Arbeten i Järla

I Järla byggs biljetthall och två entréer till tunnelbanan. Nu pågår installationer, betong-, mark- och VA-arbeten i tunnlar och vid biljetthallen. År 2030 öppnar station Järla på Blå linje till Nacka.

Tunnelarbeten

I tunnlarna pågår installationer, betongarbeten, markarbeten och VA-arbeten. Tunnelsprängningarna i Järlaområdet är avslutade.

Bergborrning och andra stomljudsalstrande arbeten i tunnlarna kan förekomma på helgfria vardagar klockan 07–22 och på lördagar klockan 09–17. Där tunnlarna ligger långt ifrån bostäder kan stomljudsalstrande arbete göras dygnet runt.

Arbeten ovan jord

Ovan jord mellan Birkavägen, Kyrkstigen och Värmdövägen pågår betongarbeten. Betongarbetet omfattar armering, formbygge och gjutning av betongkonstruktioner. Betongen utgör stommen i biljetthall och rulltrappsschakt. Parallellt med betongarbetet pågår olika sorters markarbeten på arbetsområdet.

Arbetet ovan jord görs huvudsakligen på helgfri måndag–fredag klockan 07–19. Vissa betongarbeten utförs även på helgfria vardagar klockan 07–22 samt på lördagar och söndagar klockan 9–17.

Läs mer: Utökade arbetstider i Järla januari–augusti 2024

Vi arbetar dygnet runt, alla dagar i veckan, men med olika arbetsmoment. Arbete får utföras dygnet runt så länge bullerriktvärden inte överskrids. Bullerriktvärden för tunnelbanans utbyggnad regleras i en miljödom från mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Vissa arbetsmoment går inte att utföra utan att riktvärden för buller överskrids. I de fallen ansöker vi om utökat tillstånd från kommunens miljöenhet.

Bredvid Birkavägen, norr om tunnelbanans framtida entréer, uppförs en ventilationsbyggnad.

Alla tunnelbanestationer behöver ventilation. Vid station Järla byggs en ventilationsanläggning bredvid Birkavägen (se karta ovan).

Ventilationsbyggnaden får en fasad i grovhuggen granit. Runt byggnadens bas återanvänds sprängsten från området. Byggnaden blir fyrkantig och varje sida cirka 4 meter bred. Eftersom marken lutar sträcker sig byggnaden mellan cirka 3 och 5,8 meter ovanför markytan. Öppningen täcks av ett galler.

Betongarbetet som utgör stommen i ventilationsbyggnaden är klart. Nu återstår huvudsakligen markarbeten och att klä in byggnaden i granit. Ventilationsbyggnaden färdigställs under våren 2024.

Arbete med ventilationsbyggnad i Järla våren 2024

Läs mer om ventilationen i nya tunnelbanan

Frågor och svar om ventilationen vid stationerna i Nacka

Arbete med ventilationsbyggnaden görs helgfri måndag–fredag klockan 07–19.

Tidplan station Järla

Nu pågår installationer, betongarbeten, markarbeten och VA-arbeten i tunnlar och vid biljetthallen. Därefter ska alla byggnader och tillhörande konstruktioner byggas klart, både ovan och under jord. Spår, el och olika tekniska system ska installeras och testas innan tunnelbanan kan tas i drift. Trafikstart är planerad till år 2030.

• Betongarbeten i biljetthall och tunnlar: 2023–2024
• Byggarbeten och installationer: 2025–2027
• Bana, el, signalsystem och telesystem: 2027–2028
• Testkörning, system- och tekniktester: 2028–2030
• Trafikstart Blå linje till Nacka: 2030

Pågående arbete i tunnlar och med biljetthallen i Järla utförs av CRTG Engineering på uppdrag av Region Stockholm. JM Entreprenad gör de avslutande arbetena vid ventilationsbyggnaden.

Läs mer: De nya stationerna i Nacka

Vid nya tunnelbanans arbetsplatser i Nacka behöver trafiken ledas om under byggtiden. Det görs i samråd med Nacka kommun och med hänsyn till samtliga trafikslag.

Korsningen Birkavägen-Kyrkstigen är avstängd för fordonstrafik på grund av arbete med tunnelbanan. Gång- och cykeltrafik kommer däremot att kunna passera arbetsområdet via Birkavägen under hela byggtiden. Ytan på Birkavägen och Kyrkstigen kommer att tas över av Nacka kommun när den inte längre behövs för arbetet med tunnelbanan, preliminärt till våren/sommaren 2025.

Infarten till Järla östra skolväg från Birkavägen är avstängd under hela tunnelbanans byggtid.

Läs mer: Infart till Kyrkstigen och Birkavägen under byggtiden

När större arbeten startar skickas informationsbroschyrer till hushåll och verksamheter i närheten av arbetsområdena. Här kan du ta del av de senaste broschyrerna.

Broschyr om arbetet med tunneln mellan Sickla och Järla (mars 2023). (pdf)

Broschyr om arbetet med tunneln mellan Sickla och Hammarby kanal (februari 2023). (pdf)

Broschyr om arbetet vid station Nacka, februari 2023 (pdf)

Broschyr om arbetet i Järla, augusti 2022 (pdf)

Här spränger vi under jord

På framdriftskartan kan du följa sprängarbetet under jord. Kartan uppdateras en gång i månaden. Tunnelsprängningarna i Järlaområdet är avslutade men pågår fortfarande i Sickla.

Klicka här för att öppna framdriftskartan

Sickla

I Sickla pågår tunnelsprängningar i två riktningar. Västerut pågår sprängningar i riktning mot området mellan Sicklavägen och Sickla kanal. Österut pågår tunnelsprängningar i området mellan Becksjudarvägen, Setterwalls väg och Värmdövägen.

Järla och Centrala Nacka

Tunnelsprängningarna är avslutade i Järla och Centrala Nacka. I tunnlarna vid station Nacka återstår ett fåtal kompletterande sprängningar och att spränga ett antal mindre så kallade pumpgropar. De behövs för att ta hand om vatten från dränering i tunnlarna. De här sprängningarna är mycket mindre än tunnelsprängningar.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.