Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren som rör utbyggnaden av tunnelbanan.

Vi blir allt fler invånare i Stockholms län. Många flyttar hit från andra delar av Sverige och andra länder. I regionen föds närmare 30 000 barn varje år. Det ställer krav på både fler bostäder och bättre resmöjligheter. Utbyggd kollektivtrafik behövs för att fler bostäder med bra kommunikationer ska kunna byggas, så att regionen kan fortsätta att växa på ett hållbart sätt.

Besluten att bygga ut tunnelbanan kommer från två förhandlingar. Det här kom parterna överens om:

2013 års Stockholmsförhandling

  • Tunnelbanan byggs ut till Arenastaden, Barkarby, Nacka och Söderort.
  • Depån i Högdalen byggs ut.
  • Kommunerna bygger totalt 78 000 nya bostäder i tunnelbanans närområde.

Läs mer på stockholmsförhandlingen.se

Sverigeförhandlingen år 2017

  • Ytterligare en station på Gula linjen, Södra Hagalund. 4 000 bostäder i det som i dag är Hagalunds industriområde.
  • Ny linje mellan Fridhemsplan och Älvsjö. I avtalet ingår 48 500 bostäder.

Läs mer om Sverigeförhandlingen på regionstockholm.se

Region Stockholm ansvarar för utbyggnaden genom sin förvaltning för utbyggd tunnelbana. I förvaltningens uppdrag ingår till exempel att projektera utbyggnaderna, ta fram järnvägsplaner och miljökonsekvensbeskrivningar innan byggstart samt vara byggherre och beställare under byggtiden. Region Stockholm handlar upp olika företag som utför byggarbetena på de olika delarna av nya tunnelbanan.

Våren 2019 började tunnelbanan byggas ut mellan Akalla och Barkarby, den första av de nya sträckorna. Bygget pågår även i Solna, Stockholm och Nacka. Planerad byggstart för tunnelbanan till Älvsjö är 2025.

För tunnelbanan till Barkarby är planerad trafikstart 2026. För tunnelbanan till Arenastaden är planerad trafikstart 2028. För tunnelbanan till Nacka, Södermalm och Söderort är planerad trafikstart 2030. Tunnelbanan till Älvsjö har planerad byggstart 2025 och beräknas vara klar i mitten av 2030-talet.

Staten, Region Stockholm, Järfälla kommun, Nacka kommun, Solna stad och Stockholm stad bekostar tillsammans utbyggnaden av den nya tunnelbanan på totalt 54 miljarder kronor i 2016 års penningnivå.

Det kan du läsa om på den här sidan.

Sträckningar och stationer beslutades i Stockholms- och Sverigeförhandlingen, läs mer om dem ovan. De exakta placeringarna arbetas sen fram under flera år, så att de ger så mycket nytta som möjligt för så många som möjligt. Det slutgiltiga beslutet om placering tas när Trafikverket godkänner den så kallade järnvägsplanen.

Järnvägsplanerna för tunnelbanan till Barkarby, tunnelbanan till Arenastaden, tunnelbanan till Nacka och Söderort och för den utbyggda depån i Högdalen är fastställda. För tunnelbanan till Älvsjö började planeringen 2020 och kommer att pågå i flera år till.

Det går fortfarande att tycka till om tunnelbanan till Älvsjö. Synpunkter måste lämnas skriftligt. Det enklaste är att skicka e-post till nyatunnelbanan.fut@regionstockholm.se. För tunnelbanan till Barkarby, tunnelbanan till Arenastaden, tunnelbanan till Nacka och Söderort och för den utbyggda depån i Högdalen är alla beslut tagna och byggnationerna i full gång.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.