Blå linje till Söderort

Blå linje förlängs från Kungsträdgården till Nacka och Söderort

Det här bygger vi

Utbyggnaden av Blå linje börjar vid Kungsträdgården och får två förgreningar. En gren fortsätter österut till Nacka och en söderut, via Gullmarsplan, vidare till Sockenplan där den kopplas ihop med Hagsätragrenen som blir en del av Blå linje. Den nya sträckningen avlastar tunnelbanetrafiken som i dag passerar norra och södra staden via T-Centralen och Gullmarsplan. Det innebär att även Farsta- och Skarpnäckgrenen kan få tätare trafik. Byggtiden är 10 år och trafikstart är år 2030.

Bilden visar den nya blå linjens sträckning mellan Gullmarsplan och Sockenplan.
Den nya sträckan för Blå linje söderut passerar Gullmarsplan och ansluter vid befintlig station Sockenplan.

Så långt har vi kommit

Kartan visar hur mycket av tunnlarna som har sprängts ut och var arbetet sker de kommande veckorna. Kartan avser Blå linje till Södermalm, Nacka och Söderort. Kartan uppdaterades 29 september 2023. Perioden avser oktober 2023.
 
Tunnlarna från Gullmarsplan i riktning mot Södermalm har passerat Hammarby kanal och nått det som kallas entreprenadgräns. Inga fler sprängningar kommer att ske från detta håll.

Tunnlarna söder om Gullmarsplan har i stort nått Slakthusområdet och fortsätter i riktning mot Sockenplan.

Vid Slakthusområdet pågår sprängningar ovan jord för den nya stationen. Dessa redovisas ej på kartan.

Vid Sockenplan är det för tillfället uppehåll för tunnelsprängningar.

Klicka på bilden för att se hela kartan.

Nyheter

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.