Värdefulla synpunkter på tunnelbanan till Nacka och söderort

Nyhet  Nacka, Nya tunnelbanan, Södermalm, Söderort  2015-11-02
Nu är samrådet avslutat kring byggskedet för utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och söderort. Många värdefulla synpunkter har kommit in. Nu går vi igenom dem och ser hur bygget kan genomföras på bästa sätt.

Flera hundra synpunkter kom totalt in under samrådsperioden den 8 oktober – 2 november. De flesta synpunkterna rör arbetstunneln på norra sidan om Hammarby kanal och entrén i korsningen Skånegatan/Borgmästargatan vid Sofia på Södermalm. Utöver frågor som rör byggskedet har det kommit in flera synpunkter kring den nya stationen i Slakthusområdet som ska ersätta Globens och Enskede gårds tunnelbanestationer och hisslösningarna vid stationerna Sofia och Gullmarsplan.

– Nu kommer vi att gå igenom alla synpunkter från allmänhet, fastighetsägare och remissinstanser och därefter fortsätter vi att planera bygget, med synpunkterna som en del av vårt underlag, säger Martin Hellgren, projektchef för tunnelbana till Nacka och söderort.

De flesta är väldigt positiva till att tunnelbanan byggs ut i Stockholm, men flera som bor nära arbetstunnlar eller stationsentréer känner sig oroliga, bland annat för buller och byggtrafik.

– Vi tar de närboendes oro på allvar, säger Martin Hellgren. Men det finns stor erfarenhet av att bygga tunnlar i Stockholm. Det kommer att märkas när vi bygger ut tunnelbanan med sex nya stationer och 11 kilometer spår, men vi jobbar hårt för att vardagslivet ska kunna fortsätta fungera för alla som bor och jobbar i närheten av där vi bygger.

Flera som bor på östra Södermalm tycker inte att tunnelbana behövs i den delen av Stockholm, att dagens bussförbindelser fungerar bra och att det räcker med en utbyggnad av tunnelbanan till Nacka och att den kan göras utan en station på Södermalm. Ett viktigt mål med utbyggnaden är dock att få en bättre koppling till östra Södermalm. Men utbyggnaden görs också för att avlasta förbindelsen mellan Slussen och T-centralen, där det idag är helt fullt på spåren i rusningstrafik. Samtidigt ska 40 000 bostäder byggas i södra delarna av Stockholm och då behöver vi göra det möjligt att köra fler tåg från söderort mot stan.

– Vi bygger en helt ny passage i tunnel mellan Södermalm och Kungsträdgården. De Blå linjerna kommer gå till Nacka och Hagsätra, de Gröna linjerna till Farsta och Skarpnäck precis som idag, men med tätare trafik, förklarar Martin Hellgren.

I början av 2016 är det dags för nästa samråd, plansamråd, med fokus på den färdiga anläggningen. Samtidigt presenterar vi miljökonsekvensbeskrivningen. Då finns det återigen möjligheter att lämna sina synpunkter. Därefter ställs den färdiga järnvägsplanen ut för granskning kring årsskiftet 2016/2017. 2018 planerar vi att börja bygget och år 2025 ska den nya tunnelbanan till Nacka och söderort tas i drift.

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00