Arbeten på Gullmarsplan

På station Gullmarsplan byggs en ny plattform för tunnelbanans Blå linje. Härifrån sprängs också spår- och servicetunnlar norr- och söderut.

Aktuellt

Ny plattform och en ny uppgång

På station Gullmarsplan byggs en ny plattform för tunnelbanans Blå linje. Den byggs under dagens gröna linje och ca 70 meter under marknivå. Plattformen nås via fem snabbhissar som går upp till biljetthallen där byte kan ske till Grön linje eller anslutande tåg- och busstrafik.
I Mårtensdal byggs även en ny uppgång i nära anslutning till tvärbanans hållplats.

Klicka här för att se fler visionsbilder på Gullmarsplan

Arbetet på stationen

På stationen är hissarna nu färdigsprängda. Diverse arbeten pågår i själva hisschaktet och nere i tunnlarna. Arbetet utförs av OHLA på uppdrag av Region Stockholm.

Foto: Visionsbild: Region Stockholm/Sweco. Klicka på bilderna för att göra de större.

Bilden visar var den nya blå linjen ska gå mellan Södermalm och Sockenplan samt de två uppgångarna för station Gullmarsplan.

Tunneldrivning norr- och söderut

Den nya Blå linjen byggs från Kungsträdgården och ansluter vid befintlig station Sockenplan. Arbetet med att spränga ut spår- och servicetunnlar pågår. Tunnlarna mellan Gullmarsplan och Slakthusområdet är färdigsprängda. Återstår tunnelsprängningar mellan Slakthusområdet och Sockenplan.

Pågående arbete station Gullmarsplan

Klicka här för att följa framdriften

Arbetstider

Arbete på stationen pågår helgfria vardagar kl. 7-19.Tunnelsprängningar kan ske måndag-lördag 7-22.

Därför pågår arbetet sent på kvällen

Anmäl dig till vår sms-tjänst för sprängvarning här

Påverkan på området

På stationen pågår arbeten dygnet runt. Vid sprängning på stationen stannar tågen en kort stund. Transporter av bergmassor och maskiner sker via arbetstunneln vid Sundstabacken.

Påverkas du av våra arbeten? Klicka här

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.