Arbeten vid Rudviken/Hagalunds industriområde

Den nya stationen Södra Hagalund får två entréer, en vid Solnavägen och en vid Gelbjutarevägen i Hagalunds industriområde. Nu sprängs tunnlar och plattformsutrymmen fram under jord, söderut mot Hagastaden och norrut mot Arenastaden. Trafikstart är 2028.

Aktuellt

Station Södra Hagalund

Station Södra Hagalund byggs 40 meter under jord. I anslutning till den nya tunnelbanestationen kommer nya stadskvarter växa fram med en blandning av bostäder och arbetsplatser. Station Södra Hagalund får två entréer, en vid Gelbgjutarevägen i Hagalunds industriområde och en utmed Solnavägen.

Läs mer om de nya stationerna

Visionsbild av station Södra Hagalunds entré vid Gelbgjutarevägen. Klicka på bilden för att göra den större. Bild: Region Stockholm/&Rundquist’.

Arbeten ovan jord vid Solnavägen

Vid Solnavägen har vi fällt träd så att stationens södra uppgång kan byggas.

Ovan jord spränger vi bort berg för att lämna plats åt den framtida biljetthallen. Läs mer om sprängningarna ovan jord vid Solnavägen.

I samma område bygger Solna stad bostäder och arbetsplatser. Vill du ha meddelande innan sprängningar som sker i samband med det arbetet så kan du anmäla dig på NCVIB:s sida. Anmälningsformulär till avisering inför sprängning.

Vill du ha meddelande för nya tunnelbanans sprängningar anmäler du dig till Region Stockholms tjänst för sprängvarning.

Observera att detta är två olika anmälningsformulär och du behöver anmäla dig via båda om du vill ha avisering inför alla sprängningar som sker i området.

Arbetsområde Södra Hagalund
Arbetsområde Södra Hagalund. Klicka på bilden för att se den i ett större format. Illustration: Region Stockholm

Arbeten ovan jord i Hagalunds Industriområde

Vid Gelbgjutarevägen i Hagalunds industriområde bygger vi stationens norra uppgång. Norr och söder om den framtida entrén bygger vi ventilationsschakt så att luften i tunnlarna ska bli bra. Vi gräver upp mark, flyttar ledningar och bygger stödkonstruktioner för att stabilisera marken. Även sprängningar ovan jord förekommer.

Arbeten under jord

Spårtunnlar sprängs ut norrut mot Arenastaden och söderut mot Hagastaden. På framdriftskartan kan du se hur långt vi har kommit.

Bergmassorna transporteras ut via en arbetstunnel i Rudviken. Arbetena utförs av Itinera på uppdrag av Region Stockholm.

Påverkan på området

Från arbetsområdet i Rudviken transporteras bergmassor från sprängningar bort. En del av vägen mellan Regnstigen och Solnavägen är avstängd för bil-, cykeltrafik och gångtrafikanter (rödmarkerat på kartan). Vägsträckan kommer att vara avstängd under hela byggtiden.

Arbetsområdet i Rudviken. Bild: Region Stockholm

I Hagalunds industriområde är delar av Åldermansvägen och Gelbgjutarevägen avstängda när vi bygger ventilationsschakt och station Södra Hagalunds norra entré. Vid Solnavägen är gång- och cykelvägen förbi arbetsområdet avstängd.

Avstängda vägar i Hagalunds industriområde. BIld: Region Stockholm.

Arbetstider

Vi arbetar dygnet runt men våra arbetsmoment anpassas efter riktvärden för buller. Arbetstider för moment under jord som låter mycket, som borrning och sprängning, är som regel helgfria vardagar klockan 07.00–22.00. Sprängningar kan även ske på lördagar klockan 09.00–17.00.

Ovan jord arbetar vi med bullrande arbeten helgfri måndag till fredag kl. 07.00–19.00 Övrig tid får vi jobba med arbetsmoment som inte låter lika mycket.

Därför pågår arbetet sent på kvällen

Anmäl dig till vår sms-tjänst för sprängvarning här

Tidplan

Arbetena med att spränga ut tunnlar och plattformsutrymmen beräknas vara klart årsskiftet 2025-2026. Sedan bygger vi klart biljetthallar och utrymmen för till exempel rulltrappor och hissar samt lägger spår, installerar signalsystem och allt annat som behövs i tunnelbanan. Det sista vi gör är att provköra med tåg och testa alla tekniska system innan Grön linje till Arenastaden öppnar för trafik 2028

Informationsmaterial

Nu bygger vi station Södra Hagalund. Broschyr mars 2023.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Jag har läst informationen om behandling av personuppgifter på nyatunnelbanan.se/nyhetsbrev och samtycker till att mina personuppgifter används för utskick av följande nyhetsbrev:

Nya tunnelbanans arbeten i Solna

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.