Var med och bygg ut Stockholms tunnelbana

Utbyggnaden av tunnelbanan är den största satsningen på kollektivtrafik i Stockholmsregionen sedan 70-talet. För att bygga ut Stockholms tunnelbana behövs många olika entreprenörer, för både stora komplexa entreprenader och mindre uppdrag.

Illustration: &Rundquist

Stora och små leverantörer

De stora byggarbetena påbörjades 2020 och beräknas ta åtta till tio år att genomföra. 2021 började projektering av ytterligare en ny linje – Tunnelbana till Älvsjö, med planerad byggstart 2025.

Vi söker entreprenörer som vill bygga framtidens tunnelbana tillsammans med oss. Våra entreprenader skiljer sig åt i både form och omfattning. Det är för att öppna för stora och mindre leverantörer, leverantörer inom olika branscher och leverantörer från hela världen.

Alla pågående och kommande upphandlingar finns i vår upphandlingstidplan.

Nyhetsbrev

Få nyheter och uppdateringar om utbyggnaden av tunnelbanan.
Bli prenumerant på nyhetsbrevet för leverantörer.

Viktigt med hållbarhet i upphandlingarna

Nya tunnelbanan ska tillgodose både dagens och kommande generationers krav på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Ett nära och gott samarbete mellan oss som beställare och våra entreprenörer är grunden för att lyckas med det.

Vi har högt ställda krav på material, utformning och arbetsmetoder i våra upphandlingar. På det sättet kan vi påverka hur mycket utbyggnaden påverkar miljön. Det gäller också social och ekonomisk hållbarhet, med krav på exempelvis arbetsmiljö och affärsetik.

Läs om regionens uppförandekod för leverantörer. Här hittar du Region Stockholms miljöprogram. Läs gärna också mer om vårt arbete med hållbarhet och om Region Stockholms inköpspolicy.

Nyheter

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.