Skip to main content

Nyheter - startsida

Här blir tunnelvattnet rent

Adem Nyström på CRTG visar hur vattnet rengörs vid arbetstunneln i Nacka
Vatten är en stor del av processen med att bygga tunnlar, inte minst vid borrning. Men för att vattnet ska kunna gå vidare ut i avloppssystemet måste det renas.

Mitt på arbetsområdet för arbetstunneln i Nacka står ett vitt tält. Här passerar allt vatten från tunnelbygget.

– Det går åt omkring 25–30 kubikmeter vatten per timme när vi borrar, säger Adem Nyström, som är miljö- och hållbarhetsansvarig hos CRTG som bygger de tre arbetstunnlarna i Nacka.

2021-03-25

See the first platform for the metro

Plattformsutrymme för tunnelbanan i Barkarby
The platform area for Barkarby station is getting ready. Follow us 30 metres underground where the passengers will be waiting for the metro in a few years.

Published 23-03-2021

– This is where you will stand and wait to embark on the metro and travel on to Kista or the T-central, or even further, says Peter Dahl, coordinating project manager for Blue Line to Barkarby.

2021-03-23

Positive message from the government regarding rubble

Bergmassor och Niklas Bergman
The government wants to make it easier to use the rubble in an environmentally beneficial way. The Swedish Environmental Protection Agency is now tasked by the government to investigate how to handle this.

- This is an important and positive message for us. I assume that this means that we can handle the rubble as the resource it is and thereby avoid significant additional expenses and a large environmental impact, says Administration Manager Niklas Bergman.

2021-03-23

Careful work under Karolinska

Loretto Leguisamo Norén är samordnare för omgivningspåverkan på nya tunnelbanan. När tunnlar byggs under Karolinska universitetssjukhuset måste allt arbete utföras försiktigt.
The construction of the new metro to Arenastaden requires close cooperation with Karolinska University Hospital. The blast work will be adapted to the sensitive operation.
Published 23-03-2021

From Odenplan the new metro work is constructing tunnels to Arenastaden. This will involve work directly underneath Karolinska University Hospital and Karolinska Institute, where many sensitive operations and instruments are located.

2021-03-23

Hus tål mer än många tror

Luppen används för att titta på sprickor som uppstått i hus.
Du hör hur det mullrar och känner att det darrar till under fötterna. Samtidigt hittar du en spricka i väggen som inte varit där tidigare. Att skadan uppkommit på grund av nya tunnelbanans arbete ett par kvarter bort är dock högst osannolikt.   

Publicerad 2021-03-23

I inledningen av Jurassic Park zoomas ett vattenglas in. Ett dovt muller hörs och ringarna på vattnet illustrerar att något väldigt farligt är på gång att hända.  

2021-03-26

Trygga platser i tunnlarna

I en räddningskammare finns det plats för åtta personer och den skyddar mot bland annat rök under 24 timmar.
Om det händer en olycka i en tunnel kan det vara svårt att ta sig ut. Då finns  räddningskammare som skydd i upp till ett dygn. 

När en tunnel blir längre än 300 meter måste säkerheten öka. Bland annat placerar man då ut räddningskammare.  

2021-03-22

Mindre buller i Hagastaden från nu

Nu kan stora lastbilar vända i arbetstunneln i Hagastaden.
Lastningen av bergmassor sker från och med nu inne i arbetstunneln i Hagastaden. Det minskar bullret för de som bor intill.

Hittills har utsprängda bergmassor behövt lastas om ovan jord, vilket låtit en del. 

2021-03-19

Hållbart byggande av hållbart transportmedel

Sara Nottebohm-Kaiser, hållbarhetshandläggare på Region Stockholm, och Adem Nyström, miljö- och hållbarhetsansvarig hos CRTG, på miljörond vid arbetstunneln i Nacka.
Tunnelbanan är inte bara ett hållbart transportmedel – nya tunnelbanan byggs också på ett hållbart sätt. Regelbundet kontrolleras att arbetet har så lite påverkan som möjligt på både miljön, människor och klimatet.
2021-03-18

Du är 100 gånger känsligare än ditt hus

Michael Morge och Arne Carlsson. Tunnel som sprängs.
När det mullrar och marken vibrerar är den naturliga reaktionen att något inte står rätt till. Men  människan är inte särskilt bra på att avgöra den faktiska påverkan av en sprängning – vi är helt enkelt lite för känsliga.

Publicerad: 2021-03-17

2021-04-07

Bra att tacka ja till besiktning

Andreas Lundell
Strax före byggstart blir alla på ett visst avstånd från tunneln erbjudna en besiktning av bostaden. Det är bra att tacka ja.

Sprängningarna som för tunnelbanetunnlarna fram genom berget skapar vibrationer som ofta känns i byggnaderna ovanpå – men som väldigt sällan orsakar några skador. 

2021-03-18

Pages