Skip to main content

William Kenttä

William Kenttä
William Kenttä jobbar som hållbarhetshandläggare för utbyggnaden av tunnelbanan från Kungsträdgården via Södermalm och Hammarby sjöstad till Nacka och Söderort. Jobbet fick han när han skrev sitt exjobb hos oss. 

Varför sökte du dig till oss?
– Det här är bland det mest spännande som finns för den som är intresserad av stadsutveckling! Det är svårt att föreställa sig hur viktig tunnelbanan är för Stockholm. Den har format – och kommer att forma staden – under väldigt lång tid framöver. Tunnelbanan är som ett skelett för hela staden, den avgör var vi bor, jobbar och hur vi förflyttar oss.

Vad gör du en vanlig dag på jobbet?
– Som hållbarhetshandläggare får jag jobba med en mängd roliga och varierande frågor. Det handlar om att minska resursanvändningen vid byggandet av tunnelbanan och om att hitta smarta sätt att hushålla med de resurser vi använder. Jag jobbar också med hur vi ska kontrollera att produkt- och materialval inte är farliga för människa eller miljö. En annan aspekt är hur våra byggarbetsplatser påverkar ett närområde och hur vi värnar om miljön i dessa områden. Barn, vuxna och samtliga trafikslag ska kunna passera våra arbetsområden på ett säkert sätt. Ingen dag är den andra lik, utan det gäller att anpassa sig till vad som händer i projektet i övrigt och se till att hållbarhetsfrågor beaktas i varje skede.

Vad är det roligaste med ditt jobb?
– Det är ett så spännande projekt! Och jag får träffa så många erfarna människor i den här branschen med så mycket koll, som jag kan lära mig mycket av.

Vad har du gjort innan?
– Jag kom hit direkt från KTH så det här är mitt första riktiga jobb. Jag gick civilingenjörsprogrammet med inriktning energi och miljö. Min master gjorde jag i hållbar samhällsplanering och stadsutformning, där jag fick arbeta tillsammans med arkitekter, konstnärer, kulturgeografer och nationalekonomer. Utbildningen är tvärvetenskaplig – lite som i arbetslivet, där människor med många olika kompetenser ska komma överens.

Mitt exjobb Nya tunnelbanan och klimatmål: En framtidsstudie om tunnelbaneutbyggnaden i Stockholmsregionen och dess bidrag till att uppnå klimatmål var vägen in på nya tunnelbanan och jag fick jobb innan jag ens var färdig.