Arbeten vid Rudviken/Hagalunds industriområde

Den nya stationen Södra Hagalund får två entréer, en vid Solnavägen och en vid Gelbjutarevägen i Hagalunds industriområde. Nu sprängs tunnlar och plattformsutrymmen fram under jord, söderut mot Hagastaden och norrut mot Arenastaden. Trafikstart är 2028.

Aktuellt

Station Södra Hagalund

Station Södra Hagalund byggs 40 meter under jord. I anslutning till den nya tunnelbanestationen kommer nya stadskvarter växa fram med en blandning av bostäder och arbetsplatser. Station Södra Hagalund får två entréer, en vid Gelbgjutarevägen i Hagalunds industriområde och en utmed Solnavägen.

Läs mer om de nya stationerna

Visionsbild av station Södra Hagalunds entré vid Gelbgjutarevägen. Klicka på bilden för att göra den större. Bild: Region Stockholm/&Rundquist’.

Arbeten vid Solnavägen

Vid Solnavägen har vi fällt träd så att stationens södra uppgång kan byggas. Här gräver vi och förbereder för kommande spont- och bergarbeten. Plattformsutrymmen och spårtunnlar sprängs ut norrut mot Arenastaden och söderut mot Hagastaden. På framdriftskartan kan du se hur långt vi har kommit. Bergmassorna transporteras ut via en arbetstunnel i Rudviken. Arbetena utförs av Itinera S.p.A på uppdrag av Region Stockholm.

Arbetsområde Södra Hagalund
Arbetsområde Södra Hagalund Foto: Region Stockholm

Arbeten i Hagalunds Industriområde

Vid Gelbgjutarevägen i Hagalunds industriområde bygger vi stationens norra uppgång. Norr och söder om den framtida entrén bygger vi ventilationsschakt så att luften i tunnlarna ska bli bra. Vi gräver upp mark, flyttar ledningar och bygger stödkonstruktioner för att stabilisera marken. Även sprängningar ovan jord förekommer.

Påverkan på området

Från arbetsområdet i Rudviken transporteras bergmassor från sprängningar bort. En del av vägen mellan Regnstigen och Solnavägen är avstängd för bil-, cykeltrafik och gångtrafikanter (rödmarkerat på kartan). Vägsträckan kommer att vara avstängd under hela byggtiden.

Arbetsområdet i Rudviken. Bild: Region Stockholm

I Hagalunds industriområde är delar av Åldermansvägen och Gelbgjutarevägen avstängda när vi bygger ventilationsschakt och station Södra Hagalunds norra entré. Vid Solnavägen är gång- och cykelvägen förbi arbetsområdet avstängd.

Avstängda vägar i Hagalunds industriområde. BIld: Region Stockholm.

Arbetstider

Vi arbetar dygnet runt men våra arbetsmoment anpassas efter riktvärden för buller. Arbetstider för moment under jord som låter mycket, som borrning och sprängning, är som regel helgfria vardagar klockan 07.00–22.00. Avvikelser kan förekomma.

Ovan jord arbetar vi med bullrande arbeten helgfri måndag till fredag kl. 07.00–19.00 Övrig tid får vi jobba med arbetsmoment som inte låter lika mycket.

Därför pågår arbetet sent på kvällen

Anmäl dig till vår sms-tjänst för sprängvarning här

Tidplan

Arbetena med att spränga ut tunnlar och plattformsutrymmen beräknas vara klart årsskiftet 2024-2025. Vi bygger klart biljetthallar och utrymmen för till exempel rulltrappor och hissar under 2025-2026. Sedan är det dags att lägga spår, installera signalsystem och allt annat som behövs i tunnelbanan. Det sista vi gör är att provköra med tåg och testa alla tekniska system innan Grön linje till Arenastaden öppnar för trafik 2028

Informationsmaterial

Nu bygger vi station Södra Hagalund. Broschyr mars 2023.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Jag har läst informationen om behandling av personuppgifter på nyatunnelbanan.se/nyhetsbrev och samtycker till att mina personuppgifter används för utskick av följande nyhetsbrev:

Nya tunnelbanans arbeten i Solna

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.