Tillståndsansökan miljötillstånd

Tillståndsansökan för tunnelbana och depå lämnas in till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen prövar framför allt bortledning av grundvatten. Även buller, vibrationer och utsläpp regleras i prövningen.

Tillståndsansökan

Tillståndsansökan lämnas in till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen prövar framför allt bortledning av grundvatten. Även buller, vibrationer och utsläpp regleras i prövningen.

Tillståndsansökan

Tillståndsansökan lämnades in till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen prövar framförallt grundvattenbortledning. Även buller, vibrationer och utsläpp till vatten regleras i prövningen. Tillståndsansökan för tunnelbana till Arenastaden skickades in till Mark- och miljödomstolen i februari 2017. Du hittar dokumenten i boxen “Miljöprövning 2017”. Visa underlag

Tillståndsansökan

Tillståndsansökan lämnas in till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen prövar framför allt bortledning av grundvatten. Även buller, vibrationer och utsläpp regleras i prövningen.

Tillståndsansökan

Tillståndsansökan lämnas in till mark- och miljödomstolen i slutet av 2016. Mark- och miljödomstolen prövar framför allt bortledning av grundvatten. Även buller, vibrationer och utsläpp regleras i prövningen. Visa underlag

Tillståndsansökan miljödom

Tillståndsansökan lämnas in till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen prövar framförallt grundvattenbortledning. Även buller, vibrationer och utsläpp till vatten kan regleras i beslutet. Visa underlag

Tillståndsansökan

Tillståndsansökan lämnas in till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen prövar framför allt bortledning av grundvatten. Även buller, vibrationer och utsläpp regleras i prövningen.

Samråd tunnelbana

Vi tar in synpunkter på främst var upp- och nedgångarna till stationerna ska ligga från boende, kommuner, myndigheter och andra berörda. Vi gör även uppsökande samråd där vi träffar målgrupper som är svårare att nå, till exempel skolungdomar. Visa underlag

Samråd

Dialog inför tillståndsansökan enligt miljöbalken och järnvägsplan med miljökonsekvensbeskrivning. Visa underlag

Samråd

Vi tar in synpunkter på byggskedet som ett led i arbetet med järnvägsplan och tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen. Visa underlag

Samråd

Vi tar in synpunkter på placering, utformning och byggskedet som ett led i arbetet med järnvägsplan och tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen. Visa underlag

Samråd

Vi tar in synpunkter på byggskedet som ett led i arbetet med järnvägsplan och tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen. Visa underlag

Samråd

Vi tar in synpunkter på placering, utformning och byggskedet som ett led i arbetet med järnvägsplan och tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen. Visa underlag

Samråd

Vi tar in synpunkter på byggskedet som ett led i arbetet med järnvägsplan och tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen. Visa underlag