Arbeten vid Sundstabacken

Våra arbeten vid Sundstabacken.

Aktuellt

Arbetstunnel Sundstabacken

Vid Sundstabacken har en arbetstunnel byggts för transport av bergmassor. Arbetstunneln leder till den kommande spårtunneln som norrut kommer från Kungsträdgården och söderut ansluter till befintlig station Sockenplan. Bergmassorna från spår- och servicetunnlarna samt den nya plattformen på station Gullmarsplan tas ut genom arbetstunneln.

Bilden visar var arbetstunneln vid Sundstabacken är placerad.

Arbetstider

Arbetstunneln är nu utsprängd. Transport ut och in i tunneln pågår. Vi arbetar normalt dagtid kl. 07-19, vid behov även natt samt lördagar.

Därför pågår arbetet sent på kvällen

Anmäl dig till vår sms-tjänst för sprängvarning här

Påverkan på området

Byggtrafik förekommer vid olika tidpunkter. Vid produktion lastas bergmassor inne i tunneln och körs sedan ut via Hammarbybacken och vidare ut på större vägar via Nynäsvägen. Arbetstunneln kommer användas för bergtransporter under hela byggtiden till 2025.

Påverkas du av våra arbeten? Klicka här

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.