Vill du vara med och bygga nya tunnelbanan?

Nyhet  Arenastaden, Barkarby, Nacka, Nya tunnelbanan, Södermalm, Söderort, Utbyggd depå i Högdalen  2015-10-26
De kommande åren kommer Stockholms tunnelbana att byggas ut med nästan två mil nya spår och tio nya stationer. I dag är vi cirka 100 personer som jobbar på landstingets förvaltning för utbyggd tunnelbana, redan nästa år behöver vi rekrytera ytterligare cirka 60 konsulter.

Stockholm är en av Europas snabbast växande storstadsregioner. Varje år ökar befolkningen i regionen med 35–40 000 personer. Det ställer stora krav på en väl fungerande kollektivtrafik och ett ökat bostadsbyggande.

Under 2016 planerade vi för byggstart och 2025 ska hela utbyggnaden vara klar. Vi som jobbar på landstingets förvaltning för utbyggd tunnelbana är en blandning av konsulter och anställda och nu behövs fler konsulter. Framförallt säker vi projektingenjörer, projektledare, fastighetshandläggare, projekteringsledare, byggledare, datasamordnare och produktionsplanerare.

Kanske är du intresserad av att arbeta i något av de fyra projekten eller de två stödfunktionerna?

Projekt Nacka – Söderort

Totalt bygger vi 11 kilometer ny tunnelbana under jord och enligt en tidig uppskattning kommer ca 1 700 000 m3 fast berg (fm3) att schaktas ut.
Läs mer i informationsbladet (pdf).

Projekt Odenplan – Arenastaden

Den helt nya Gula linjen blir drygt 4 kilometer lång och kommer att gå från Odenplan via Hagastaden och Nya Karolinska Solna till Arenastaden.
Läs mer i informationsbladet (pdf)

Projekt Akalla – Barkarby

Blå linje ska förlängas från Akalla till Barkarby station som blir en knutpunkt för resenärer som kan byta till Mälarbanan eller buss.
Läs mer i informationsbladet (pdf)

Projekt Depå och fordon

Arbetar med att säkerställa tillräckligt stor depåkapacitet och fordon till de tre övriga projektens utbyggnadssträckor. Vi har även ett övergripande teknik- och samordningsansvar för all signalsystemsprojektering.
Läs mer i informationsbladet (pdf).

Central funktion: Teknik och hållbarhet

Stödjer alla utbyggnadsprojekt i frågor rörande gestaltning av stationer, funktionskrav för projektering, samordning av tekniska lösningar, kalkyler och tidplaner samt miljöarbete och granskning.
Läs mer i informationsbladet (pdf)

Central funktion: Tillstånd och fastighet

Stödjer alla utbyggnadsprojekt i planläggnings-, tillstånds- och fastighetsfrågor.
Läs mer i informationsbladet (pdf).

 

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00