Skip to main content

Ylva Fornstedt

Ylva Fornstedt
Ylva Fonstedt arbetar som fastighetshandläggare. Det innebär bland annat att hon är i ständig kontakt med kommuner och fastighetsägare.

Varför ville du jobba med tunnelbaneutbyggnaden?
– Jag var väldigt nyfiken på att jobba i ett stort infrastrukturprojekt och tyckte det var extra spännande med tunnelbanan som är en sådan central del av Stockholms kollektivtrafik. Jag har jobbat mycket på kommuner med markexploatering, men infrastruktur är en annan stor del av av lantmätarjobbet, så det ville jag göra. Och så ville jag verkligen jobba i projektform. Istället för att sitta med sitt eget som enskild handläggare så är jag en del av ett stort projekt där alla jobbar mot samma mål.

Vad gör du en vanlig dag på jobbet?
– Det är mycket möten, mail och samtal. Både intern planering och med fastighetsägare, med kommunerna, med ledningsägare och andra, för att komma vidare och så småningom träffa avtal. Mellan alla möten ska man få lite gjort också – skriva avtalen, förbereda inför avtalsförhandlingar, skriva PM – allt som behövs för att driva de fastighetsrelaterade frågorna framåt.  

Varför ska man söka sig till oss?
– Det är så många olika typer av frågor att jobba med och vi lantmätare är med hela vägen, från start till slut. Arbetsuppgifterna förändras i takt med projektet. Det är mycket fokus på avtal inför byggstarten, sen blir det mer lantmäteriförrättningar och så förstås omgivningspåverkan under byggtiden. Och det är utmanande grejer man får göra här! Det är mycket som är väldigt komplext och det är stora avtal som behövs tecknas. Men framför allt tycker jag att man ska söka sig hit för att det är ett så himla härligt gäng som jobbar här, det är verkligen bra stämning! 

Vad är det roligaste med det här jobbet?
– Först och främst alla kollegor och den goda stämningen. Det är en positiv känsla – vi ska framåt! Jag gillar att jobba ihop med folk och projekt passar mig väldigt bra. Att sitta tillsammans och driva saker framåt. Det finns ett driv i hela förvaltningen, det är fullt ös. Och det var jättekul att byta bana. Istället för bara mina lantmäterifrågor så blir det mycket teknik nu. Man lär sig av alla andra som man jobbar med, jag har lärt mig hur mycket som helst om att bygga under mark, miljötillstånd, grundvattenfrågor och annat.