Beslut och handlingar

Lagar och regler bestämmer hur processen för att bygga ut tunnelbanan ser ut. En rad instanser i samhället involveras, beslut behöver fattas och enskilda som direkt eller indirekt berörs ges tillfälle att vara med och påverka. Här har vi samlat de viktigaste handlingarna och besluten för utbyggnaden av Grön linje till Arenastaden.

Om du har problem med att ta del av dokumenten, kontakta oss så hjälper vi dig!

Mark- och miljödomstolen har gett Region Stockholm tillstånd till vattenverksamhet för tunnelbana till Arenastaden. Domstolen har bestämt villkor för både vattenverksamhet och så kallad miljöfarlig verksamhet. Region Stockholm följer upp att villkoren efterlevs i ett kontrollprogram för vattenverksamheten och ett kontrollprogram för den miljöfarliga delen.

Kontrollprogram grundvatten Odenplan till Arenastaden.pdf
Bilaga 1. Översiktskarta med anläggningen och influensområdet.pdf
Bilaga 2. Observationspunkter för grundvatten och energibrunnar.pdf
Bilaga 3. Grundvattenberoende objekt och observationspunkter för sättningar.pdf
Bilaga 4. Observationspunkter för inläckande grundvatten i bergtunnlar.pdf
Bilaga 5. Åtgärdsnivåer för grundvattenberoende objekt.pdf
Bilaga 6. Kontaktlista.pdf
Bilaga 7. Revideringshistorik.pdf

Kontrollprogram miljöfarlig verksamhet Odenplan till Arenastaden.pdf
Bilaga 1. Översiktskarta med anläggningen.pdf
Bilaga 2. Inventeringsområde för vibrationer.pdf
Bilaga 3. Kontaktlista.pdf
Bilaga 4. Blankett för samråd och godkännande avseende buller.pdf
Bilaga 5. Projektspecifik masshanteringsplan.pdf
Bilaga 5.1. Masshanteringsplan AT Hagastaden.pdf
Bilaga 5.2. Masshanteringsplan AT Hagalund.pdf
Bilaga 5.3. Masshanteringsplan Station Hagastaden.pdf
Bilaga 5.4. Masshanteringsplan AT Arenastaden samt stationerna Arenastaden och Södra Hagalund.pdf
Bilaga 6. Mall kvartalsrapport.pdf
Bilaga 7. Underrättelse/Anmälan om markförorening.pdf

Här kan du läsa Trafikverkets beslut om att fastställa järnvägsplanen.

Beslut om kungörelsedelgivning
Underrättelse om laga kraft gällande järnvägsplan

Permanenta markanspråk, plankartor

Ritningsförteckning. permanent markanspråk plan och profil.pdf
Översiktsritning med bladindelning.pdf
M33-1510-11-A3000-00-2202.pdf
M33-1510-11-A3000-00-2203.pdf
M33-1510-11-A3000-00-2204.pdf
M33-1510-11-A3000-00-2205.pdf
M33-1510-11-A3000-00-2206.pdf
M33-1510-11-A3000-00-2207.pdf
M33-1510-11-A3000-00-2208.pdf
M33-1510-11-A3000-00-2209.pdf
M33-1510-11-A3000-00-2210.pdf
M33-1510-11-A3000-00-2211.pdf
M33-1510-11-A3000-00-2212.pdf
M33-1510-11-A3000-00-2213.pdf
M33-1510-11-A3000-00-2214.pdf
M33-1510-11-A3000-00-2215.pdf
M33-1510-11-A3000-00-2216.pdf
M33-1510-11-A3000-00-2217.pdf
M33-1510-11-A3000-00-2218.pdf

Tvärsektioner

Översiktsritning med tvärsektioner markerade.pdf
Ritningsförteckning permanent markanspråk, sektion.pdf
M33-1510-11-A3683-20-3001.pdf
M33-1510-11-A3713-20-3001.pdf
M33-1510-11-A3733-20-3001.pdf
M33-1510-11-A3802-20-3001.pdf
M33-1510-11-A3835-20-3001.pdf
M33-1510-11-A3836-20-3001.pdf
M33-1510-11-A3861-20-3001.pdf
M33-1510-11-A3922-20-3001.pdf
M33-1510-11-A4035-20-3001.pdf
M33-1510-11-A4084-20-3001.pdf
M33-1510-11-A4113-20-3001.pdf
M33-1510-11-A4450-20-3001.pdf
M33-1510-11-A4469-20-3001.pdf
M33-1510-11-A4490-20-3001.pdf
M33-1510-11-A4490-20-3002.pdf
M33-1510-11-A4536-20-3001.pdf
M33-1510-11-A6234-20-3001.pdf
M33-1510-11-A6545-20-3001.pdf
M33-1510-11-A6556-20-3001.pdf
M33-1510-11-A6589-20-3001.pdf
M33-1510-11-A6637-20-3001.pdf
M33-1510-11-A6757-20-3001.pdf
M33-1510-11-A6858-20-3001.pdf
M33-1510-11-A6994-20-3001.pdf
M33-1512-11-A4500-20-3001.pdf
M33-1512-11-A4500-20-3002.pdf
M33-1512-11-A4500-20-3003.pdf
M33-1512-11-A4500-20-3005.pdf
M33-1512-11-A4500-20-3006.pdf
M33-1512-11-A4500-20-3007.pdf
M33-1512-11-A4500-20-3008.pdf
M33-1512-11-A4500-20-3102.pdf
M33-1512-11-A4500-20-3103.pdf
M33-1512-11-A4500-20-3104.pdf
M33-1512-11-A4500-20-3107.pdf
M33-1512-11-A4500-20-3108.pdf
M33-1513-11-A7000-20-3002.pdf
M33-1513-11-A7000-20-3003.pdf
M33-1513-11-A7000-20-3004.pdf
M33-1513-11-A7000-20-3007.pdf
M33-1513-11-A7000-20-3009.pdf
M33-1513-11-A7000-20-3013.pdf
M33-1513-11-A7000-20-3014.pdf
M33-1513-11-A7000-20-3015.pdf
M33-1513-11-A7000-20-3108.pdf
M33-1513-11-A7000-20-3110.pdf
M33-1514-11-A6200-20-3003.pdf
M33-1514-11-A6200-20-3004.pdf
M33-1514-11-A6200-20-3005.pdf
M33-1514-11-A6200-20-3007.pdf
M33-1514-11-A6200-20-3008.pdf
M33-1514-11-A6200-20-3100.pdf
M33-1514-11-A6200-20-3102.pdf
M33-1514-11-A6200-20-3103.pdf
M33-1514-11-A6200-20-3106.pdf

Tillfälliga markanspråk

Ritningsförteckning - tillfällig nyttjanderätt plan.pdf
Översiktsritning med bladindelning.pdf
Förteckning över ytor för tillfälliga markanspråk.pdf
M33-1510-11-A3000-10-2231.pdf
M33-1510-11-A3000-10-2232.pdf
M33-1510-11-A3000-10-2233.pdf
M33-1510-11-A3000-10-2234.pdf
M33-1510-11-A3000-10-2235.pdf
M33-1510-11-A3000-10-2236.pdf
M33-1510-11-A3000-10-2237.pdf

Planbeskrivning

3320-M33-22-03001.pdf

Bilagor

Kommunala planer som berörs.pdf
Motivering till servitut.pdf

Plankartor och förteckning för permanenta markanspråk

Ritningsförteckning
M33-1510-11-A3000-00-2202
M33-1510-11-A3000-00-2203
M33-1510-11-A3000-00-2204
M33-1510-11-A3000-00-2205
M33-1510-11-A3000-00-2206
M33-1510-11-A3000-00-2207
M33-1510-11-A3000-00-2208
M33-1510-11-A3000-00-2209
M33-1510-11-A3000-00-2210
M33-1510-11-A3000-00-2211
M33-1510-11-A3000-00-2212
M33-1510-11-A3000-00-2213
M33-1510-11-A3000-00-2214
M33-1510-11-A3000-00-2215
M33-1510-11-A3000-00-2216
M33-1510-11-A3000-00-2217
M33-1510-11-A3000-00-2218
M33-1510-11-A3000-10-2200

Plankartor och förteckning för tillfälliga markanspråk

Ritningsförteckning
Förteckning över ytor för tillfällig nyttjanderätt
M33-1510-11-A3000-10-2231
M33-1510-11-A3000-10-2232
M33-1510-11-A3000-10-2233
M33-1510-11-A3000-10-2234
M33-1510-11-A3000-10-2235
M33-1510-11-A3000-10-2236
M33-1510-11-A3000-10-2237

Tvärsektioner med permanenta markanspråk

Översiktsritning med tvärsektioner
Ritningsförteckning permanenta markanspråk tvärsektion

Vastastaden:

M33-1510-11-A3683-20-3001
M33-1510-11-A3713-20-3001
M33-1510-11-A3733-20-3001
M33-1510-11-A3802-20-3001
M33-1510-11-A3835-20-3001
M33-1510-11-A3836-20-3001
M33-1510-11-A3861-20-3001
M33-1510-11-A3922-20-3001
M33-1510-11-A4035-20-3001
M33-1510-11-A4084-20-3001
M33-1510-11-A4113-20-3001

Hagastaden:

M33-1510-11-A4450-20-3001
M33-1510-11-A4469-20-3001
M33-1510-11-A4490-20-3001
M33-1510-11-A4490-20-3002
M33-1510-11-A4536-20-3001
M33-1512-11-A4500-20-3001
M33-1512-11-A4500-20-3002
M33-1512-11-A4500-20-3003
M33-1512-11-A4500-20-3005
M33-1512-11-A4500-20-3006
M33-1512-11-A4500-20-3007
M33-1512-11-A4500-20-3008
M33-1512-11-A4500-20-3102
M33-1512-11-A4500-20-3103
M33-1512-11-A4500-20-3104
M33-1512-11-A4500-20-3107
M33-1512-11-A4500-20-3108

Södra Hagalund:

M33-1510-11-A6234-20-3001
M33-1510-11-A6545-20-3001
M33-1510-11-A6637-20-3001
M33-1514-11-A6200-20-3003
M33-1514-11-A6200-20-3004
M33-1514-11-A6200-20-3005
M33-1514-11-A6200-20-3007
M33-1514-11-A6200-20-3008
M33-1514-11-A6200-20-3100
M33-1514-11-A6200-20-3102
M33-1514-11-A6200-20-3103

Arenastaden:

M33-1510-11-A6757-20-3001
M33-1510-11-A6858-20-3001
M33-1510-11-A6994-20-3001
M33-1513-11-A7000-20-3002
M33-1513-11-A7000-20-3003
M33-1513-11-A7000-20-3004
M33-1513-11-A7000-20-3007
M33-1513-11-A7000-20-3009
M33-1513-11-A7000-20-3013
M33-1513-11-A7000-20-3014
M33-1513-11-A7000-20-3015
M33-1513-11-A7000-20-3108
M33-1513-11-A7000-20-3110

Gestaltningsprogram

Gestaltningsprogram

Underlagshandlingar järnvägsplan

Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning
Länsstyrelsens godkännande av MKB
Granskningsutlåtande
Samrådsredogörelse

Fastighetsförteckning

Fört att ta del av fastighetsförteckning, kontakta: nyatunnelbanan.fut@sll.se

Övriga underlagsrapporter och handlingar

Lokaliseringsutredning
Bullerpåverkan och andra störningar under byggtiden, skolor i Solna
Bullerpåverkan och andra störningar i byggtiden, skolor i Stockholm
Social konsekvensbeskrivning
Barnkonsekvensanalys
Insatskoncept för tunnlar och stationer - drifttiden
Säkerhetskoncept
Beslut om betydande miljöpåverkan

Underlagsrapporter till MKB

Åtgärder för luftkvalitet
Hälsopåverkan av tunnelluft
Elektromagnetiska fält orsakade av ny tunnelbana
Stomljud och vibrationer i driftskede
Översvämningsrisker för Gula linjen via ovanmarksanläggningar
Olycksrisker

Miljödom
Ansökan
Karta utvisande schakt i jord där grundvattenbortledning sker under byggtid
Rådighetsavtal
Punktbeskrivning
Regeringsbeslut om tillåtlighetsprövning
Länstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan
Teknisk beskrivning
PM Hydrogeologi
Miljökonsekvensbeskrivning
Bilaga B. Miljökonsekvensbeskrivning
Bilaga B1. Masshanteringsplan
Bilaga B2. Åtgärdsplan för buller
Bilaga B3. Åtgärdsplan för vibrationer gällande kulturbyggnader
Bilaga B4. Samrådredogörelse

Fastighetsförteckning

För att ta del av fastighetsförteckning, kontakta: nyatunnelbanan.fut@sll.se

Ansökan om ändring av provisorisk föreskrift, 2021-07-05

Ansökan
Bilaga 1 - PM Hydrogeologi
Bilaga 2. Förteckning över fastigheter och rättighetsinnehavare
För att ta del av fastighetsförteckning, kontakta: nyatunnelbanan.fut@sll.se

Komplettering 2017-06-15

Komplettering
Bilaga 1.Konsoliderad version av villkorsförslag
Bilaga 2.Ledningsinventering

Yttrande 2018-05-09

M 598-17, Yttrande

Yttrande 2018-04-05

M 598-17, Yttrande
Bilaga 1 Rapport från infiltrationstest utfört vid Norra begravningsplatsen, norra sänkan
Bilaga 2 - Rapport om erfarenheter från projekt Citybanan med avseende på tillfällig vistelse med mera

Yttrande

2018-02-09

M 598-17 Yttrande
Bilaga 1 - Kartor över ändringar av anläggningarna
Bilaga 2 - Förslag till kontrollprogram grundvatten Odenplan-Arenastaden GH 171201
Bilaga 2 - Förslag till kontrollprogram för grundvatten - bilaga 1. Översiktskarta
Bilaga 2 - Förslag till kontrollprogram för grundvatten - bilaga 2. Observationspunkter för grundvatten och energibrunnar (5 sidor)
Bilaga 2 - Förslag till kontrollprogram för grundvatten - bilaga 3. Grundvattenberoende objekt mm (18 sidor)
Bilaga 2 - Förslag till kontrollprogram för grundvatten - bilaga 4. Observationspunkter för inläckande grundvatten i bergtunnlar (3 sidor)
Bilaga 2 - Förslag till kontrollprogram för grundvatten - bilaga 5. Fastighetsförteckning grundvattenberoende byggnader
Bilaga 2 - Förslag till kontrollprogram för grundvatten - bilaga 6. Åtgärdsnivåer för grundvattenberoende objekt
Bilaga 2 - Förslag till kontrollprogram för grundvatten - bilaga 6.1. Sundbyberg
Bilaga 2 - Förslag till kontrollprogram för grundvatten - bilaga 6.2. Solna
Bilaga 2 - Förslag till kontrollprogram för grundvatten - bilaga 6.3. Stockholm
Bilaga 2 - Förslag till kontrollprogram för grundvatten - bilaga 6.4. Tabell över åtgärdsnivåer
Bilaga 3 - PM Miljökvalitetsnormer för ytvatten, Tunnelbana till Arenastaden, 2017-01-18
Bilaga 4 - ny bilaga 1 till ansökan (Karta utvisande schakt i jord där grundvattenbortledning sker under byggtiden)

Yttrande 2017-12-18

Yttrande
Bilaga 1. Karta utvisande schakt i jord där grundvattenbortledning sker
Bilaga 2. Konsoliderad version av yrkanden och villkorsförslag
Bilaga 3. PM Infiltrationstest Arenastaden (Bilaga 3A) och PM Infiltrationstest Norra begravningsplatsen södra sänkan (Bilaga 3B)
Bilaga 4. Förslag till kontrollprogram för grundvatten
Bilaga 5. Redovisning av tätningsåtgärder och injekteringsklasser
Bilaga 6. Kartor över befintliga infiltrationsbrunnar och områden med potentiellt behov av infiltration
Bilaga 7. Karta över Trafikverkets och Jernhusens anläggningar som är känsliga för grundvattennivåsänkningar
Bilaga 8. Redogörelse för påverkan på miljökvalitetsnormer

Yttrande 2017-11-20

M 598-17 Yttrande
Bilaga 1 - Förslag till förhandlingsordning

Bilaga 2 förteckning över tillkommande sakägare

För att ta del av sakägarförteckning, kontakta: nyatunnelbanan.fut@sll.se

Läsanvisning och handlingsförteckning

Järnvägsplan för nya tunnelbanans Gula linje till Arenastaden
Handlingsförteckning

Plankartor och förteckning för permanenta markanspråk

Översiktsritning med bladindelning för plankartor
Ritningsförteckning permanenta markanspråk
M33-1510-11-A3000-00-2202
M33-1510-11-A3000-00-2203
M33-1510-11-A3000-00-2204
M33-1510-11-A3000-00-2205
M33-1510-11-A3000-00-2206
M33-1510-11-A3000-00-2207
M33-1510-11-A3000-00-2208
M33-1510-11-A3000-00-2209
M33-1510-11-A3000-00-2210
M33-1510-11-A3000-00-2211
M33-1510-11-A3000-00-2212
M33-1510-11-A3000-00-2213
M33-1510-11-A3000-00-2214
M33-1510-11-A3000-00-2215

Plankartor och förteckning för tillfälliga markanspråk

Översiktsritning med bladindelning för kartor
Ritningsförteckning tillfälliga markanspråk
Förteckning över ytor för tillfälliga markanspråk
M33-1510-11-A3000-10-2231
M33-1510-11-A3000-10-2232
M33-1510-11-A3000-10-2233
M33-1510-11-A3000-10-2234
M33-1510-11-A3000-10-2235
M33-1510-11-A3000-10-2236
M33-1510-11-A3000-10-2237

Tvärsektioner med permanenta markanspråk

Översiktsritning med tvärsektioner
Ritningsförteckning permanenta markanspråk tvärsektion

Vasastaden:

M33-1510-11-A3683-20-3001
M33-1510-11-A3713-20-3001
M33-1510-11-A3733-20-3001
M33-1510-11-A3835-20-3001
M33-1510-11-A3836-20-3001
M33-1510-11-A3861-20-3001
M33-1510-11-A3922-20-3001
M33-1510-11-A4035-20-3001
M33-1510-11-A4065-20-3001
M33-1510-11-A4115-20-3001

Hagastaden:

M33-1510-11-A4450-20-3001
M33-1510-11-A4490-20-3001
M33-1510-11-A4490-20-3002
M33-1510-11-A4536-20-3001
M33-1512-11-A4500-20-3001
M33-1512-11-A4500-20-3002
M33-1512-11-A4500-20-3003
M33-1512-11-A4500-20-3005
M33-1512-11-A4500-20-3006
M33-1512-11-A4500-20-3007
M33-1512-11-A4500-20-3008
M33-1512-11-A4500-20-3102
M33-1512-11-A4500-20-3103
M33-1512-11-A4500-20-3104
M33-1512-11-A4500-20-3105
M33-1512-11-A4500-20-3106

Södra Hagalund:

M33-1510-11-A5680-20-3001
M33-1514-11-A6200-20-3002
M33-1514-11-A6200-20-3003
M33-1514-11-A6200-20-3004
M33-1514-11-A6200-20-3005
M33-1514-11-A6200-20-3007
M33-1514-11-A6200-20-3100
M33-1514-11-A6200-20-3102
M33-1514-11-A6200-20-3103

Arenastaden:

M33-1510-11-A6757-20-3001
M33-1510-11-A6858-20-3001
M33-1510-11-A6994-20-3001
M33-1513-11-A7000-20-3002
M33-1513-11-A7000-20-3003
M33-1513-11-A7000-20-3007
M33-1513-11-A7000-20-3009
M33-1513-11-A7000-20-3013
M33-1513-11-A7000-20-3014
M33-1513-11-A7000-20-3108
M33-1513-11-A7000-20-3110

Gestaltningsprogram

Gestaltningsprogram del 1
Gestaltningsprogram del 2
Gestaltningsprogram del 3

Underlagshandlingar järnvägsplan

Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning med bilagor
Beslut om betydande miljöpåverkan
Länsstyrelsens godkännande av MKB
Samrådsredogörelse

Fastighetsförteckning

Fört att ta del av fastighetsförteckning, kontakta: nyatunnelbanan.fut@sll.se

Övriga underlagsrapporter och handlingar

Social konsekvensbeskrivning
Barnkonsekvensanalys
Insatskoncept för tunnlar och stationer- drifttiden
Säkerhetskoncept
Lokaliseringsutredning

Underlagsrapporter till MKB

PM Hälsopåverkan av tunnelluft
Åtgärder för luftkvalitet
Elektromagnetiska fält orsakade av ny tunnelbana
Stomljud och vibrationer för spår i driftskedet
Stomljud och vibrationer i byggskedet
Översvämningsrisker för Gula linjen via ovanmarksanläggningar
Olycksrisker

Under perioden 9 till 22 januari hölls ett kompletterande samråd för tunnelbana till Arenastaden.
Samrådsredogörelse Arenastaden
Samrådshandling
Hagalund A3
Hagastaden A3

Fastighetsförteckning

För att ta del av fastighetsförteckning, kontakta: nyatunnelbanan.fut@sll.se

Under perioden 26 oktober till 15 november hölls ett kompletterande samråd för tunnelbana till Arenastaden.
Samrådsredogörelse Arenastaden

Järnvägsplanen

Vår samrådshandling av järnvägsplanen består av planbeskrivning, ritningar och en miljökonsekvensbeskrivning.
Läsanvisning
Planbeskrivning
Planbeskrivning - bilaga 1
Plankartor bladindelning
Plankartor med permanent markanspråk Del 1
Plankartor med permanent markanspråk Del 2
Plankartor med permanent markanspråk Del 3
Plankartor med permanent markanspråk Del 4
Plankartor med tillfälligt nyttjanderätt Del 1
Plankartor med tillfälligt nyttjanderätt Del 2
Tvärsektioner permanent markanspråk Del 1
Tvärsektioner permanent markanspråk Del 2
Tvärsektioner permanent markanspråk Del 3

Fastighetsförteckning

För att ta del av fastighetsförteckning, kontakta: nyatunnelbanan.fut@sll.se

Miljökonsekvensbeskrivning
Underlagsrapporter till miljökonsekvensbeskrivning:
Byggskedets påverkan, effekter och konsekvenser
Olycksrisker
Hälsopåverkan av tunnelluft

Tillståndsansökan enligt miljöbalken

Beskriver vilken preliminär påverkan den nya tunnelbanan har på grundvattnet och vilka skyddsåtgärder som kan bli aktuella.

Samrådsunderlag inför prövning enligt miljöbalken

Under perioden 2 december 2015 till 15 januari 2016 anordnade vi ett andra samråd för Gula linjen från Arenastaden till Hagastaden.
Samrådsredogörelse Arenastaden

Järnvägsplanen

Vår samrådshandling av järnvägsplanen består av planbeskrivning, ritningar, en preliminär miljökonsekvensbeskrivning och ett övergripande gestaltningsprogram.

Läsanvisning
Planbeskrivning (5 MB) redogör för projektets förutsättningar, val av lokalisering och utformning samt övergripande konsekvenser och genomförande.
Plankartor bladindelning - del 1 (8 MB)
Plankartor med permanenta markanspråk - del 2 (10 MB)
Plankartor med tillfälliga markanspråk - del 3 (9 MB)
Miljökonsekvensbeskrivning (5 MB)
Samrådsredogörelse

Det övergripande gestaltningsprogrammet beskriver hur stationer längs de nya tunnelbanesträckningarna kan komma att se ut:
Gestaltningsprogram del 1 (9 MB)
Gestaltningsprogram del 2 (8 MB)
Gestaltningsprogram del 3 (9 MB)
Gestaltningsprogram del 4 (4 MB)

Underlagsrapporter till miljökonsekvensbeskrivning:
Byggskedets påverkan, effekter och konsekvenser (4 MB)
PM Olycksrisker - Underlagsrapport till MKB (8 MB)

Tillståndsansökan enligt miljöbalken

Samrådsunderlag inför prövning enligt miljöbalken (4 MB) beskriver vilken preliminär påverkan den nya tunnelbanan har på grundvattnet och vilka skyddsåtgärder som kan bli aktuella.
Samrådsunderlag inför prövning enligt miljöbalken - Bilaga

Övriga handlingar:

PM Kulturmiljö och stadsbild - Underlagsrapport till MKB (5 MB)
Prognoser Gul linje (1 MB)
PM Elektromagnetiska fält orsakade av ny tunnelbana - Underlagsrapport till MKB
Sammanfattande Trafikanalys Gul Linje (4 MB)
Social konsekvensbeskrivning (3 MB).

Lokaliseringsutredningen beskriver konsekvenserna av olika sträckningar och stationslägen.

Lokaliseringsutredning (8 MB)

Under perioden 17 november till 14 december 2014 hade vi ett första samråd då vi informerade om den planerade utbyggnaden mellan Odenplan och Arenastaden.

Störningar i bygg och driftskedet
Påverkan på miljö, kulturmiljöer och grundvatten
Samrådsfolder
Samrådsfolder - utskriftsversion
Så bygger vi tunnlarna
​Påverkan på miljö, kulturmiljöer och grundvatten

Efter samrådet sammanställdes de synpunkter som kom in:

Samrådsredogörelse (1 MB)

Hösten 2013 ingick staten, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Järfälla kommun och Solna stad en överenskommelse om en utbyggnad av tunnelbanan.

Läs mer om Stockholmsförhandlingen.
Underhandsrapport tunnelbana till Hagastaden och nordost 

Liten ordlista

Detaljplan

Detaljplanen är en juridiskt bindande handling som styr vad som får byggas och hur det får byggas inom ett område. Kommunerna ansvarar för att detaljplaner tas fram och de beslutas av kommunens politiska organ. I detaljplaneprocessen ingår samråd, granskning och slutligen antagande.

Samråd

Samråd ska ske med de personer och organisationer som berörs direkt eller indirekt när vi bygger tunnelbana. Det är bland annat närboende, fastighetsägare, företagare, myndigheter och intresseorganisationer. Här har du som enskild person möjlighet att vara med och påverka. Samrådet ingår som en del av miljökonsekvensbeskrivningen, och i processerna för järnvägsplan, detaljplan och miljöprövning.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Syftet med en MKB är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekterna som en planerad verksamhet eller åtgärd kan innebära för människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö. Dessutom ska en samlad bedömning av ovanstående effekter vara möjlig att utläsa. MKB utgör ett viktigt underlag för miljöprövning och planläggning. Miljökonsekvensbeskrivningen är både en process och ett dokument, där dokumentet ska spegla resultatet av processen under samrådet.

Järnvägsplan

Järnvägsplanen är ett underlag för planering av en spåranläggning (järnväg, spårväg eller tunnelbana). En järnvägsplan tas fram av den som planerar att bygga en spåranläggning. Den beskriver vilken mark som behövs och vilka åtgärder som måste vidtas för att skydda närmiljön i samband med bygget. Järnvägsplanen fastställs av Trafikverket. I järnvägsplaneprocessen ingår samråd, granskning och fastställande.

Granskning

Granskning ingår i detalj- och järnvägsplaneprocessen. Efter samrådsperioden tas ett planförslag fram som baseras på det som kommit fram under samrådsskedet. Planhandlingarna ställs ut för granskning under minst tre veckor. Granskningen är ett sista tillfälle för berörda parter att lämna synpunkter.

Miljöprövning

Bygget av tunnelbanan kan medföra att grundvattennivån påverkas. Påverkan regleras av lagstiftning i miljöbalken, vilket innebär att vi behöver ansöka om tillstånd för vår verksamhet hos mark- och miljödomstolen. Det vi ansöker tillstånd för är vattenverksamhet, men vi lämnar även in underlag för de fall domstolen beslutar att fastställa villkor även för andra delar som skulle kunna medföra påverkan, exempelvis buller och vibrationer.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.