Färdigsprängt vid Gullmarsplan

Nu är allt berg uttaget i och omkring Gullmarsplan. Strax innan jul sprängdes den sista salvan för de drygt 1 400 meter spår- och servicetunnlarna mellan Södermalm och Globen. Även schaktet för snabbhissarna på station Gullmarsplan samt plattformen och det intilliggande ventilationstornet är utsprängda.

Nyhet  Nya tunnelbanan, Söderort  2024-01-09
En tom tunnel.

Nu inleds en period med tystare arbeten. På stationen ska hissarna bland annat kläs in i en betongform. I tunnlarna och på plattformen ska förberedelser göras för kommande installationsarbeten.

De nya hissarna

På Gullmarsplan kommer resenärer nå den nya plattformen för Blå linje genom snabbhissar.

Läs mer om hur hissarna kommer att fungera och se filmer där en hissexpert svarar på frågor

Slakthusområdet

Notera att det pågår sprängning ovan jord vid Slakthusområdet som kan höras om du bor eller vistas i närheten. Sprängningarna sker kl 10, 12 och 14.

Ventilationstorn – boplats för småfåglar och humlor

I Koleraparken, ett stenkast från Gullmarsplan, byggs ett ventilationstorn. Formen är färdigbyggd och under våren och sommaren kläs tornet in med en fasad av trä och med boplatser för diverse smådjur.

Läs mer:

Möjligheter till liv på gammal kyrkogård

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00