Förberedande arbeten

Innan spaden sätts i marken för den nya tunnelbanan till Älvsjö planeras arbetet noggrant i flera år.

Utredning och insamling

Just nu pågår ett omfattande arbete med utredningar och insamling av information kring den nya tunnelbanan till Älvsjö. Under 2023 görs undersökningar av hur bergförhållandena ser ut.

  • Markundersökningar i närheten av planerade stationer och längs planerad tunnellinje
  • Installation av grundvattenrör görs längs hela den planerade linjen. Tunnelbyggen påverkar grundvattnet och med hjälp av rören kan vi följa och kontrollera grundvattnet i byggskedet.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.