De nya stationerna

I Nacka byggs de nya stationerna Sickla, Järla och Nacka. De nya stationerna blir viktiga knutpunkter i framtidens kollektivtrafik och binder ihop tunnelbanan med Tvärbanan, Saltsjöbanan och bussar.

Sickla

Station Sickla ligger strax norr om Sickla köpkvarter med närhet till bostäder, handel och arbetsplatser. Stationen kommer att ha fyra entréer, två i väster och två i öster.

Vid Saltsjöbanan och Tvärbanan byggs Sickla stationshus där de två västra entréerna ska ligga. En av entréerna ligger i anslutning till Tvärbanan och Saltsjöbanan och den andra entrén ligger vid korsningen Sicklaindustriväg/Smedjegatan. Stationshuset byggs av Atrium Ljungberg.

I öster byggs en entré mot Alphyddevägen och en entré i Sickla köpkvarter.

Se tunnelbanans entréer i Sickla stationshus

Så ska tunnelbanans entré vid Alphyddevägen se ut

Station Sickla får fyra entréer.
Två entréer ska ligga i Sickla stationshus. Här visas biljetthallen med entré från Tvärbanan och Saltsjöbanan.
Entré till tunnelbanans station Sickla i Sickla stationshus. Vy från hörnet av Värmdövägen och Sickla industriväg. Visionsbild: www.tmrw.inc
Entré till tunnelbanans station Sickla i hörnet av Sickla industriväg och Smedjegatan. Visionsbild: www.tmrw.inc

Om stationen

 • Station Sickla byggs 35 meter under markytan.
 • Stationen får fyra entréer.
 • 1 300 resenärer beräknas resa via stationen varje timme under rusningstrafik år 2030.
 • Anna Lerinder står för den konstnärliga gestaltningen av station Sickla. Läs mer om konsten i tunnelbanan.

Järla

Station Järla byggs i anslutning till Saltsjöbanans station Saltsjö-Järla och får två entréer. Den södra entrén kommer att ansluta mot ett nytt torg vid Värmdövägen och den norra entrén ansluter mot Birkavägen. Stationen kommer att ligga cirka 25 meter under marken.

Så ska station Järla se ut

Station Järla får två entréer.
Biljetthallen i Järla nås från en entré mot Värmdövägen och en entré vid Birkavägen.

Entré till station Järla från ett framtida torg vid Värmdövägen. Visionsbild: Region Stockholm / Sweco.
Vid plattformen kliver de framtida resenärerna på och av tunnelbanan. Här visas plattformen på station Järla. Visionsbild: Region Stockholm / Sweco.

Om stationen

 • Station Järla byggs cirka 25 meter under markytan.
 • Stationen får två entréer.
 • 1 000 resenärer beräknas resa via stationen varje timme under rusningstrafik år 2030.
 • Cilla Ramnek står för den konstnärliga gestaltningen av station Järla. Läs mer om konsten i tunnelbanan.

Nacka

Stationen får tre entréer. På södra sidan om Värmdöleden, vid Nacka Forum, byggs en entré mot Vikdalsbron och en entré mot den framtida planerade Stadsparken. Härifrån kommer du att nå en framtida bussterminal. Norr om Värmdöleden byggs en entré mot Jarlabergsvägen.

Vid Jarlabergsvägen kommer du att nå plattformen med stora, snabba hissar. När avståndet mellan plattformen och gatunivån är stort bygger vi stora, snabba hissar eftersom det gör resan snabbare än med rulltrappor.

Så fungerar snabbhissarna

I andra änden av stationen, där vi har entréer vid Nacka Forum, bygger vi vanliga hissar och rulltrappor. 

Station Nacka får tre entréer.
Plattformen vid station Nacka nås via rulltrappor från entréer vid Vikdalsbron och framtida stadsparken. Från entré i Jarlaberg nås plattformen med snabbhissar.
Biljetthall i hörnet Skvaltans väg och Vikdalsbron. Bakom spärrlinjen skymtar rulltrappor ner till plattformen.
Biljetthall vid Jarlabergsvägen. Här skymtar hisshallen bakom spärrlinjen.

Om stationen

 • Station Nacka byggs 40 meter under markytan.
 • Stationen får tre entréer.
 • 4 300 resenärer beräknas resa via stationen varje timme under rusningstrafik år 2030.
 • Restid Nacka–T-Centralen: 12 minuter.
 • Thomas Karlsson står för den konstnärliga gestaltningen av station Nacka. Läs mer om konsten i tunnelbanan.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.