Så går upphandling till

För att kunna genomföra utbyggnaden av tunnelbanan behöver vi många olika entreprenörer.

Marknadsdialog

Inför kommande upphandlingar jobbar vi aktivt med marknadsföring och marknadsanalys. En viktig del av analysen är att ha dialog med leverantörer.

I syfte att inhämta marknadens synpunkter genomförs marknadsdialoger i olika former och omfattningar både i tidiga skeden och även nära en planerad upphandling.

Under 2023 och 2024 ligger vår fokus på marknadsdialog avseende projektet Tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö. Bland annat arbetar projektet med att ta fram en upphandlingsstrategi för genomförandet av hela projektet. I samband med arbetet hämtar vi in marknadssynpunkter. Hittills har vi genomfört två större dialoger – en avseende berg och anläggning och den andra avseende trafiksystem.

Läs mer om projekt Tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö

En upphandlingsstrategi kommer presenteras på Leverantörsdagen den 14 februari 2024, mer information om dagen kommer inom kort.

Om upphandling

Vi upphandlar enligt lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) (2016:1146).  Våra upphandlingar genomförs i full internationell konkurrens.

Vilka upphandlingar vi har ute och vilka som planeras kan du se i vår upphandlingstidplan som uppdateras ungefär varannan månad.

Kvalificering

Vi använder kvalificeringssystem TransQ för urval av leverantörer i entreprenadupphandlingar. TransQ är ett internetbaserat leverantörsregister och kvalificeringssystem som drivs av företaget Achilles på uppdrag av de ledande nordiska transportorganisationerna.

Du kontaktar själv Achilles System för registrering och prekvalificering i TransQ. Registreringsprocessen kan ta flera veckor. En årlig administrativ avgift tas ut för att vara registrerad i TransQ

Bara företag som är prekvalificerade i TransQ vid tidpunkten för urval och inom för upphandlingen relevanta koder kan inkomma med anbud.

Kvalificeringens syfte är att säkerställa att leverantören har den rättsliga och finansiella förmåga och den tekniska och yrkesmässiga kapacitet som krävs för att utföra det uppdrag som upphandlas. Kvalificeringskrav kan ställas redan vid urval eller senare i samband med anbudsinlämning.

Hur varje upphandling genomförs, vilka koder som planeras att användas för urval och tider för kvalificering framgår av upphandlingstidplanen.

Inbjudan till anbudsgivning

De anbudsgivare som har kvalificerat sig för upphandlingen via TransQ bjuds in till anbudsgivning via TendSign. För att delta i upphandling behöver du registrera ett konto i TendSign. Det är gratis att registrera upp till tio användarkonton per organisationsnummer.

I inbjudan till anbudsgivning finns länk till förfrågningsunderlaget, där det framgår hur upphandlingen genomförs, vilka krav som ställs på anbudsgivare och anbud, en beskrivning av entreprenaden och kontraktsvillkor.

Under anbudstiden finns möjlighet att ställa frågor samt delta på projektgenomgång och visningar av objekt när det behövs och om det är möjligt.

Anbudsinlämning sker via TendSign.

Tilldelning

Den anbudsgivare som uppfyller samtliga formaliakrav, samtliga kvalificeringskrav och har det bästa anbudet enligt tilldelningskriterierna vinner.

När beslut om tilldelning har fattats meddelas samtliga anbudsgivare resultatet via TendSign.

Kontraktsskrivning sker tidigast efter att avtalsspärren har upphört. Avtalsspärrens längd anges vi i tilldelningsbeslutet.

När upphandlingen är avslutad erbjöds anbudsgivare ett återkopplingsmöte.

Vill du veta mer eller har du frågor om upphandling?

Skriv till oss