Förberedande arbeten

Innan spaden sätts i marken för den nya tunnelbanan till Älvsjö planeras arbetet noggrant i flera år.

Utredning och insamling

Just nu pågår ett omfattande arbete med utredningar och insamling av information kring den nya tunnelbanan till Älvsjö. Flera förberedande arbeten sker längs med den planerade sträckningen av tunnelbanelinjen.

Sättning av grundvattenrör

Installation av grundvattenrör görs längs hela den planerade linjen. Tunnelbyggen påverkar grundvattnet och med hjälp av rören kan vi följa och kontrollera grundvattnet i byggskedet. Det tar oftast en dag att sätta ett grundvattenrör.

Markundersökningar

Längs med hela sträckningen utförs kärnprovtagning där en borrkärna tas upp från berget med hjälp av en borrigg. Syftet med dessa undersökningar är bland annat att skaffa information om bergets egenskaper samt förekomst av sprickor och svaghetszoner. Denna information behövs för planeringen av tunnelbanan.

Kärnprovtagningen utförs från marknivå ner i berget och kan tidvis medföra buller. Arbetet utförs dagtid 07-19. Kärnprovtagningens varaktighet beror på borrhålets längd och platsens geologi.

Pågående och planerade kärnprovtagningar

 • Fördjupade undersökningar vid Fridhemsplan. Pågår.
  Arbeten vid Lindhagsplan är klara. Geoundersökningar pågår längs Rålambshovsleden och beräknas pågå januari ut.
 • Grundvattenrör Fridhemsgatan. Planerad.
  Arbete vid Fridhemsgatan kvällen och natten mellan 11:e och 12:e februari. Vi monterar grundvattenrör på Kungsholmen. Ett av rören ska sättas in vid Fridhemsgatan och för att inte påverka busstrafiken gör vi det nattetid.
 • Rålambshovsparken i hörnet av Smedsuddsvägen Rålambshovsleden. Planerad.
  Arbetet beräknas påbörjas i slutet av februari/början av mars.
 • Etablering av grundvattenrör i Hagsätraskogens naturreservat. Pågår.
  Arbetet beräknas pågå under 1-2 dagar i januari.

Avslutade arbeten

 • Lindvallsplan vid Hornstull. Klart.
  Långholmen under Västerbron. Klart.
 • Östberga vid Östbergabackarna/Östbergavägen. Klart

Läs mer

Så planerar vi

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.