Ny depå i Älvsjö industriområde

Den nya linjen mellan Fridhemsplan och Älvsjö blir fristående. Linjen behöver därför ha en egen depå för sina tunnelbanetåg.

Depå i Älvsjö industriområde

Trafiknämnden i Region Stockholm beslutade 20 februari att Gula linjens depå placeras i Älvsjö industriområde. Lokaliseringsutredningen, första steget i planeringsarbetet, visar att Älvsjö industriområde är det bästa alternativet att jobba vidare med för att: 

  • det finns fler möjligheter för utformning 
  • det är ett befintligt industriområde  
  • det går att samplanera med andra samhällsaktörers utvecklingsplaner. 

Nästa steg är att utforma depån och utreda hur byggytorna i Älvsjö kan samordnas och presenteras vid vårens samråd 2024. 

Läs lokaliseringsutredningen

karta som visar att området i Älvsjö industriområde där nya depån för Gul linje föreslås ligga.
Här, i den orangea markeringen i Älvsjö industriområde, föreslås den nya depån att ligga.

För service och underhåll

Stockholms tunnelbanesystem har flera depåer. I en sådan kan tunnelbanetågen parkera, få service, underhåll och städning. En ny depå kommer att byggas för den nya linjen mellan Fridhemsplan och Älvsjö.

Depåns storlek

Depån ska hantera upp till cirka 10 tunnelbanetåg som ska trafikera den nya linjen. Dessutom tillkommer arbetsfordon för underhåll av spår och tunnlar.

Vi utreder om depåns spår ska ansluta till befintlig tunnelbana eller stambanan, så att nya tåg och fordon smidigt ska kunna ta sig till den nya depån.

En depå behöver bland annat ha verkstadshus, uppställningshallar, tvätthall och andra teknikbyggnader. Vissa delar behöver vara ovan mark, andra kan placeras under mark.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.