Tillgänglighetsredogörelse

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Men vi vet att det finns vissa problem med tillgänglighet. Här berättar vi om dem. Vi vill gärna veta om du hittar andra problem.

Hjälpa oss och rapportera brister så att vi kan åtgärda dem. Mejla oss till nyatunnelbanan@regionstockholm.se eller ring på nummer 08-600 10 00.

Innehåll som inte är tillgängligt

Allmänna problem

  • Länksyfte, det finns länkar med otydlig beskrivning.
  • Det finns PDF-dokument som inte uppfyller kraven på tillgänglighet. Du som besökare har rätt att begära ut icke tillgängliga PDF-dokument – och då få dem tillgänglighetsanpassade. Vid förfrågan kommer vi göra en bedömningen om kostnaden för anpassningen är skälig.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 12 april 2023.

Problem vid användning med nedsatt syn

  • Det kan finnas svårigheter att hoppa förbi återkommande innehåll.
  • Det förekommer video som visas i fönster som inte är helt tillgängliga med skärmläsare.

Problem vid hjälpmedelsanvändning

  • Det förekommer inkonsekvent rubrikstruktur.
  • Det förekommer vissa gränssnitt som inte är kodade korrekt som kan göra det svårt för personer som använder någon typ av hjälpmedel att förstå innehållet som det är menat.

Berätta för oss om du har problem med webbplatsen

Vi vill hela tiden göra vår webbplats mer tillgänglig. Om du upptäcker nya problem, berätta det för oss. Hör också av dig om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig. Du kan du kontakta oss på följande sätt.

Skicka e-post till nyatunnelbanan@regionstockholm.se

Ring 08-600 10 00. (SL:s Kundtjänst)

Vi svarar normalt på mejl inom två arbetsdagar.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har granskat webbplatsen genom självskattning. Den senaste granskningen gjordes i december 2021.

Webbplatsen uppdateras löpande för att följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades den 12 april 2022.