Arbeten på Blasieholmen

Blå linje förlängs från befintlig station Kungsträdgården, via Södermalm till Nacka och Söderort.

Aktuellt

Tunnelbanan förlängs från Blasieholmen

På Blasieholmen finns en arbetstunnel kvar från när tunnelbanestationen Kungsträdgården byggdes i slutet av 1970-talet. Tunneln mynnar ut nära Museikajen och har åter tagits i bruk nu när tunnelbanan förlängs. Cirka 1,4 kilometer långa spår- och servicetunnlar förlängs från Blasieholmen, in under Skeppsholmen, vidare ut under Saltsjön via Södermalm till Nacka och Söderort.

Från en arbetstunnel på Blasieholmen förlängs Blå linje från Kungsträdgården mot Nacka och Söderort. Klicka på kartan för att se den i ett större format.


Arbetstider

Arbetet pågår måndag till lördag. Sprängning och andra buller- och vibrationsalstrande arbeten kan förekomma klockan 07–22. Tystare arbeten kan ske nattetid.

Ovan jord kan bulleralstrande arbeten förekomma; främst motorljud från de lastbilar som körs från arbetstunneln, samt när lastbilarna tömmer sin last på pråmen vid kajen. 

Därför pågår arbetet sent på kvällen

Anmäl dig till vår sms-tjänst för sprängvarning här

Påverkan på området

Bergmassorna från arbetet fraktas bort sjövägen från Nybrokajen till Loudden. Resenärer på Kungsträdgårdens station kan periodvis känna av arbetet, men tågtrafiken påverkas inte.

Hamnmagasinen och Tullhuset som ligger inom arbetsområdet hyr vi av Stockholms stad och vi ansvarar för att återlämna dem i befintligt skick när arbetet är avslutat. Under den tid vi är på platsen kommer hamnmagasinen att användas som förråd och Tullhuset som platskontor för nya tunnelbanan och anlitade entreprenörer.

Påverkas du av våra arbeten? Klicka här

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.