Hagastaden

Våra arbeten i Hagastaden

Station Hagastaden

Från ett arbetsområde vid Norra Stationsgatan har vi sprängt ut en arbetstunnel som leder fram till den framtida stationen Hagastaden.
Nu sprängs spårtunnlar och plattformsutrymmen ut för stationen ut cirka 20 meter under markytan. Vi spränger tunnlar i två riktningar, norrut mot Solna och söderut mot Vasastaden. På framdriftskartan kan du se var vi spränger just nu och planerade arbeten de närmaste veckorna.

Två biljetthallar ska byggas
På Solnavägen bygger vi den norra biljetthallen med entréer mot Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. Här pågår markarbeten och sprängningar ovan jord och tillgängligheten på Solnavägen påverkas.

Vid Torsplan bygger vi den södra biljetthallen i källarplanet på Solnavägen 1e. Du som besöker byggnaden kan påverkas av buller och vibrationer.

Utsprängda bergmassor tas ut via arbetstunneln och körs bort från arbetsområdet till en mottagningsanläggning. Arbetet med stationen utförs av NCC på uppdrag av Region Stockholm .

Arbetsområden i Hagastaden.
Bilden visar Hagastadens spårtunnlar och stationsutrymmen under jord. De gula ytorna visar arbetsområden ovan jord. Klicka på kartan för att se den i ett större format. Vid Odenplan kommer spåren att kopplas ihop med gröna linjen.

Arbetstider

Arbetstiderna anpassas efter de bullervillkor som finns. Moment under jord som låter mycket, som borrning och sprängning, är som regel helgfria vardagar klockan 07-22 samt lördagar kl 07-19. Övriga tider på dygnet sker arbeten som låter mindre. 

Tunnelsprängningar i norr- och södergående riktning kan ske måndag – fredag klockan, 07.05, 09.00, 10.40, 14.00, 17:45, 21.40 och 21.49. Lördagar kan sprängningar ske klockan 09.00,10.50, 14.00 och 17:45. Hur ofta vi spränger kan variera från dag till dag.

Markarbetena på Solnavägen kan ske helgfri vardag klockan 07:00-22:00 samt lördagar 07:00-19:00. Sprängningar ovan jord kan förekomma helgfri måndag till fredag klockan 09.00,10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 och 19.00. Vid sprängtillfället stänger vi av runt arbetsområdet vilket innebär kortare stopp i trafiken. 

Påverkan på området

Arbetet med att bygga den norra biljetthallen på Solnavägen påverkar framkomligheten på Solnavägen och orsakar buller. Arbetena beräknas pågå till och med sommaren 2025.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Jag har läst informationen om behandling av personuppgifter på nyatunnelbanan.se/nyhetsbrev och samtycker till att mina personuppgifter används för utskick av följande nyhetsbrev:

Nya tunnelbanans arbeten i Hagastaden och Vasastaden

Undrar du något?

Skriv till SL:s kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.