Arbeten på Kristi himmelsfärdsdag 9 maj

Aktuellt  Rudviken/Solnavägen  2024-05-07

På Kristi himmelfärdsdag den 9 maj kommer arbeten med raiseborrning att ske vid Åldermansvägen i Hagalunds industriområde.
Här bygger vi ett ventilationsschakt för station Södra Hagalund.
Arbetena pågår 07-19 och beräknas inte överskrida tillåtna riktvärden för buller

Raiseborrning är en metod som används när man ska bygga vertikala schakt, för till exempel hissar och ventilation. Det innebär att ett litet hål borras från ytan ned till tunneln. Där monteras en stor borrkrona på raiseborrmaskinen och schaktet borras nedifrån och upp.
Läs mer om raiseborrning

Raiseborrning kommer att ske inom det rödmarkerade området. Karta: Region stockholm

 

 

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.