Dalvägen/Hagalund

Vid Dalvägen och Hagalundsgatan byggs station Arenastadens norra och södra stationsentré. Under jord sprängs stationsutrymmen och tunnlar ut. Trafikstart är 2028.

Aktuellt

Station Arenastaden

Station Arenastaden byggs 35 meter under jord och får två entréer. Från den norra entrén utmed Dalvägen går det snabbt att ta sig till arbetsplatser, shopping och Friends Arena. 

Den södra entrén nås via Hagalundsgatan. Härifrån kommer resenärerna kunna byta till tvärbana och pendeltåg.

Läs mer om de nya stationerna

Här hamnar station Arenastadens entréer.
Klicka på bilden för att göra den större.
Bild: Region Stockholm.
Visionsbild av station Arenastadens entrébyggnad vid Dalvägen. Klicka på bilden för att se den i ett större format. Bild: Region Stockholm/Rundquist
Visionsbild av station Arenastadens entrébyggnad vid Hagalundsgatan. Klicka på bilden för att se den i ett större format. BIld: Region Stockholm / &Rundquist

Arbeten vid Dalvägen

I korsningen Dalvägen/Pyramidvägen bygger vi Arenastadens norra entré. Just nu gör vi ledningsomläggningar i gatan för att lämna plats åt den framtida biljetthallen och Dalvägen är tillfälligt avstängd för genomfartstrafik.

Under jord spränger vi ut plattformsutrymmen och spårtunnlar i riktning mot Södra Hagalund. Bergmassorna transporteras bort via en arbetstunnel.
På  framdriftskartan kan du se hur mycket berg som sprängts ut och var vi planerar spränga de närmaste veckorna. Arbetena utförs av Itinera S.p.A på uppdrag av Region Stockholm.

Arbetsområden Arenastaden
Arbetsområden vid Dalvägen. De gulmarkerade områden visar arbetsområden ovan jord. Klicka på bilden för att se den i ett större format. Illustration: Region Stockholm

Arbeten vid Hagalundsgatan

Vid Hagalundsgatan bygger vi Arenastadens södra entré. Vid Tvärbanan har ett område stängslats in och gång- och cykelvägen är avstängd under byggtiden. Under 2023 gör vi markarbeten och flyttar ledningar. Under 2024 startar arbetena med att bygga biljetthallen och schakt för ventilation och rulltrappor. Tunnlarna under jord sprängs ut på flera platser samtidigt. På framdriftskartan kan du se hur långt vi har kommit i ditt område.

Vid Kyrkbacken har vi en etableringssyta för bodar, en vattenreningsanläggning samt uppställningsyta för maskiner och material. Parkeringsplatsen vid Kyrkbacken kommer vara avstängd under byggtiden.

Arbetsområde vid Hagalundsgatan. De gula ytorna visar arbetsområden ovan jord. Klicka på kartan för att se den i större format. Illustration: Region Stockholm.

Arbetstider

Vi arbetar dygnet runt men våra arbetsmoment anpassas efter riktvärden för buller. Arbetstider för moment under jord som låter mycket, som borrning och sprängning, är som regel helgfria vardagar klockan 07.00–22.00 samt lördagar klockan 07.00–19.00.

Ovan jord arbetar vi med bullrande arbeten helgfri måndag till fredag kl. 07.00–19.00 Övrig tid får vi jobba med arbetsmoment som inte låter lika mycket.

Därför pågår arbetet sent på kvällen

Anmäl dig till vår sms-tjänst för sprängvarning här

Tidplan

Arbetena med att spränga ut tunnlar och plattformsutrymmen beräknas vara klart årsskiftet 2024-2025. Vi bygger klart biljetthallar och utrymmen för till exempel rulltrappor och hissar under 2025-2026. Sedan är det dags att lägga spår, installera signalsystem och allt annat som behövs i tunnelbanan. Det sista vi gör är att provköra med tåg och testa alla tekniska system innan Grön linje till Arenastaden öppnar för trafik 2028

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Jag har läst informationen om behandling av personuppgifter på nyatunnelbanan.se/nyhetsbrev och samtycker till att mina personuppgifter används för utskick av följande nyhetsbrev:

Nya tunnelbanans arbeten i Solna

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.