Skip to main content

Exjobb: Uppförandekoder i praktiken i bygg- och anläggningsbranschen


Bakgrund
När det finns flera leverantörsled sker ofta negativ påverkan på miljö och samhälle utanför Sveriges gränser. Det finns också utmaningar kopplat till insyn i leverantörskedjorna avseende de produkter vi köper in. Där vi identifierat risker i leverantörsleden behöver vi bli bättre på att ställa krav som kan påverka förhållanden kopplade till hållbarhetsfrågor. Ett verktyg för att styra leverantörer är uppförandekoder, men hur fungerar det i praktiken?

Frågeställningar
Vilken effekt kan krav på hållbara leverantörskedjor ge? Vilka exempel på åtgärder och krav har visat sig ha effekt för att förbättra social standard och minimera sociala risker hos underleverantörer?

Metodförslag
Litteratursökning och genomgång samt intervjuer med leverantörer/beställare där åtgärder genomförts. Utvärdering av olika tillgängliga åtgärder och dess eventuella effekter för bättre miljö och samhälle. Insynen är ofta svår ner i leverantörsleden och åtgärder därmed också svåra. Exempel på åtgärder är revisioner, byte av leverantör, krav på att villkor förbättras och bättre insyn. Andra branschers arbete kan vara relevant att titta på.

Kompetens
Civilingenjör med miljö-/teknik-/infrastrukturinriktning. Miljövetenskaplig universitetsutbildning med samhällsvetenskaplig inriktning eller liknande.

Omfattning
15–30 hp

Ansökan
Skicka din ansökan till nyatunnelbanan@sll.se. Märk ansökan Uppförandekoder i praktiken i bygg- och anläggningsbranschen och skicka med CV och en kort motivering till varför du är intresserad av uppdraget.