Var med och bygg ut Stockholms tunnelbana

Utbyggnaden av tunnelbanan är den största satsningen på kollektivtrafik i Stockholmsregionen sedan 70-talet. För att bygga ut Stockholms tunnelbana behövs många olika entreprenörer, för både stora komplexa entreprenader och mindre uppdrag.

Illustration: &Rundquist

Stora och små leverantörer

De stora byggarbetena påbörjades 2020 och beräknas ta åtta till tio år att genomföra. 2021 började projektering av ytterligare en ny linje – Tunnelbana till Älvsjö, med planerad byggstart 2025.

Vi söker entreprenörer som vill bygga framtidens tunnelbana tillsammans med oss. Våra entreprenader skiljer sig åt i både form och omfattning. Det är för att öppna för stora och mindre leverantörer, leverantörer inom olika branscher och leverantörer från hela världen.

Alla pågående och kommande upphandlingar finns i vår upphandlingstidplan.

Nyhetsbrev

Få nyheter och uppdateringar om utbyggnaden av tunnelbanan.
Bli prenumerant på nyhetsbrevet för leverantörer.

Viktigt med hållbarhet

Vi bygger nya tunnelbanan för att tillgodose människors behov av hållbara färdmedel i Stockholmsregionen. Byggprocessen och den färdiga anläggningen ska också uppfylla högt ställda krav på hållbarhet.

Kostnadseffektivitet, säker arbetsmiljö, liten miljöpåverkan samt respekt för mänskliga rättigheter är självklarheter för oss. Vi ser fram emot att samarbeta med entreprenörer och leverantörer som delar den uppfattningen.

Mer information finns i regionens Inköpspolicy, Riktlinjer för hållbarhet och Uppförandekod för leverantörer samt Så arbetar vi med hållbarhet.

Nyheter

Vill du veta mer eller har du frågor om upphandling?

Skriv till oss