Viktiga erfarenheter tas till vara

När det stora projektet att bygga Citybanan nu går mot sitt slut är det många som istället börjar jobba med att bygga ut tunnelbanan. Karolina Mehlqvist har jobbat nästan tio år på Citybanan med bland annat fastighetsfrågor, och nu ska hon göra samma sak med nya tunnelbanan.

Nyhet  Arenastaden, Barkarby, Nacka, Nya tunnelbanan, Södermalm, Söderort, Utbyggd depå i Högdalen  2016-03-11

– Det ska verkligen bli roligt att ännu en gång vara med om att starta en så här stor omvandling av Stockholm. Det jobb som jag och alla mina kollegor gör kommer ju att påverka stockholmarna länge. Först under byggtiden och sen under många generationer framåt, när vi har byggt färdigt. Då har vi ju både skapat nya resvägar och nya möjligheter att bygga bostäder. 

Karolina Mehlqvists titel är samordnare för omgivningspåverkan. Det innebär att hon kommer att jobba med fastighetsägare, boende och verksamheter, med alla de arbeten som kan påverka under byggskedet. 

– Om det är en sak jag tar med mig från Citybanan så är det att man kommer väldigt långt med bra och mycket kommunikation. Det kommer att märkas när vi ska bygga ut tunnelbanan, men om man vet vad det är som låter och varför det låter just nu, så är störningarna lättare att acceptera. 

Olika upplevelse

Hur man upplever en störning är väldigt olika från person till person. En del är känsligare än andra, men det beror också mycket på livssituationen. Om man jobbar mycket eller är hemma på dagarna, till exempel. Inför bygget av Citybanan var det många som undrade hur de skulle påverkas, berättar Karolina Mehlqvist:

– Man vill veta hur man berörs, när och i vilken utsträckning. Det här är frågor som blir vanligare ju närmare en byggstart vi kommer och som vi också kan svara bättre på ju längre vi har kommit i vårt arbete. Det som är svårt är det att säga när det kommer att låta. Det vet vi först när vi har entreprenörer på plats som ska bygga tunnlarna och så måste vi ju ha alla tillstånd klara för att få starta – järnvägsplan, detaljplaner och miljödom.

Beprövade metoder

Många var också oroliga för om de skulle kunna bo kvar i sina lägenheter och om husen verkligen skulle hålla. Det låter väldigt dramatiskt att det ska borras och sprängas precis under hus, men det är ett väldigt kontrollerat arbete som utförs med väldigt beprövade metoder.

–  Människan är ett väldigt känsligt instrument. Vibrationer från borrningar och sprängningar som vi kan uppleva som både stora och obehagliga påverkar inte byggnader nämnvärt. 

Besiktning av alla fastigheter

Innan arbetet börjar med att borra och spränga för de nya tunnelbanetunnlarna kommer alla fastigheter i närområdet att besiktigas. Varje fastighet får ett vibrationsvärde, som normalt inte ska överskridas. För att klara det kan det på delar av utbyggnadssträckorna komma att sprängas mycket små laddningar åt gången. 

– Skulle de fastställda värdena någon gång överskridas får vi omedelbart ett larm, så att vi kan kontrollera både varför vi gick över och om det uppstått någon skada. Och om vibrationsvärdena innehålls ska det inte uppstå skador på fastigheterna, säger Karolina Mehlqvist.

Inom ett par år kommer det att börja märkas på flera platser att tunnelbanan byggs ut. Karolina Mehlqvist vet vad som kommer att bli viktigt:

– Att verkligen strössla med information! Hellre att folk tycker att det är för mycket, för ofta, än att någon känner att de inte fått reda på vad som ska hända. Det är också viktigt att det alltid finns någon att få tag på när man behöver när bygget är igång. Och så att ordna Öppen arbetsplats! Det är roligt att visa upp vad man gör och att möta många, nyfikna människor. Och så får vi ansikten på varandra – vi som bygger och ni som påverkas av oss. 

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL:s Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00