Ny depå

Den nya linjen mellan Fridhemsplan och Älvsjö blir fristående. Linjen behöver därför ha en egen depå för sina tunnelbanetåg.

Stockholms tunnelbanesystem har flera depåer. I en sådan kan tunnelbanetågen parkera, få service, underhåll och städning. En ny depå kommer att byggas för den nya linjen mellan Fridhemsplan och Älvsjö.

Depåns storlek

Depån ska hantera cirka 10 tunnelbanetåg som ska trafikera den nya linjen. Dessutom tillkommer arbetsfordon för underhåll av spår och tunnlar.

Vi utreder om depåns spår ska ansluta till befintlig tunnelbana eller stambanan, så att nya tåg och fordon smidigt ska kunna ta sig till den nya depån.

En depå behöver bland annat ha verkstadshus, uppställningshallar, tvätthall och andra teknikbyggnader. Vissa delar behöver vara ovan mark, andra kan placeras under mark.

Planeringsarbetet pågår

En lokaliseringsutredning pågår för att hitta en lämplig plats för den kommande depån. Utredningen planerar att vara klar vid årsskiftet 2023/24.

Här är en karta som visar vilka områden som vi för närvarande tittar närmare på. Inom de markerade områdena finns flera olika möjliga ytor som vi undersöker.

Undrar du något?

Skriv till SL:s kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.