Arbeten vid Dalvägen/Hagalund

Vid Dalvägen och Hagalundsgatan byggs station Arenastadens norra och södra stationsentré. Under jord sprängs stationsutrymmen och tunnlar ut. Trafikstart är 2028.

Aktuellt

Station Arenastaden

Station Arenastaden byggs 35 meter under jord och får två entréer. Från den norra entrén utmed Dalvägen går det snabbt att ta sig till arbetsplatser, shopping och Friends Arena. 

Den södra entrén nås via Hagalundsgatan. Härifrån kommer resenärerna kunna byta till tvärbana och pendeltåg.

Läs mer om de nya stationerna

Här hamnar station Arenastadens entréer.
Klicka på bilden för att göra den större.
Bild: Region Stockholm.
Arenastadens norra entré. Klicka på bilden för att göra den större. Illustration: Region Stockholm/&Rundquist.
Arenastadens södra entré. Klicka på bilden för att göra den större. Illustration: Region Stockholm/&Rundquist.

Arbeten ovan jord vid Dalvägen

I korsningen Dalvägen/Pyramidvägen bygger vi Arenastadens norra entré. Dalvägen är tillfälligt avstängd för genomfartstrafik.

Arbetsområden Arenastaden
Arbetsområden vid Dalvägen. De gulmarkerade områden visar arbetsområden ovan jord. Klicka på bilden för att se den i ett större format. Illustration: Region Stockholm

Arbeten ovan jord vid Hagalundsgatan

Vid Hagalundsgatan bygger vi Arenastadens södra entré. Vid Tvärbanan har ett område stängslats in och gång- och cykelvägen är avstängd under byggtiden. På grund av arbetena har Hagalund Frösunda vårdcentral flyttat till tillfälliga lokaler under byggtiden.

Vid Kyrkbacken har vi en etableringssyta för bodar, en vattenreningsanläggning samt uppställningsyta för maskiner och material. Parkeringsplatsen vid Kyrkbacken kommer vara avstängd under byggtiden.

Vid Klövervägen ska ett teknikhus för ventilation byggas. De arbetena startar under våren 2024.

Arbetsområde vid Hagalundsgatan. De gula ytorna visar arbetsområden ovan jord. Klicka på kartan för att se den i större format. Illustration: Region Stockholm.

Arbeten under jord

Spårtunnlarna under jord borras och sprängs ut på flera platser samtidigt. Bergmassorna transporteras bort via en arbetstunnel vid Dalvägen.
På  framdriftskartan kan du se hur mycket berg som sprängts ut och var vi planerar spränga de närmaste veckorna. Arbetena utförs av Itinera på uppdrag av Region Stockholm.

Arbetstider

Vi arbetar dygnet runt men våra arbetsmoment anpassas efter riktvärden för buller. Arbetstider för moment under jord som låter mycket, som borrning och sprängning, är som regel helgfria vardagar klockan 07.00–22.00.

Ovan jord arbetar vi med bullrande arbeten helgfri måndag till fredag kl. 07.00–19.00 Övrig tid får vi jobba med arbetsmoment som inte låter lika mycket.

Därför pågår arbetet sent på kvällen

Anmäl dig till vår sms-tjänst för sprängvarning här

Tidplan

Arbetena med att spränga ut tunnlar och plattformsutrymmen beräknas vara klart årsskiftet 2025-2026. Sedan bygger vi klart biljetthallar och utrymmen för till exempel rulltrappor och hissar, samt lägger spår, installerar signalsystem och allt annat som behövs i tunnelbanan. Det sista vi gör är att provköra med tåg och testa alla tekniska system innan Grön linje till Arenastaden öppnar för trafik 2028

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Jag har läst informationen om behandling av personuppgifter på nyatunnelbanan.se/nyhetsbrev och samtycker till att mina personuppgifter används för utskick av följande nyhetsbrev:

Nya tunnelbanans arbeten i Solna

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.