Organisation

Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana leder det omfattande arbetet med att bygga ut tunnelbanan enligt Stockholmsöverenskommelsen. Vi ansvarar för planeringen, projekteringen och genomförandet.

Ledningsgrupp

Niklas Bergman, förvaltningschef
E-post: niklas.bergman@regionstockholm.se
Niklas Bergman på Linkedin

Stefan Persson, biträdande förvaltningschef, avdelningschef strategi och projektstöd
E-post: stefan.persson@regionstockholm.se
Stefan Persson på Linkedin

Martin Hellgren

Martin Hellgren, avdelningschef söder
E-post: martin.hellgren@regionstockholm.se
Martin Hellgren på Linkedin

Jörgen Niklasson

Jörgen Niklasson, avdelningschef norr
E-post: jorgen.niklasson@regionstockholm.se
Jörgen Niklasson på Linkedin

Johan Brantmark, avdelningschef väst
E-post: johan.brantmark@regionstockholm.se
Johan Brantmark på Linkedin

Jessica Lindell

Jessica Lindell, avdelningschef ledningsstab
E-post: jessica.lindell@regionstockholm.se
Jessica Lindell på Linkedin

Marianne Dunér

Marianne Dunér, kommunikationschef
E-post: marianne.duner@regionstockholm.se
Marianne Dunér på Linkedin

Enhets- och övriga chefer

Malin Bergmark, Tf ekonomichef
E-post: malin.bergmark@regionstockholm.se

Magnus Lundin

Magnus Lundin, teknikchef
E-post: magnus.k.lundin@regionstockholm.se
Magnus Lundin på Linkedin

Iveta Sandström

Iveta Sandström, upphandlingschef
E-post: iveta.sandstrom@regionstockholm.se
Iveta Sandström på Linkedin 

Hanna Novakovic, hållbarhetschef
E-post: hanna.wahlstrom-novakovic@regionstockholm.se
Hanna Novakovic på Linkedin

Lena Backe, stabschef Avdelning väst
E-post: lena.backe@regionstockholm.se
Lena Backe på Linkedin

Angelica Persson

Angelica Persson, stabschef Avdelning söder
E-post: angelica.persson@regionstockholm.se
Angelica Persson på Linkedin 

Andreas Burghauser

Andreas Burghauser, projektchef Södermalm
E-post: andreas.burghauser@regionstockholm.se
Andreas Burghauser på Linkedin

Anna Sandahl

Anna Sandahl, projektchef Söderort
E-post: anna.e.sandahl@regionstockholm.se
Anna Sandahl på Linkedin

Erik Lindgren

Erik Lindgren, projektchef Nacka
E-post: erik.l.lindgren@regionstockholm.se
Erik Lindgren på Linkedin

Tor Thomassen

Tor Thomassen, projektchef installationer och BEST
E-post: tor.thomassen@regionstockholm.se
Tor Thomassen på Linkedin

Malin Harders

Malin Harders, projektchef Arenastaden
E-post: malin.harders@regionstockholm.se
Malin Harders på Linkedin

Anna Nylén

Anna Nylén, projektchef Barkarby
E-post: anna.nylen@regionstockholm.se
Anna Nylén på Linkedin

Marie Fredell

Marie Fredell, projektchef depå Högdalen
E-post: marie.olsson-fredell@regionstockholm.se
Marie Fredell på Linkedin

Undrar du något?

Skriv till SL:s kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.