Besiktningar

Du som bor eller har en verksamhet i närheten av våra arbeten erbjuds en förbesiktning innan arbete som kan skapa vibrationer börjar. När arbetet är klart erbjuds en efterbesiktning.

Husfasader mot en blå himmel.

Vilka fastigheter besiktigas?

Fastigheter som ligger inom 50 meter från vibrationsalstrande arbete kommer att besiktigas. På de platser där husen är byggda på lera är besiktningsområdet 100 meter. Om det finns särskilda skäl besiktigar vi även byggnader utanför besiktningsområdet.

Vibrationer uppstår främst vid sprängning men också vid andra arbetsmoment.

Så går det till

Besiktningarna sker enligt svensk standard och innebär att alla fasader och tillgängliga ytor inomhus besiktigas okulärt. Besiktningen sker dagtid och besiktningspersonen bär alltid synlig legitimation.

Viktigt att tacka ja!

Det är viktigt att du tackar ja när du erbjuds besiktning. På det sättet går det att avgöra om någon förändring skett under byggtiden. Du behöver vara hemma när besiktningen utförs. I protokollet noteras fastighetens skick och om det finns vibrationskänslig utrustning eller interiör. Om det finns kakelugn eller öppen spis kommer även en sotare att utföra provtryckning av skorsten vid ett annat tillfälle.

Besiktningen dokumenteras

Besiktningen dokumenteras i ett protokoll som sedan skickas till fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningens styrelse. När det vibrationsalstrande arbetet är klart i området gör vi en efterbesiktning.

Se en film om besiktning:

Frågor och svar

Besiktningar görs enligt svensk standard. Fastigheter som ligger närmare tunneln än 50 meter kommer att besiktigas. För fastigheter byggda på lera är besiktningsområdet 100 meter.

I god tid innan vi börjar bygga i närheten av dig blir du kontaktad av en besiktningsperson. När besiktningen är utförd kommer fastighetsägaren att få en kopia på besiktningsprotokollet. För bostadsrättsföreningar skickas kopia på besiktningsprotokollen till styrelsen. När våra arbeten är avslutade gör vi en efterbesiktning för att kontrollera att inga förändringar skett på grund av våra arbeten.

Om det finns särskilda skäl så besiktigas även byggnader utanför besiktningsområdet. Kontakta oss om du är orolig för din fastighet!

Besiktning utförs enligt svensk standard av en besiktningsperson som behöver kunna komma in i bostaden. Kan du inte själv närvara kan du lämna nyckel till granne eller ordförande i din förening för att vara där i ditt ställe. En besiktning utförs aldrig om inte fastighetsägaren eller lägenhetsinnehavaren är hemma. Besiktningspersonen går aldrig in själv i ett hus eller lägenhet.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.