Arbeten i Stigbergsparken och på östra Södermalm

I Stigbergsparken byggs nya station Sofia. Samtidigt pågår här ifrån tunneldrivning för att koppla på spåren från Blasieholmen i norr och spåren från Nacka och Söderort i söder.

Aktuellt

Station Sofia

I Stigbergsparken byggs den nya stationen Sofia. På den nya stationen beräknas 35 000 resenärer kliva av och på tunnelbanan varje dygn och Sofia blir en viktig knutpunkt på Södermalm. Stationen kommer att ligga 100 meter under mark och åtta stora, ljusa snabbhissar kommer att ta resenärerna till och från plattformen på 30 sekunder – en unik lösning i Stockholms tunnelbana!

Här kan du läsa mer om stationer med snabbhissar

Klicka här för att se fler visionsbilder på station Sofia

Från arbetsområdet i Londonviadukten går en så kallad arbetstunnel, som används för in- och uttransport av material, maskiner och personal under hela byggtiden.

Foto: Visionsbild: Region Stockholm/Sweco. Klicka på bilderna för att göra de större.
Gul markering visar arbetsområdet i Stigbergsparken. Blå markering visar stationshusets placering i parken.

Tunneldrivningen på östra Södermalm

Tunnelarbetet på Södermalm pågår både norr- och söderöver. Norrgående tunnlar ska koppla på spåren från Blasieholmen.

Läs mer om arbetet på Blasieholmen här

Söderut i riktning mot Norra Hammarbyhamnen pågår tunneldrivning i sex tunnelfronter parallellt, där fronterna går olika fort fram. Arbetet sker cirka 40–80 meter under mark.

Lär mer om arbetet i Norra Hammarbyhamnen här

Klicka här för att följa framdriften

Arbetstider

Arbeten under jord sker helgfria vardagar kl. 07-22, samt lördagar kl. 09-19. Lastning av bergmassor i tunneln görs nattetid kl. 22-07. Tung trafik körs in och ut på arbetsområdet i anslutning till arbetstunneln vid Londonviadukten dygnet runt.

Därför pågår arbetet sent på kvällen

Anmäl dig till vår sms-tjänst för sprängvarning här

Ovan jord pågår arbeten i Stigbergsparken kl. 07-19. Tung trafik körs in och ut från arbetsområdet under tiden.

Påverkan på området

Det märks när vi bygger, men inte överallt och inte hela tiden. Desto djupare tunnlar är, ju mindre påverkan blir det på omgivningen. Däremot alstras fortfarande stomljud från borrning och sprängning.

Runt arbetsområdet i Stigbergsparken är skyddsplank uppsatt. Trappan i parken, Frans Schartaus Institut, är avstängd. Frans Schartaus trappor och Ersta trappor är öppna som vanligt. Arbetet genererar byggtrafik från arbetsområdena. Masstransporter sker via Londonviadukten ut på Stadsgårdsleden. Mindre mängd byggtrafik kan ske på Folkungatan och Tjärhovsgatan.

Sprängningar ovan jord i Stigbergsparken planeras pågå från och till under hela 2024. Varje ny omgång sprängningar aviseras ovan.

Påverkas du av våra arbeten? Klicka här

Digitalt nyhetsbrev

Jag har läst informationen om behandling av personuppgifter på nyatunnelbanan.se/nyhetsbrev och samtycker till att mina personuppgifter används för utskick av följande nyhetsbrev:

  Information om station Sofia, tunneldrivningen på östra Södermalm och arbetet i Norra Hammarbyhamnen.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.