Möjligheter till liv på gammal kyrkogård

Ett ventilationstorn med inbyggda boplatser för humlor och småfåglar. Det ska byggas på den gamla kolerakyrkogården nära Gullmarsplan.

Nyhet  Nya tunnelbanan, Söderort  2020-01-21

Även om parken tidigare har varit en kyrkogård finns det gott om liv. Enligt den nationella artdatabanken har 151 djurarter observerats i området mellan 2000 och 2019.

I det 5 meter höga ventilationstornet som ska släppa ut luft från tunnelbanan under jord görs också plats för 14 fågelarter och fyra sorters humlor.

– Vår utredning visar att just de här arterna kan gynnas av nya boplatser. De föredrar att häcka på upp till 5 meter och har olika krav på sitt bo, vilket gör att konkurrensen mellan arterna inte blir så stor, säger Paula Lindström, projektledare på Region Stockholm.

Paula Lindström, projektledare.

Tre olika sorters bo

Swecos arkitekter, som ritat ett förslag på utformningen, har inspirerats av blommor på en äng. På fasaden av trä framträder former av stjälkar med knoppar, där varje knopp fungerar som ett bo. Det ska även vara möjligt för humlorna att bygga bo under jord.

– Vi planerar för tre olika sorters bo, som ska passa de arter vi vill ska flytta in. En art som vi inte vill främja är ringduvan, som det redan finns många av i Stockholm. Därför ser vi till så att boplatserna vi bygger är för små för dem, säger Paula Lindström.

Luften som släpps ut från tunnelbanan går att jämföra med den som finns nere på plattformen. Även fast den ofta är något varmare än utomhusluften så bedöms den inte påverka djurlivet. ​Även i Barkarby ska ett ventilationstorn bebos av fåglar – närmare bestämt tornseglaren. 

Läs mer om Blå linje till Söderort.

Bildtext: Så här kan fågeltornet på Kolerakyrkogården se ut när det är klart. Illustrationen är framtagen av Sweco/Typsa via Samuel Martin, Martin Woxlin, Anahita Nahoomi, Eric Wahlsteen och Jonas Johansson.

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00