Sprängningar på lördagar

Aktuellt  Dalvägen/Hagalund, Rudviken/Solnavägen  2024-06-19

Från och med slutet av juni kan sprängningar i tunnlarna ske även på lördagar mellan klockan 09.00 och 17.00.

Vi behöver spränga på lördagarna för att tunnelarbetena ska bli klara fortare. Hur ofta beror på behov och hur arbetet framskrider. Stomljudsalstrande arbeten, som borrning och skrotning av berg, kommer inte att utföras på lördagar.

Helgfria vardagar är våra arbetstider under jord (borrning och sprängning) klockan 07.00 – 22.00.

Vill du veta när vi spränger?
Anmäl dig till nya tunnelbanans sms-tjänst för spränginformation. Då får du ett sms cirka 30 minuter före varje sprängning. Anmäl dig här.

På vår framdriftskarta kan du se hur mycket berg vi sprängt ut och planerad framdrift de närmaste veckorna. Karta uppdateras i början av varje månad.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.