Dalvägen/Hagalund

Våra arbeten på Dalvägen och på Hagalundsgatan.

Dalvägen

Vid Dalvägen bygger vi en arbetstunnel som behövs för att bygga den framtida stationen Arenastaden. Vid Dalvägen ska också station Arenastadens norra uppgång byggas. Ett arbetsområde har etablerats vid Dalvägen och i en del av Vasalundsparken (det rödmarkerade området på kartan). På framdriftskartan kan du se hur mycket av arbetstunneln som sprängts ut och var vi planerar spränga de närmaste veckorna. Hela arbetstunneln beräknas vara utsprängd vid årsskiftet 2022/23.

2023 startar bygget av Arenastadens norra uppgång. Då kommer alla gulmarkerade ytor på kartan att användas.

Arbetet med arbetstunnel och stationsentré vid Dalvägen kommer att göras i etapper. De gulmarkerade ytorna visar arbetsområden ovan jord. Just nu pågår arbeten i det rödmarkerade området.

Hagalundsgatan

Vid Hagalundsgatan ska vi bygga Arenastadens södra entré. Byggstart är planerad i början av 2023. De gula ytorna på kartan visar kommande arbetsområden. På grund av arbetena har Hagalund Frösunda vårdcentral flyttat till tillfälliga lokaler på Hagalundsgatan 47. När arbetena med station Arenastaden är klart kommer vårdcentralen att flytta tillbaka.

Klicka på kartan för att se den i större format.

Arbetstider

Våra arbetsmoment anpassas efter riktvärden för buller. Arbetstider för moment under jord som låter mycket, som borrning och sprängning, är helgfria vardagar klockan 07.00–22.00 samt lördagar klockan 07.00–19.00. Ovan jord arbetar vi med bullrande arbeten helgfri måndag till fredag kl. 07.00–19.00 Övrig tid får vi jobba med arbetsmoment som inte låter lika mycket.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00