Beslut och handlingar

Lagar och regler bestämmer hur processen för att bygga ut tunnelbanan ser ut. En rad instanser i samhället ska involveras, beslut behöver fattas och enskilda som direkt eller indirekt berörs ska ges tillfälle att vara med och påverka. Här har vi samlat de viktigaste handlingarna och besluten för utbyggnaden av Blå linje och sträckan Akalla-Barkarby, från Stockholmsförhandlingen fram till vad som pågår just nu.

Om du har problem med att ta del av dokumenten, kontakta oss så hjälper vi dig!

Här kan du läsa Trafikverkets beslut om att fastställa järnvägsplanen.

Beslut om kungörelsedelgivning
Underrättelse om laga kraft gällande järnvägsplan

Här hittar du de permanenta och tillfälliga markanspråk som är inskickade till Trafikverket för fastställelse.

Plan- och profilkartor, permanenta markanspråk

1. Ritningsförteckning plan, permanenta markanspråk
2. Översiktskarta, permanenta markanspråk
211. Profilritning service- och arbetstunnlar, permanenta markanspråk
220. Sektionsritning, permanenta markanspråk
221. Sektionsritning, permanenta markanspråk
222. Sektionsritning, permanenta markanspråk
223. Sektionsritning, permanenta markanspråk
224. Sektionsritning, permanenta markanspråk
225. Sektionsritning, permanenta markanspråk
226. Sektionsritning, permanenta markanspråk
227. Sektionsritning, permanenta markanspråk
228. Sektionsritning, permanenta markanspråk
231. Plan- och profilkarta, permanenta markanspråk
235. Plan- och profilkarta, permanenta markanspråk
241. Plan- och profilkarta, permanenta markanspråk
242. Plan- och profilkarta, permanenta markanspråk
243. Plan- och profilkarta, permanenta markanspråk
244. Plan- och profilkarta, permanenta markanspråk
245. Plan- och profilkarta, permanenta markanspråk
246. Plan- och profilkarta, permanenta markanspråk
247. Plan- och profilkarta, permanenta markanspråk
248. Plan- och profilkarta, permanenta markanspråk
249. Plan- och profilkarta, permanenta markanspråk

Plankartor, tillfälliga markanspråk

1. Ritningsförteckning plan, tillfälliga markanspråk
2. Översiktskarta, tillfälliga markanspråk
3. Bilaga till plankarta, tillfälligt nyttjanderätt
261. Plankarta, tillfälliga markanspråk
271. Plankarta, tillfälliga markanspråk
272. Plankarta, tillfälliga markanspråk
274. Plankarta, tillfälliga markanspråk
275. Plankarta, tillfälliga markanspråk
276. Plankarta, tillfälliga markanspråk
277. Plankarta, tillfälliga markanspråk
278. Plankarta, tillfälliga markanspråk
279. Plankarta, tillfälliga markanspråk

Här hittar du ytterligare kompletterande ändringar på handlingar efter granskning för utbyggnad av Blå linje från Akalla till Barkarby.

Planbeskrivning
Tredje kompletterande PM ändring efter granskning
Ett tredje kompletterande PM granskning

Här finner du ändrade handlingar efter granskning för utbyggnad av Blå linje från Akalla till Barkarby.

1. Plan

Planbeskrivning
Läsanvisning ändring efter granskning
Ritningsförteckning plan, permanenta anspråk
201. Översiktskarta, bladindelning permanenta markanspråk
231. Plankarta, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
235. Plankarta, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
241. Plan- och profilkarta, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
242. Plan- och profilkarta, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
243. Plan- och profilkarta, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
244. Plan- och profilkarta, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
245. Plan- och profilkarta, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
246. Plan- och profilkarta, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
247. Plan- och profilkarta, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
248. Plan- och profilkarta, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
249. Plan- och profilkarta, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
211. Profilritning service- och arbetstunnlar, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
220. Sektionsritning, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
221. Sektionsritning, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
222. Sektionsritning, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
223. Sektionsritning, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
224. Sektionsritning, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
225. Sektionsritning, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
226. Sektionsritning, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
227. Sektionsritning, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
228. Sektionsritning, Permanenta anspråk i mark och utrymmen

2. Plan

Ritningsförteckning plan, tillfälliga anspråk
202. Översiktskarta, bladindelning tillfälliga markanspråk
Bilaga till plankarta, tillfällig nyttjanderätt
261. Plankarta, Tillfälliga anspråk i mark och utrymmen
271. Plankarta, Tillfälliga anspråk i mark och utrymmen
272. Plankarta, Tillfälliga anspråk i mark och utrymmen
274. Plankarta, Tillfälliga anspråk i mark och utrymmen
275. Plankarta, Tillfälliga anspråk i mark och utrymmen
276. Plankarta, Tillfälliga anspråk i mark och utrymmen
277. Plankarta, Tillfälliga anspråk i mark och utrymmen
278. Plankarta, Tillfälliga anspråk i mark och utrymmen
279. Plankarta, Tillfälliga anspråk i mark och utrymmen

3. Underlagshandlingar

PM ändring efter granskning
Planbeskrivning
Social konsekvensbeskrivning - Järnvägsplan utbyggnad av tunnelbana Akalla-Barkarby station
Gestaltningsprogram

Fastighetsförteckning

För att ta del av fastighetsförteckning, kontakta: nyatunnelbanan.fut@sll.se

4. Underlagshandlingar

Granskningsutlåtande
Granskningsutlåtande komplettering
Samrådsredogörelse

5. Underlagshandlingar

Miljökonsekvensbeskrivning
Länsstyrelsens godkännande av MKB
Beslut om betydande miljöpåverkan

6. Underlagshandlingar

Ritningsförteckning underlag till plan
221. Illustrationskarta, km 19+410 - 17+700
222. Illustrationskarta, km 18+000 - 16+500
223. Illustrationskarta, km 16+500 - 15+288
212. Illustrationsritning, profil
200. Illustrationsritning, sektion biljetthall, stationsuppgång, plattformsrum
201. Illustrationsritning, Normalsektion
202. Illustrationsritning, Normalsektion
203. Illustrationsritning, Sektion

7. Särskilda utredningar och tolkningar som behövs för tolkning och förståelse av järnvägsplan

Prognos över resandeutveckling Akalla Barkarby
Bilaga 1. Teknisk dokumentation Visum Sampers
Lokaliseringsutredning Tunnelbana Akalla Barkarby station
PM Skyfallskartering
PM Översvämningsutredning
Underlagsrapport Akustik
Underlagsrapport Elektromagnetiska fält
Underlagsrapport Inomhusluft Hälsopåverkan
Underlagsrapport Inomhusluft Åtgärder
Underlagsrapport Utomhusluft
Underlagsrapport Olycksrisker
Underlagsrapport Insatskoncept
Underlagsrapport Säkerhetskoncept

Här finner du granskningshandlingar för utbyggnad av Blå linje från Akalla till Barkarby. Granskningsperioden var 29 juni till 29 augusti 2017.

1. Plan

Läsanvisning
Handlingsförteckning
Ritningsförteckning plan, permanenta anspråk
Översiktskarta, bladindelning permanenta markanspråk
231. Plankarta, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
235. Plankarta, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
241. Plan- och profilkarta, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
242. Plan- och profilkarta, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
243. Plan- och profilkarta, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
244. Plan- och profilkarta, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
245. Plan- och profilkarta, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
246. Plan- och profilkarta, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
247. Plan- och profilkarta, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
248. Plan- och profilkarta, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
249. Plan- och profilkarta, permanenta anspråk i mark och utrymmen
211. Profilritning service- och arbetstunnlar, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
220. Sektionsritning, permanenta anspråk i mark och utrymmen
221. Sektionsritning, permanenta anspråk i mark och utrymmen
222. Sektionsritning, permanenta anspråk i mark och utrymmen
223. Sektionsritning, permanenta anspråk i mark och utrymmen
224. Sektionsritning, permanenta anspråk i mark och utrymmen
225. Sektionsritning, permanenta anspråk i mark och utrymmen

2. Plan

Ritningsförteckning plan, tillfälliga anspråk
Översiktskarta, bladindelning tillfälliga markanspråk
Bilaga till plankarta, tillfällig nyttjanderätt
261. Plankarta, tillfälliga anspråk i mark och utrymmen
271. Plankarta, tillfälliga anspråk i mark och utrymmen
272. Plankarta, tillfälliga anspråk i mark och utrymmen
274. Plankarta, tillfälliga anspråk i mark och utrymmen
275. Plankarta, tillfälliga anspråk i mark och utrymmen
276. Plankarta, tillfälliga anspråk i mark och utrymmen
277. Plankarta, tillfälliga anspråk i mark och utrymmen
278. Plankarta, tillfälliga anspråk i mark och utrymmen
279. Plankarta, tillfälliga anspråk i mark och utrymmen

3. Underlagshandlingar

Planbeskrivning
Social konsekvensbeskrivning
Gestaltningsprogram

Fastighetsförteckning

För att ta del av fastighetsförteckning, kontakta: nyatunnelbanan.fut@sll.se

4. Underlagshandlingar

Granskningsutlåtande
Samrådsredogörelse

5. Underlagshandlingar

Miljökonsekvensbeskrivning
Länsstyrelsens godkännande av MKB
Beslut om betydande miljöpåverkan

6. Underlagshandlingar

Ritningsförteckning underlag till plan
221. Illustrationskarta Km 19+399-17+700
222. Illustrationskarta Km 18+000-16+500
223. Illustrationskarta Km 16+500-15+288
212. Illustrationsritning, profil
200. Illustrationsritning, sektion Biljetthall, stationsuppgång, plattformsrum
201. Illustrationsritning, sektion Normalsektion.pdf
202. Illustrationsritning, sektion Normalsektion.pdf

7. Särskilda utredningar och tolkningar som behövs för tolkning och förståelse av järnvägsplan

Prognos över resande utveckling Akalla-Barkarby
Bilaga 1. Teknisk dokumentation Visum Sampers
Lokaliseringsutredning
PM Skyfallskartering
PM Översvämningsutredning
Underlagsrapport Akustik
Underlagsrapport Elektromagnetiska fält
Underlagsrapport Inomhusluft Hälsopåverkan
Underlagsrapport Inomhusluft Åtgärder
Underlagsrapport Utomhusluft
Underlagsrapport Olycksrisker
Underlagsrapport Insatskoncept
Underlagsrapport Säkerhetskoncept

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken tas fram av förvaltning för utbyggd tunnelbana. Den kungörs av mark- och miljödomstolen när den är inlämnad för att berörda ska ha möjlighet att komma med synpunkter. Efter att den behandlats tar domstolen beslut i form av en miljödom. Ansökan lämnades in till mark- och miljödomstolen i Nacka under december 2015. Komplettering av ansökan gjordes i december 2016. Nedan finner du alla handlingar i ansökan.

Ansökan om ändring av villkor

M-7285-18 Dom 2019-04-26.pdf
M-7039-15 Deldom 2019-04-26.pdf
Yttrande rörande villkor april 2019.pdf
Yttrande rörande ändring av villkor mars 2019.pdf
M-7285-18 Ansökan om ändring av villkor 3 2018-11-09.pdf
M-7039-15 Ansökan om ändring av P1 2018-11-09.pdf
M-7039-15 och M7285-18 Bilaga 1 PM Infiltrationstest Veddesta 2018-11-09.pdf
M-7039-15 och M7285-18 Bilaga 2 PM Infiltrationstest Mälarbanan 2018-11-09.pdf
M-7039-15 och M7285-18 Bilaga 3 Kontrollprogram för grundvatten 2018-11-09.pdf

Miljödom

Miljödom 2017-11-24

Komplettering oktober 2017

M 7039-15 yttrande, 2017-10-25

Komplettering september 2017

M 7039-15 komplettering infiltrationstest vid Barkarby, 2017-09-08
M 7039-15 komplettering infiltrationstest vid Barkarby station, 2017-09-08
M 7039-15 yttrande, 2017-09-20
M 7039-15 yttrande, 2017-09-25

Komplettering juni 2017

Yttrande
Innehållsförteckning
1: Förundersökningsrapport Hydrogeologi
2: Förundersökningsrapport Berg
2: Förundersökningsrapport Berg bilaga 1-4
2: Förundersökningsrapport Berg bilaga 5-8
2: Förundersökningsrapport Berg bilaga 9
2: Förundersökningsrapport Berg bilaga 10-16
3: Infiltrationstest vid Akalla
4: Ledningsinventering
5: Redovisning avseende kända energibrunnar och gräns för influensområde
6: Redogörelse för påverkan på miljökvalitetsnormer
7: Karta över planerade anläggningar för sökt verksamhet
8: Karta utvisande schakt i jord där grundvattenbortledning sker under byggtiden
9: Kontrollprogram grundvatten
10: Konsoliderad version av villkorsförslag
M 7039-15 Yttrande, bemötande av aktbilaga 154 (2017-06-28)

Komplettering december 2016

Ansökan
Karta utvisande schakt i jord där grundvattenbortledning sker under byggtid
Rådighetsavtal
Punktbeskrivning
Regeringsbeslut om tillåtlighetsprövning
Länstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan
Teknisk beskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
PM Hydrogeologi (23 MB)

Fastighets- och sakägarförteckning

För att ta del av fastighets- eller sakägarförteckning, kontakta: nyatunnelbanan.fut@sll.se

Bilaga till MKB

Bilaga B1. Masshanteringsplan
Bilaga B2. Åtgärdsplan för buller och stomljud under byggtiden
Bilaga B3. Åtgärdsplan för vibrationer gällande kulturbyggnader
Bilaga B4. Samrådsredogörelse.pdf

Under denna rubrik har vi samlat det material som ingick i det kompletterande samråd för järnvägsplan och tillståndsansökan enligt miljöbalken som pågick 3 oktober till den 28 oktober 2016.

Samrådsmaterial kompletterande samråd 2016
Bilagor:
Plankartor
Profiler
Sektioner

Fastighetsförteckning

För att ta del av fastighetsförteckning, kontakta: nyatunnelbanan.fut@sll.se

I mars 2015 tog landstinget beslut om var stationerna ska placeras och om spårkorridor. Beslutet fattades av politikerna i landstingsstyrelsen.

Järnvägsplanen

Vår samrådshandling av järnvägsplanen består av planbeskrivning, ritningar, en preliminär miljökonsekvensbeskrivning och ett övergripande gestaltningsprogram.

Akalla-Barkarby - Planbeskrivning (4 MB) redogör för projektets förutsättningar, val av lokalisering och utformning samt övergripande konsekvenser och genomförande.
Akalla-Barkarby - Permanenta markanspråk
Akalla-Barkarby - Tillfälliga markanspråk
Akalla-Barkarby - Preliminär miljökonsekvensbeskrivning järnvägsplan (4 MB) redovisar påverkan på de värden som identifierats i området. Det kan handla om natur- och kulturmiljö och andra miljöaspekter som bedöms kunna påverkas av projektet, till exempel luft och buller.
Akalla-Barkarby - Övergripande gestaltningsprogram (8 MB) beskriver hur stationer längs de nya tunnelbanesträckningarna kan komma att se ut.
Akalla-Barkarby - Samrådsredogörelse sammanfattar och besvarar de yttranden som inkommit under det förra samrådet hösten 2014.

Tillståndsansökan enligt miljöbalken

Akalla-Barkarby - Miljökonsekvensbeskrivning ansökan tillstånd miljöbalken (5 MB) beskriver vilken preliminär påverkan den nya tunnelbanan har på grundvattnet och vilka skyddsåtgärder som kan bli aktuella.

Den första delen i planläggningsprocessen var en lokaliseringsutredning där vi tillsammans med Järfälla kommun och Stockholms stad studerade olika alternativa stationslägen och sträckningar. Det första samrådet med allmänheten och berörda genomfördes under perioden 22 oktober och 16 november 2014.

Lokaliseringsutredningen 2015

Akalla-Barkarby - Lokaliseringsutredning
Akalla-Barkarby-Bilaga1 - Beslut betydande miljöpåverkan (2 MB).
Akalla-Barkarby - Bilaga2 Samrådsredogörelse

Samrådsmaterial hösten 2014

Akalla-Barkarby-Inbjudan, samråd 2014-10-08 (3 MB).
Akalla-Barkarby-Samrådsfolder (8 MB).
Akalla-Barkarby-Samrådsfolder, utskriftsversion (7 MB).
Akalla-Barkarby-Miljö, naturvärden, friluftsliv (1 MB).
Akalla-Barkarby-kulturmiljöer (12 MB).
Akalla-Barkarby-Miljö, bygg, drift
Akalla-Barkarby-Miljö, påverkan, grundvatten (2 MB).
Så byggs tunnlarna (2 MB).

Beslut om åtgärdsvalsstudie och idéstudie av tunnelbana till Barkarby behandlades i trafiknämnden den 11 februari 2014.
Akalla-Barkarby - Beslut om åtgärdsvalsstudie, idéstudie, kollektivtrafik, Barkarby

Under 2013 förhandlade regeringens representanter, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun om utbyggnad av tunnelbanan och 78 000 nya bostäder. I november enades de och fattade beslut. Läs mer om Stockholmsförhandlingen.

Liten ordlista

Detaljplan

Detaljplanen är en juridiskt bindande handling som styr vad som får byggas och hur det får byggas inom ett område. Kommunerna ansvarar för att detaljplaner tas fram och de beslutas av kommunens politiska organ. I detaljplaneprocessen ingår samråd, granskning och slutligen antagande.

Samråd

Samråd ska ske med de personer och organisationer som berörs direkt eller indirekt när vi bygger tunnelbana. Det är bland annat närboende, fastighetsägare, företagare, myndigheter och intresseorganisationer. Här har du som enskild person möjlighet att vara med och påverka. Samrådet ingår som en del av miljökonsekvensbeskrivningen, och i processerna för järnvägsplan, detaljplan och miljöprövning.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Syftet med en MKB är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekterna som en planerad verksamhet eller åtgärd kan innebära för människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö. Dessutom ska en samlad bedömning av ovanstående effekter vara möjlig att utläsa. MKB utgör ett viktigt underlag för miljöprövning och planläggning. Miljökonsekvensbeskrivningen är både en process och ett dokument, där dokumentet ska spegla resultatet av processen under samrådet.

Järnvägsplan

Järnvägsplanen är ett underlag för planering av en spåranläggning (järnväg, spårväg eller tunnelbana). En järnvägsplan tas fram av den som planerar att bygga en spåranläggning. Den beskriver vilken mark som behövs och vilka åtgärder som måste vidtas för att skydda närmiljön i samband med bygget. Järnvägsplanen fastställs av Trafikverket. I järnvägsplaneprocessen ingår samråd, granskning och fastställande.

Granskning

Granskning ingår i detalj- och järnvägsplaneprocessen. Efter samrådsperioden tas ett planförslag fram som baseras på det som kommit fram under samrådsskedet. Planhandlingarna ställs ut för granskning under minst tre veckor. Granskningen är ett sista tillfälle för berörda parter att lämna synpunkter.

Miljöprövning

Bygget av tunnelbanan kan medföra att grundvattennivån påverkas. Påverkan regleras av lagstiftning i miljöbalken, vilket innebär att vi behöver ansöka om tillstånd för vår verksamhet hos mark- och miljödomstolen. Det vi ansöker tillstånd för är vattenverksamhet, men vi lämnar även in underlag för de fall domstolen beslutar att fastställa villkor även för andra delar som skulle kunna medföra påverkan, exempelvis buller och vibrationer.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.