Sms

Du kan få två sorters sms med information om våra arbeten – spränginformation och bygginformation.

Spränginformation

Om du vill veta när vi spränger i ditt område måste du registrera dig. Du behöver ange en adress och ett telefonnummer. Du får sedan ett sms cirka 30 minuter före varje sprängning i ditt område.

Klicka här för att anmäla dig till eller avanmäla dig från sprängvarningar

1. Fyll i dina kontaktuppgifter där du önskar få sprängvarningar
2. Klicka på ”Nästa steg”
3. Fyll i din kod
4. Registrera den adress du vill ta emot sprängvarningar för. Om du vill avregistrera dig för sprängvarningar tar du istället bort din adress.
5. Spara.

I tjänsten kan du lägga till flera adresser. Det kan till exempel vara aktuellt om du vill bli aviserad om våra sprängningar både vid din bostad och vid en anhörigs bostad eller din arbetsplats.

Bygginformation

Utöver sms om sprängningar skickar vi ibland sms med annan information om våra arbeten. För den här typen av sms hittar systemet automatiskt alla telefonnummer i det aktuella området. Fasta telefoner blir uppringda med ett röstmeddelande.

Kontantkorts- eller företagsnummer som inte är knutna till en adress i det aktuella området behöver registreras för att få denna typ av informations-sms.

Klicka här för att anmäla dig till eller avanmäla dig från bygginformation

Undrar du något?

Skriv till SL:s kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.