Förberedande arbeten

Innan spaden sätts i marken för den nya tunnelbanan till Älvsjö planeras arbetet noggrant i flera år.

Utredning och insamling

Just nu pågår ett omfattande arbete med utredningar och insamling av information kring den nya tunnelbanan till Älvsjö. Flera förberedande arbeten sker längs med den planerade sträckningen av tunnelbanelinjen.

Installation av grundvattenrör

Installation av grundvattenrör görs längs hela den planerade linjen. Tunnelbyggen påverkar grundvattnet och med hjälp av rören kan vi följa och kontrollera grundvattnet i byggskedet. Det tar oftast en dag att sätta ett grundvattenrör.

Geotekniska undersökningar

Längs med hela sträckningen utförs geotekniska undersökningar. Syftet med dessa undersökningar är bland annat att skaffa information om djupet till berg, bergets egenskaper samt förekomst av sprickor och svaghetszoner. Denna information behövs för planeringen av tunnelbanan.

Installation av grundvattenrör och geotekniska undersökningar kan tidvis medföra buller. Arbetet utförs dagtid 07-19. Arbetets varaktighet beror på typ av undersökning, borrhålets längd och platsens geologi.

Pågående och planerade arbeten

  • Rålambshovsparken i hörnet av Smedsuddsvägen och Rålambshovsleden, kärnprovtagning.
  • Årstaberg station på infartsparkeringen mot Svärdlångsgatan, kärnprovtagning. Planerad start vecka 19.
  • Riddarfjärden, geotekniska undersökningar. Arbeten utförs på vattnet från pråm.
  • Trekantsparken närmast Liljeholmen station, geotekniska undersökningar. Planerad start vecka 20.

Läs mer

Så planerar vi

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.