Gullmarsplan

Våra arbeten på station Gullmarsplan

Ny plattform och en ny uppgång

På station Gullmarsplan ska vi bygga en ny plattform under tunnelbanans gröna linje, ca 70 meter under marknivå, som nås via fem snabbhissar. Förberedande arbeten har pågått under flera år. Vi bygger även en ny uppgång i Mårtensdal.

Arbetet på stationen

Vi är nu klara med de förberedelser som behövdes för att skapa plats för de nya hissarna. Vi har gjort ett stort hål i tre våningsplan där hissarna ska placeras. Nu spränger vi för att nå den nya plattformen 70 meter ner. Arbetet pågår under våren. Arbetet utförs av OHLA på uppdrag av Region Stockholm.

Spår- och servicetunnlar söderut

Den nya Blå linjen byggs från Kungsträdgården och ansluter vid befintlig station Sockenplan. Arbetet med att spränga ut spår- och servicetunnlarna pågår nu. Vi spränger söderut, mot Sockenplan.

Hör eller känner du våra arbeten? Vi har nu passerat station Gullmarsplan och närmar oss Slakthusområdet. Sprängning eller borrning kan upplevas på långt håll men vi mäter kontinuerligt vibrationer och hur hus och omgivning påverkas. Följ arbetet via projektets framdriftskarta.

Bilden visar var den nya blå linjen ska gå mellan Södermalm och Sockenplan samt de två uppgångarna för station Gullmarsplan.

Arbetstider

Borrning på stationen pågår helgfria vardagar 7-19.

I närområdet pågår även sprängning av spår- och servicetunnlar norrut , mot Hammarby kanal och söderut, mot Sockenplan. Sprängning kan ske helgfria vardagar 7-22.

Påverkan på området

På stationen pågår borrning och senare i höst sprängning som kan påverka närområdet. Transporter av bergmassor sker via uttransport i arbetstunneln vid Sundstabacken.

Undrar du något?

Skriv till SL:s kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.