Tilldelade kontrakt

Här hittar du information om de senaste tilldelade entreprenadkontrakten.

El 400 och Tele, Kungsträdgården – Nacka – Söderort, 2672, tilldelad juni 2024

Kontrakt skrivet med Elektrosignal Infra Stockholm AB. Entreprenaden omfattar El 400 V- och Telearbeten för sträckan från Kungsträdgården till Nacka och till Söderort.

Kontraktsvärdet är cirka 337 miljoner.

Samordning och logistik, Nacka – Söderort, 26310, tilldelad november 2023

Kontrakt skrivet med Cramo AB. Entreprenaden omfattar utförande av samordning och logistik i form av att tillhandahålla service som brukas av övriga entreprenader inom bygg, installation och BEST. Till exempel byggservice, etableringar, tillfälliga installationer, allmänna hjälpmedel, logistikcenter, transporter och BAS-U.

Kontraktsvärdet är cirka 720 miljoner.

Signal (blå och yttre Grön), Kungsträdsgården – Nacka – Söderort, 26731, tilldelad januari 2024

Kontrakt skrivet med med Elektrosignal Infra AB. Entreprenaden omfattar signalinstallationer för sträckan Kungsträdgården – Nacka – Söderort.

Kontraktsvärdet är cirka 43,5 miljoner.

Bana, mark och strömskena, Kungsträdsgården – Sofia – Sockenplan, 26711, tilldelad januari 2024

Kontrakt skrivet med Rosenqvist Entreprenad AB. Kontraktet omfattar bana, gångbana och strömskena för sträckan Kungsträdgården – Sofia – Sockenplan.

Kontraktsvärdet är cirka 275 miljoner kronor.

Stationer bygg, Nacka – Söderort, 2651, tilldelad oktober 2023

Kontrakt skrivet med OHL Sverige AB. Kontraktet omfattar utförande av stomkomplettering för sju (7) nya tunnelbanestationer längs ny blå linje från Kungsträdgården till Nacka och Söderort. Arbeten förekommer även i anslutning till befintliga stationer Kungsträdgården och Sockenplan.

Kontraktsvärdet är cirka en miljard kronor.

Anläggningsarbeten, Barkarby, 47191, tilldelad oktober 2023

Kontrakt skrivet med Implenia. Kontraktet omfattar att på utförandeentreprenad utföra konstbyggnadsarbeten innefattande betongarbeten till en volym om ca 10 000 m3 för biljetthall, uppgång med mera. Arbeten förekommer både i bergtunnlarna samt ovan jord.

Kontraktsvärdet är cirka 300 miljoner kronor. 

Kanalisation och kabelförläggning, Nacka – Söderort, 2674, tilldelad i oktober 2023

Kontrakt skrivet med Elektrosignal Infra AB. Kontraktet omfattar montage av kanalisation och kabelförläggning för samtliga tunnlar. Det vill säga arbetstunnlar, servicetunnlar, tvärtunnlar och spårtunnlar längs med hela tunnelbanans Blå linje till Nacka och Söderort.

Kontraktsvärdet är cirka 366 miljoner kronor. 

Installation (el, tele och styr), Nacka – Söderort, 26640 tilldelad i september 2023

Kontraktet är med Bravida Sverige AB. Kontraktet omfattar installation av el-, tele- och styrarbeten för nya T-banestationerna Sofia, Hammarby kanal, Gullmarsplan, Slakthusområdet, Sockenplan, Sickla, Järla, Nacka C längs med Blå linje Nacka och söderort.

Objektet inkluderar utförande av styrarbeten för samtliga tunnlar.  Det vill säga arbetstunnel, service- och tvärtunnlar samt försörjning av elkraft, lågspänning längs med blå linjen Nacka och söderort.

Kontraktsvärdet är cirka 765 miljoner kronor.

VVS, Nacka – Söderort, 26650, tilldelad i september 2023

Kontrakt skrivet med Bravida Sverige AB. Kontraktet omfattar VVS och tunnelventilation för samtliga tunnlar. Det vill säga arbetstunnel, servicetunnel och tvärtunnlar samt vid de nya T-banestationerna Sofia, Hammarby kanal, Gullmarsplan, Slakthusområdet, Sickla, Järla, Nacka C  längs med tunnelbanans Blå linje till Nacka och Söderort.

Kontraktsvärdet är cirka 500 miljoner kronor.

Bana, mark och strömskena, Hammarby kanal – Nacka, 26712, tilldelad i augusti 2023

Kontrakt skrivet med Strukton Rail AB. Kontraktet omfattar bana, gångbana och strömskena. Kontraktsvärdet är cirka 230 miljoner kronor.

Signalentreprenad, Järfällatunneln, 4744, tilldelade i juni 2023

Kontrakt skrivet med Strukton Rail AB. Kontraktet omfattar signalinstallationer för sträckan Akalla-Barkarby. Kontraktsvärdet är cirka 6 miljoner kronor.

Hissar och högkapacitetshissar, Nacka Söderort, 26610, tilldelad i maj 2023

Kontrakt skrivet med Kone Aktiebolag. Kontraktet omfattar utförandet av personhissar på nya stationerna Sofia (2 st) Sickla (4 st), Hammarby kanal (2 st), Järla (2 st), Nacka C (5 st), Gullmarsplan (3 st)och Slakthusområdet (1 st). Kontraktet omfattar även högkapacitetshissar för nya stationerna Sofia (8 st), Gullmarsplan (5 st) och Nacka C (6st). Utförandet avser även tillsyn, skötsel och underhåll under tolv månader efter slutbesiktning. Kontraktsvärdet är cirka 190 miljoner.

Snedbanehissar, Nacka Söderort, 26612, tilldelad i maj 2023

Kontrakt skrivet med SMW Elevator AB. Kontraktet omfattar utförandet av snedbanehissar för nya stationerna i Sickla (2 st), i Järla(2 st), i Nacka C (1 st), på Gullmarsplan (1 st) st, Slakthusområdet (3 st) och Hammarby kanal (4 st). Utförandet avser även tillsyn, skötsel och underhåll under tolv månader efter slutbesiktning. Kontraktsvärdet är cirka 56 miljoner kronor.

Anläggningsarbeten Akalla till Barkarbystaden, 4718, tilldelad i mars 2023

Kontrakt skrivet med Rover Infraestructuras S.A. Kontraktet omfattar betongarbeten på Barkarbystadens station. Kontraktsvärdet är cirka 300 miljoner kronor.

Materialleverans, 26835, tilldelad i november 2022

Kontrakt skrivet med Infranord. Kontraktet omfattar tillverkning och leverans av signalstativ. Kontraktsvärdet är cirka 700 000 kronor.

Materialleverans, 26833, tilldelad i november 2022

Kontrakt skrivet med Elektrosignal Infra Sthlm. Kontraktet omfattar tillverkning och leverans av impedanslådor. Kontraktsvärdet är cirka 30 miljoner kronor.

Materialleverans, 26832, tilldelad i december 2022

Fem kontrakt skrivna med Infranord. Kontrakten omfattar tillverkning och leverans av reläer, säkringar, motstånd, skiljetransformatorer, likriktare med mera till signalsäkerhetssystem. Kontraktsvärdet är cirka 4,3 miljoner kronor.

Rulltrappor, Nacka och Sickla, 26622, tilldelad december 2022

Kontrakt skrivet med TK Elevator Sweden. Entreprenaden omfattar 17 stycken rulltrappor på stationerna Nacka och Sickla. Kontraktsvärdet är cirka 115 miljoner kronor. 

Rulltrappor >30 meter, Nacka och Söderort, 26621, tilldelad december 2022

Kontrakt skrivet med TK Elevator Sweden. Entreprenaden omfattar 11 stycken rulltrappor med högre lyfthöjd än 30 meter för stationerna Hammarby kanal, Slakthusområdet, Sickla och Nacka C. Kontraktsvärdet är cirka 170 miljoner kronor. 

Rulltrappor <30 meter, Nacka och Söderort, 26620, tilldelad december 2022

Kontrakt skrivet med Kone. Entreprenaden omfattar 35 stycken rulltrappor, 3 stycken på option, med lägre lyfthöjd än 30 meter för samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården–Nacka/Söderort. Kontraktsvärdet är cirka 240 miljoner kronor.

Anläggningsentreprenad, Sockenplan etapp 2 och Slakthusområdet, 9712, tilldelad juni 2022

Kontrakt skrivet med OHLA Sverige. Entreprenaden omfattar bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten inklusive projektering, omläggning av vägar, geokonstruktioner inklusive projektering samt anslutande markarbeten. Kontraktsvärdet är cirka 1 miljard kronor.

Anslutningsspår mellan Högdalsdepån och Farstagrenen, 5710, tilldelad 13 maj 2022

Kontrakt skrivet med Implenia Sverige. Entreprenaden omfattar bergschakt, huvudsakligen under jord, betongarbeten, servicetunnel, stomkompletteringar samt installationer i arbets- och servicetunnel, anslutningsspår och uppställningshall under jord. Kontraktsvärdet är cirka 1 miljard kronor.

Anläggningsentreprenad, Järla, 8715, tilldelad 1 april 2022

Kontrakt skrivet med med China Railway Tunnel Group Co. (CRTG). Entreprenaden omfattar bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten och anslutande markarbeten. Kontraktsvärdet är cirka 600 miljoner kronor. 

Bana, el, signal och tele, Utbyggd depå i Högdalen, 5740

Kontrakt skrivet med Broby spår. Entreprenaden omfattar BEST installationer med tillhörande kanalistion samt 33kV kraftkablar, utbyggnad av befintligt depåställerk och installaton av 750V ställverk i verkstäderna. Kontraktsvärdet är cirka 238 miljoner kronor.

Berg och anläggning, Arenastaden–Södra Hagalund 3717, tilldelad 18 februari 2022

Kontrakt skrivet med Itinera S.p.A. Entreprenaden omfattar arbetstunnel, spårtunnlar och stationsutrymmen på sträckan Arenastaden–Södra Hagalund. Kontraktsvärdet är cirka 1,3 miljarder kronor.

Huvudentreprenad Hammarby kanal 7716, tilldelad 7 februari 2022

Kontrakt skrivet med Itinera S.p.A. Entreprenaden omfattar begschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten och anslutande markarbeten. Kontraktsvärdet är cirka 832 miljoner kronor.

Bana och el, Järfällatunneln 4743, tilldelad 3 december 2021

Kontrakt skrivet med Strukton Rail. Entreprenaden omfattar el, bana, strömskena och objektskanalisation. Kontraktsvärdet är cirka 170 miljoner kronor.

Bygg- installation och tele, Järfällatunneln med stationer 4721, tilldelad 30 november 2021

Kontrakt skrivet med Skanska Sverige. Entreprenaden omfattar stomkomplettering, installationer och tele. Entreprenaden är en utförandeentreprenad. Kontraktsvärdet är beräknat till cirka 900 miljoner kronor.

Anläggningsentreprenad Sickla 8714, tilldelad 5 oktober 2021

Kontrakt skrivet med CRTG. Entreprenaden omfattar bland annat bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten samt anslutande markarbeten. Kontraktsvärdet är 932 miljoner kronor. 

Spår- och servicetunnel Kungsträdgården, 7711, tilldelad den 1 juni 2021

Kontrakt är skrivet med OHL. Entreprenaden omfattar bland annat bergschakt för spår- och servicetunnlar på Blasieholmen. Även betongarbeten samt anslutande markarbeten ingår. Entreprenaden är en utförandeentreprenad. Kontraktsvärdet är beräknat till 699 miljoner kronor.

Anläggningsentreprenad Gullmarsplan 9715, tilldelad 28 maj 2021

Kontrakt skrivet med Obrascon Huarte Lain S.A. Entreprenaden innefattar bergarbeten för spårtunnel, stationsutrymmen, vertikalschakt för att ansluta till befintlig station, betongarbeten och anslutande markarbeten. Entreprenaden är en utförandeentreprenad och kontraktsvärdet är beräknat till cirka 885 miljoner kronor.

Anläggningsentreprenad Sofia 7715, tilldelad 3 maj 2021

Kontraktet är skrivet med Implenia Sverige AB. Entreprenaden omfattar bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten samt anslutande markarbeten.Entreprenaden är en utförandeentreprenad och kontraktsvärdet är beräknat till cirka 1 miljard kronor. 

Utförandeentreprenad 5711 Kvicksundsvägen, tilldelad 15 mars 2021

Kontrakt skrivet med PEAB. Entreprenaden innefattar en betongtunnel under Kvicksundsvägen, inklusive förberedande arbeten, spont, jord- och bergschakt. Entreprenaden är en utförandeentreprenad och kontraktsvärdet är beräknat till cirka 123 miljoner kronor.

Anläggningsentreprenad 8716 Nacka, tilldelad 11 februari 2021

Kontrakt skrivet med Skanska. Entreprenaden innefattar bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten och markarbeten Entreprenaden är en utförandeentreprenad och kontraktsvärdet är beräknat till cirka 1 miljard kronor.

Arbetstunnel Örbyleden 5712, tilldelad 8 februari 2021

Kontrakt är skrivet med YIT. Entreprenaden omfattar en arbetstunnel för kommande arbete med att bygga ut Högdalsdepån med nya anslutningsspår och ny underjordisk uppställningshall. Entreprenaden är en utförandeentreprenad. Arbetet startar i mars 2021 och kontraktsvärdet är beräknat till 90 miljoner kronor.

Station Hagastaden 3711, tilldelad 2 februari 2021

Kontrakt är skrivet med NCC. Entreprenaden omfattar bland annat bergschakt för tunnlar mot Odenplan och Hagalund, plattformsrum, vertikalschakt, arbeten med stål- och betongstommar, installationer samt inredning för station Hagastaden. Entreprenaden är en utförandeentreprenad. Kontraktsvärdet är beräknat till 1,3 miljarder kronor.

Vill du veta mer eller har du frågor om upphandling?

Skriv till oss