Besiktningar

Du som bor eller har en verksamhet i närheten av våra arbeten erbjuds en besiktning innan arbetet börjar och en kontroll när arbetet är klart.

Husfasader mot en blå himmel.

Vilka fastigheter besiktigas?

Fastigheter som ligger mindre än 50 meter från tunneln kommer att besiktigas. På de platser där husen är byggda på lera är besiktningsområdet 100 meter från tunneln. Om det finns särskilda skäl besiktigar vi även byggnader utanför besiktningsområdet.

Så går det till

Alla fasader och tillgängliga ytor inomhus besiktigas. Besiktningen sker dagtid och besiktningspersonen bär alltid synlig legitimation. Besiktningarna sker enligt svensk standard och utförs i förebyggande syfte inför våra sprängningsarbeten när vi bygger tunnlar.

Viktigt att tacka ja!

Det är viktigt att du tackar ja när du erbjuds besiktning. På det sättet går det att avgöra om någon skada tillkommit under byggtiden. Du behöver också vara hemma när besiktningen utförs. Om du inte kan närvara, ta hjälp av en granne eller någon ur styrelsen. I protokollet antecknar vi fastighetens skick och om det finns vibrationskänslig utrustning eller interiör. Om det finns kakelugn eller öppen spis kommer även en sotare att utföra provtryckning av skorsten vid ett annat tillfälle.

Besiktningen dokumenteras

Besiktningen dokumenteras i ett protokoll som sedan skickas vidare till fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningens styrelse. När vi har arbetat klart i området gör vi en efterbesiktning.”

Se en film om besiktning:

Frågor och svar

Besiktningar görs enligt svensk standard. Fastigheter som ligger närmare tunneln än 50 meter kommer att besiktigas. För fastigheter byggda på lera är besiktningsområdet 100 meter.

I god tid innan vi börjar bygga i närheten av dig blir du kontaktad av en besiktningsperson. När besiktningen är utförd kommer fastighetsägaren att få en kopia på besiktningsprotokollet. För bostadsrättsföreningar skickas kopia på besiktningsprotokollen till styrelsen. När våra arbeten är avslutade gör vi en efterbesiktning för att kontrollera att inga förändringar skett på grund av våra arbeten.

Om det finns särskilda skäl så besiktigas även byggnader utanför besiktningsområdet. Kontakta oss om du är orolig för din fastighet!

Besiktning utförs enligt svensk standard av en besiktningsperson som behöver kunna komma in i bostaden. Kan du inte själv närvara kan du lämna nyckel till granne eller ordförande i din förening för att vara där i ditt ställe. En besiktning utförs aldrig om inte fastighetsägaren eller lägenhetsinnehavaren är hemma. Besiktningspersonen går aldrig in själv i ett hus eller lägenhet.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.