Tunnelbana till Älvsjö

En ny linje ska byggas mellan Fridhemsplan och Älvsjö, med stationer i Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet och Östberga.

En helt ny tunnelbanelinje mellan Fridhemsplan och Älvsjö binder ihop centrala och södra Stockholm. Det gör att 48 500 nya bostäder med hållbara kommunikationer kan byggas. Linjen ger nya resmöjligheter med smidiga bytespunkter till annan kollektivtrafik samtidigt som T-Centralen och röd linje avlastas.

Karta över sträckningen av den nya tunnelbanelinjen mellan Fridhemsplan och Älvsjö, med stationer i Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet och Östberga.
Linjen byggs från Fridhemsplan via Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet och Östberga till Älvsjö. Klicka på kartan för att se den i en egen flik i webbläsaren.

Bakgrund  

Under Sverigeförhandlingen 2017 beslutades att tunnelbana ska byggas mellan Fridhemsplan och Älvsjö.  

2020–2022 pågick ett utredningsarbete av möjliga sträckningar och stationer.   

I december 2021 beslutade Region Stockholm att linjen får stationerna:  Fridhemsplan, Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet, Östberga och Älvsjö.

Vimmel av människor väntar på att kliva på ett tunnelbanetåg

Nya linjen i korthet 

  • Sträckning: Fridhemsplan–Älvsjö, cirka åtta kilometer i tunnel.  Linjen blir fristående och byggs med modern teknik. Bytespunkter skapas vid stationerna där olika trafikslag knyts samman. Tunnelbanelinjen ligger djupt så hissar ger en smidig resa upp och ner.
  • Stationer: Fridhemsplan, Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet, Östberga och Älvsjö. Stationerna ligger i tätbebyggda områden och ytterligare stadsutveckling pågår runt flera av dem. 
  • Depå: linjen får en egen depå, där tågen kan parkeras under natten, servas, underhållas och städas.
  • Färg på linjen: inte beslutad. 
  • Restid: cirka 10 minuter mellan ändstationerna.   

Kort film om samråd:

Nyheter

Undrar du något?

Skriv till SL:s kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.