Arbeten i Hagastaden

I den växande stadsdelen Hagastaden byggs en ny tunnelbanestation. Nu spränger vi ut tunnlar norrut mot Solna och söderut mot Odenplan där spåren ska ansluta till gröna linjen. Trafikstart är 2028.

Aktuellt

Station Hagastaden

Hagastaden är en växande stadsdel som knyter ihop Solna med Stockholm. Fullt utbyggt kommer totalt 6 000 nya bostäder och 50 000 arbetsplatser rymmas här.

Station Hagastaden får fyra entréer; en i Karolinska Universitetssjukhuset, en på det nya torget utanför sjukhuset, en mot Karolinska Institutet och en vid Torsplan.

Läs mer om de nya stationerna

Vy från Solnavägen med entréer i Karolinska Universitetssjukhuset och på det nya torget Hagaplan. Klicka på bilden för att göra den större. Bild: Region Stockholm/&Rundquist

Arbeten ovan jord

På Solnavägen har delar av Solnavägen grävts upp. Här bygger vi den norra biljetthallen med entréer mot Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.

Vid Torsplan bygger vi den södra biljetthallen i källarplanet på Solnavägen 1e. Du som besöker byggnaden kan påverkas av buller och vibrationer.

Arbetsområden i Hagastaden.
Bilden visar Hagastadens spårtunnlar och stationsutrymmen under jord. De gula ytorna visar arbetsområden ovan jord. Klicka på kartan för att se den i ett större format. Vid Odenplan kommer spåren att kopplas ihop med gröna linjen.

Arbeten under jord

Under jord sprängs spårtunnlar ut söderut mot Vasastaden. Vid Odenplan kommer spåren att kopplas ihop med gröna linjen. En servicetunnel sprängs ut österut mot Tomteboda. Servicetunneln kommer att användas för underhåll och i nödfall utrymning när tunnelbanan tas i drift.

framdriftskartan kan du se var vi spränger just nu och planerade arbeten de närmaste veckorna.

Utsprängda bergmassor tas ut via arbetstunneln på Norra stationsgatan. Arbetet med stationen utförs av NCC på uppdrag av Region Stockholm.

Påverkan på området

Arbetet med att bygga den norra biljetthallen på Solnavägen påverkar framkomligheten på Solnavägen och orsakar buller. Arbetena beräknas pågå till och med sommaren 2025.

Arbetstider

Vi arbetar dygnet runt men arbetstiderna anpassas efter de bullervillkor som finns. Tunnelsprängningar kan ske helgfria vardagar och lördagar mellan klockan 07 och 22. Vilka dagar vi spränger och hur ofta beror på hur arbetet framskrider.

Bergborrning och andra stomljudsalstrande arbeten i tunnlarna görs på helgfria vardagar klockan 07–22 och på lördagar klockan
09–19.

Ovan jord arbetar vi med bullrande arbeten helgfri måndag till fredag kl. 07.00–19.00 Övrig tid får vi jobba med arbetsmoment som inte låter lika mycket.

Därför pågår arbetet sent på kvällen

Anmäl dig till vår sms-tjänst för sprängvarning här

Tidplan

Arbetena med att spränga ut tunnlar och plattformsutrymmen beräknas vara klart 2025. Sedan bygger vi klart biljetthallar och utrymmen för till exempel rulltrappor och hissar samt lägger spår, installerar signalsystem och allt annat som behövs i tunnelbanan. Det sista vi gör är att provköra med tåg och testa alla tekniska system innan Grön linje till Arenastaden öppnar för trafik 2028

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Jag har läst informationen om behandling av personuppgifter på nyatunnelbanan.se/nyhetsbrev och samtycker till att mina personuppgifter används för utskick av följande nyhetsbrev:

Nya tunnelbanans arbeten i Hagastaden och Vasastaden

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.