Frågor och svar Söderort

Blå linje förlängs till Nacka och Söderort. Linjen utgår från befintlig station Kungsträdgården och får två förgreningar. En gren fortsätter österut till Nacka och en söderut, via Gullmarsplan, vidare till Sockenplan där den kopplas ihop med Hagsätragrenen som blir en del av Blå linje.

Eftersom tunnelbanan byggs djupt i berg under Saltsjön kan inte spåren komma upp till marknivå redan vid Globen. Tunnelbanan kan inte köras i för branta backar. Därför behöver Globen och Enskede gård ersättas av en ny station under jord. Den nya stationen Slakthusområdet får en uppgång knappt ett kvarter från Globens nuvarande tunnelbanestation och en lite längre söderut.

Stationerna är i drift tills den nya Blå linjen är klar. Det är inte beslutat vad som ska hända med stationerna Globen och Enskede gård efter de lagts ner. Rent formellt ägs marken av Stockholms stad och SL (Trafikförvaltningen) har nyttjanderätt för tunnelbanan. Stadens ambition är att båda områdena ska ingå i fortsatt stadsutveckling. På Stockholm växer, Söderstaden kan du läsa mer om stadens planer för området.

Nej, utbyggnaden berör inte Tvärbanan.

Du kan åka till station Sofia (Stigbergsparken vid Folkungatan) på Södermalm och vidare till Kungsträdgården och T-Centralen utan att byta. Ska du däremot åka till Skanstull, Medborgarplatsen eller Slussen behöver du byta vid Gullmarsplan till någon av de Gröna linjerna.

Nej, Kungsträdgården blir som vilken annan station som helst. Stationen har sedan den byggdes varit förberedd för vidare utbyggnad och här finns kapacitet för många fler resenärer.

I och med att det ska byggas cirka 40 000 bostäder i södra Stockholm i tunnelbanans närområde behöver samtliga tre gröna linjer få tätare trafik. Det är trångt under rusningstrafik redan idag, särskilt mellan Slussen och T-Centralen och fler tåg får inte plats på spåren norr om Gullmarsplan där alla tre gröna linjer delar på spåren. När en av de gröna linjerna istället kopplas till Blå linjen kan samtliga linjer få tätare trafik.

Under hela byggtiden kommer det finnas flera olika inhägnade arbetsområden på stationen. Arbetet med att bygga hissarna och den nya plattformen kräver arbete på flera våningsplan. Vår ambition är att resenärerna inte ska påverkas under tiden vi bygger.

Merparten av tunnlarna mellan Hammarby Sjöstad och Sockenplan kommer vara färdigsprängda under 2023. På Gullmarsplan byggs en betongform för hissarna, ett arbete som inte är störande. I Slakthusområdet pågår sprängningar för biljetthallen 2023/2024. I Sockenplan sker omläggningar av vägar och anpassning av marken för att kunna koppla ihop Hagsätralinjen med den nya Blå linjen. De sista åren innan trafikstart 2030 sker mer tysta arbeten. Då inreds tunnlar och stationer med el, tele, hissar mm.

Nej, tiden för samråd för Blå linje till Söderort är passerad och Järnvägsplanen fastställd av Trafikverket.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.