Gullmarsplan

Aktuella arbeten på station Gullmarsplan.

Ny plattform och en ny uppgång

På station Gullmarsplan byggs en ny plattform för tunnelbanans blå linje. Den byggs under dagens gröna linje och ca 70 meter under marknivå. Plattformen nås via fem snabbhissar som går upp till biljetthallen där byte kan ske till grön linje eller anslutande tåg- och busstrafik.
I Mårtensdal byggs även en ny uppgång i nära anslutning till Tvärbanans hållplats.

Arbetet på stationen

På stationen pågår nu sprängning för hissarna till den nya plattformen. Sprängning pågår pågår fram till sommaren. Arbetet utförs av OHLA på uppdrag av Region Stockholm.

Spår- och servicetunnlar norr och söderut

Den nya Blå linjen byggs från Kungsträdgården och ansluter vid befintlig station Sockenplan. Arbetet med att spränga ut spår- och servicetunnlarna pågår nu. Vi spränger norrut, mot Södermalm och söderut, mot Sockenplan.

Hör eller känner du våra arbeten? Sprängning eller borrning kan upplevas på långt håll men vi mäter kontinuerligt vibrationer och hur hus och omgivning påverkas. Följ arbetet via projektets framdriftskarta.

Bilden visar var den nya blå linjen ska gå mellan Södermalm och Sockenplan samt de två uppgångarna för station Gullmarsplan.

Arbetstider

Sprängning på stationen kan ske måndag-fredag kl 10, 12, 13eller 14. Tågen styr de exakta tiderna. Borrning på stationen pågår helgfria vardagar 7-19.

Tunnelsprängningar norr och söderut kan ske måndag-lördag 7-22.

Påverkan på området

På stationen pågår arbeten dygnet runt som kan påverka närområdet. Vid sprängning på stationen stannar tågen en kort stund. Transporter av bergmassor och maskiner sker via arbetstunneln vid Sundstabacken.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.