Järla

Våra arbeten med station Järla.

Trädfällning startar 10 januari

Den 10 januari börjar arbetet med att ta ner träd som står där ett ventilationstorn och Järlas kommande stationsentré ska byggas.

Arbetet kan påverka framkomligheten på Birkavägen då ett körfält stängs av under kortare perioder då man behöver stå på plats och lyfta bort stockar. Det handlar om några timmar vid ett fåtal tillfällen. Även gång- och cykelvägen på Värmdövägen blir berörd. Vi spärrar av den tillfälligt för att skydda förbipasserade när vi fäller träden som står närmast vägen. Avstängningen pågår endast några timmar. Exakt dag är inte klart ännu. Arbetena beräknas pågå cirka två veckor. Träden tas omhand när de fällts. En del läggs på faunadepåer och en del av träden omhändertas och blir andra produkter.

Karta som visar områden i Järla där vi tar ner träd.

Arbetstunneln för station Järla

I Järla har vi ett arbetsområde för tunnelbanan vid Järla Östra skolväg. Arbetstunneln som nu är utsprängd används för att transportera ut bergmassor från spår- och servicetunnlarna som nu ska sprängas ut.

Station Järla

Station Järla byggs i anslutning till Saltsjöbanans station Saltsjö-Järla och får två entréer. Den södra entrén kommer att ansluta mot ett nytt torg vid Värmdövägen och den norra entrén ansluter mot Birkavägen. Stationen kommer att ligga cirka 25 meter under marken.
Byggtiden för spårtunnlar och station Järla beräknas till cirka fyra år. Därefter sker installationer av bland annat bana och el samt inredning av stationerna. Trafikstart är år 2030.

Arbetstider

Vi arbetar dygnet runt, alla dagar i veckan, men med olika arbetsmoment. Bergborrning görs måndag–fredag kl. 07–22 och lördagar kl. 09–17. Sprängningar kan ske alla dagar i veckan kl. 07–22. Sprängningar planeras ej till söndagar, men kan förekomma vid behov.

Påverkan på området

Nu pågår bergborrning och sprängningar för spår- och servicetunnlar. De olika arbetsmomenten med borrning, sprängning och utlastning varvas längs med hela tunnelns sträckning. Transporter och utlastning av bergmassor görs främst på kvällar och nätter på grund av restriktioner för tunga transporter på dagtid. Transporter till och från arbetsområdet kommer att köras ut via Birkavägen.

Infarten från Birkavägen till Järla Östra skolväg är stängd för trafik och kommer att förbli stängd under hela tunnelbanans byggtid. I stället har vi i samråd med Nacka kommun öppnat en ny infartsväg från Värmdövägen, förbi brandstationen, och in på Järla Östra skolväg.
Gång- och cykelvägen förbi arbetsområdet kommer att vara öppen under hela byggtiden.

Undrar du något?

Skriv till kundtjänst eller ring på 08-600 10 00