  

Publicerad: 2021-01-12

För att tunnelbanan ska bli klar i tid krävs det inte helt oväntat minutiös planering. Allt från sprängningar, transporter och beställningar ska klaffa.  

2021-01-18

Rätt vinkel på alla tunnlar med gyro

Ute Omnell har arbetat med mätpunkter som gör att det blir rätt vinkel på tunnlar som sprängs.
Tre extremt noga utplacerade betongpelare och ett mätinstrument som bara ett fåtal i världen kan hantera. Tillsammans ser de till att nya tunnelbanans tunnlar går exakt som planerat. 

Publicerad: 2021-01-08

Vid en första anblick ser betongpelaren och dess platta mer ut som en bortglömd del av ett hus, än en avgörande punkt när nya tunnelbanans tunnlar sprängs.  

2021-01-08

The mountain accommodating the new metro

Stockholmsgranit är grå eller rödaktig och är bra berg för tunnlar. Så här ser den ut under Londonviadukten. Vid kartering dokumenteras bland annat hur mycket sprickor det finns i berget. Ett valvformigt tak ger stabilare tunnel.
Preferably Stockholm granite but never episyenite. That is what the geologists want. Join us as we go down amongst the gneiss, fissure systems, and mountain cracks.

Geologists are carefully studying the rock dawning as the tunnels are blasted into being. Their tunnel mappings are important for how the work will proceed.

2021-01-07

Close quarter between the bypass and the new metro

Förbifartens och nya tunnelbanans tunnlar korsar varandra med fem meters marginal väster om Akalla.
Just west of Akalla, two of Stockholm’s major infrastructure projects cross paths with each other. The new metro to Barkarby will be blasted into being five meters under the tunnels for the E4 Bypass Stockholm.

The need to adapt to other underground or built-in facilities is common when building in Stockholm. Good dialogue and early cooperation are therefore important.

2021-01-07

Pages