Skip to main content

Nyheter - startsida

"Det är häftigt att arbetet fortsätter"

Historisk tunnelbanaeutbyggnadsbild
Sten Nilsson var med och byggde ut Blå linje på 1960-talet. Redan då fanns planer på en fortsättning söderut och till Nacka.

Publicerad 2020-06-30

Tunnelbanenätet i Stockholm byggdes ut i olika etapper från 1930-talet till 1970-talet.

2020-08-11

Viktiga slutbesiktningar i Barkarby

Arbetstunneln i Veddesta är nu klar och godkänd.
Två av arbetstunnlarna i Barkarby är nu slutbesiktigade och godkända. Det är ett viktigt steg mot en utbyggd tunnelbana mellan Akalla och Barkarby och snart väntar byggstart av spårtunnlarna och stationerna.

Publicerad 2020-06-25

2020-06-25

Missa inte tunnelbanan till Älvsjö

Tunnelbanekarta med ny linje
Nya tunnelbanans nyaste uppdrag är att bygga tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö. Nu finns den nya linjen med i filmen om utbyggnaden. 

Publicerad 2020-06-23

2020-06-23

Så skyddas kulturbyggnader under byggtiden

Grand hotell
På en del platser där tunnelbanan nu ska byggas ut finns äldre kulturbyggnader och kyrkor. Här gäller det att gå varsamt fram och anpassa arbetet för att inte skada de fastigheter som finns ovan jord. 

Publicerad 2020-06-23

Alla fastigheter som ligger nära de tunnlar som ska byggas besiktigas, men för kulturbyggnader upprättas även ett kontrollprogram för varje byggnad, som utförs av antikvarier och konservatorer.  

2020-06-23

Jättelokan tas bort med lie

Region Stockholm tar till särskilda åtgärder för att stoppa spridningen av den invasiva växten Jätteloka.

Publicerad 2020-06-18

2020-06-18

Bredare plattform på Gullmarsplan i höst

Flygbild över Gullmarsplan
Förberedelser för bygget av ett hisschakt på Gullmarsplans station gör att tunnelbanetrafiken mellan Globen och Gullmarsplan stängs av under sommaren. I höst går trafiken på ett nytt spår, från en breddad plattform på Gullmarsplan.

Publicerad 2020-06-12

När den Blå linjens nya plattform på Gullmarsplan är klar, 70 meter under dagens station, kommer hissar att förbinda de olika stationsnivåerna

2020-06-12

Klartecken för tunnelbana till Arenastaden

Malin Harders, projektchef Arenastaden
Nu är järnvägsplanen för utbyggnaden av tunnelbanan till Arenastaden fastställd av Trafikverket. Det betyder att arbetet med att bygga tunnlar kan börja på allvar.

Publicerad 2020-06-12

– Det här är en milstolpe! Jag har sett fram emot den här dagen sedan vi började vår planering av tunnelbana till Arenastaden 2014, säger Malin Harders, projektchef.

2020-06-15

Groddjursstängsel ska skydda fridlysta djur

Bild på en Åkergroda
För att skydda grodor och andra djur som övervintrar intill Örbyleden sätter regionen upp groddjursstängsel runt ett planerat arbetsområde.

Publicerad 2020-06-11

Framåt årsskiftet kommer arbetet med att bygga ut Högdalsdepån med en spårtunnel sätta igång intill Örbyleden. Arbetet görs för att depån ska få en koppling även till Farstagrenen när tunnelbanan byggs ut för att kunna serva alla tåg i Söderort.

2020-06-11

Utbyggnaden märks på olika vis – men inte hela tiden

Maskin vid arbete för utbyggnad av tunnelbanan
När tunnelbanan förlängs och byggs ut är det många olika faktorer som spelar in för hur mycket du påverkas. 

Publicerad 2020-06-09

Det beror till exempel på var du bor och vilken sorts arbeten som utförs i närheten.

2020-07-02

”Utmärkt” betyg till tunnelbanans hållbarhetsarbete

Barkarbystaden, plattform.
Smarta transporter, levande arkitektur och engagerade medarbetare gör att planeringen av Blå linje till Barkarby får höga betyg i hållbarhet.

Publicerad 2020-06-04

2020-06-04

Pages