Stigbergsparken

I Stigbergsparken byggs nya station Sofia. Samtidigt pågår här tunneldrivning för att koppla på spåren från Blasieholmen i norr och spåren från Nacka och Söderort i söder.

Station Sofia i Stigbergsparken

I Stigbergsparken byggs den nya stationen Sofia. Anläggningsentreprenaden utförs av Implenia på uppdrag av Region Stockholm. På den nya stationen beräknas 35 000 resenärer kliva av och på tunnelbanan varje dygn och Sofia blir en viktig knutpunkt på Södermalm. Stationen kommer att ligga 100 meter under mark och åtta stora, ljusa snabbhissar kommer att ta resenärerna till och från plattformen på 30 sekunder – en unik lösning i Stockholms tunnelbana!

Här kan du ser hur stationen kommer att se ut

Tunneldrivningen på östra Södermalm

Tunnelarbetet på Södermalm pågår både norr- och söderöver. Norrgående tunnlar befinner sig under Saltsjön och fortsätter för att kopplas samman med arbetet från Blasieholmen. Det här är den längsta sträckan under vatten. Som djupast kommer arbetet att ske ca 90 meter under vattenytan.

Läs mer om hur vi arbetar under vatten här

Läs mer om arbetet på Blasieholmen här

Söderut pågår tunneldrivning i fem tunnelfronter parallellt, där fronterna går olika fort fram. Arbetet sker cirka 40–80 meter under mark, men kan både höras och kännas av genom vibrationer.

Följ framdriftskartan här

Londonviadukten

Arbetstunneln i Londonviadukten nådde i augusti 2021 det kommande stationsutrymmet för station Sofia. Härifrån drivs fortsatt spårtunnlar norrut under Saltsjön för att koppla på spåren station Kungsträdgården samt söderut mot Hammarby kanal för att koppla på spåren mot Gullmarsplan och Söderort samt Hammarby Sjöstad och Nacka. Arbetstunneln kommer att fortsätta fungera för in- och uttransport av material, maskiner och personal under hela byggtiden.

Arbetstider

Arbeten under jord kan ske helgfria vardagar kl. 07-22 samt lördagar kl. 07-19. Lastning av bergmassor i tunneln görs nattetid kl. 22-07. Tung trafik körs in och ut på arbetsområdet i anslutning till arbetstunneln vid Londonviadukten dygnet runt. Ovan jord pågår arbeten i Stigbergsparken kl. 07-19 och tung trafik körs in och ut på arbetsområdet under den tiden.

Här kan du läsa om varför arbetet ibland pågår sent på kvällen

Påverkan på området

Det kommer att märkas när vi bygger, men inte överallt och inte hela tiden. Tunnlarna är cirka 100 meter under marknivån. Djupet gör att påverkan på omgivningen blir mindre, men det kommer fortfarande att alstras stomljud från arbeten som borrning och sprängning. Skyddsplank är uppsatt runt arbetsområdet och trappan i parken, Frans Schartaus Institut, är avstängd. Frans Schartaus trappor och Ersta trappor kommer att vara öppna som vanligt. Arbetet genererar byggtrafik för frakt av material, maskiner och jord. Masstransporter sker via Londonviadukten ut på Stadsgårdsleden. Mindre mängd byggtrafik kommer att ske på Folkungatan och Tjärhovsgatan.

Anmäl dig till vår sms-tjänst för sprängvarning här

Digitalt nyhetsbrev om station Sofia, tunneldrivning på Östra Södermalm och arbetet i Norra Hammarbyhamnen

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt månatliga nyhetsbrev med aktuell information om arbetet i Stigbergsparken, tunneldrivningen på östra Södermalm samt arbetet med station Hammarby kanals norra stationsentré på Katarina Bangata.

Jag har läst informationen om behandling av personuppgifter på nyatunnelbanan.se/nyhetsbrev och samtycker till att mina personuppgifter används för utskick av följande nyhetsbrev:

  Information om station Sofia, tunneldrivningen på östra Södermalm och arbetet i Norra Hammarbyhamnen.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.