Station Sofia tar form, både ovan och under jord

Arbetet med att färdigställa tunnelbaneutbyggnaden på Södermalm pågår såväl ovan som under jord.

Nyhet  Södermalm, Stigbergsparken  2024-04-19
Plattformsrummet 100 meter under Stigbergsparken.

I plattformsutrymmet, ca 100 meter under jord, pågår betonggjutningar av olika slag. Betongarbetena har pågått i ungefär ett år och ca 45% av gjutningarna är gjorda. Bara i år har delar av plattformen, teknikbyggnader, väggar och pelare vuxit fram. Arbetet har kommit så långt att det redan idag går att stå på den framtida plattformen, om än inte i sin helt färdigställda skrud.

Plattformsrummet på station Sofia är det största bergrummet i delprojektet och huserar utöver plattformen även ett mellanplan från vilken resenärerna kommer att ta sig till och från plattformen med rulltrappa.

100 meter ovan plattformen, i Stigbergsparken, pågår sedan länge arbetet med det blivande hisschaktet. Det är även här stationshuset kommer att byggas. Arbetet i parken pågår i en cykel där hisschaktet sprängs fram sektionsvis. Genom raiseborrhålet lastas bergmassor ner med hjälp av en grävmaskin. Massorna fraktas därefter genom arbetstunneln ut via Londonviadukten för vidare hantering. Samtidigt pågår även förstärkning och tätning av berget för att undvika att vatten läcker in i hisschaktet.

Vill läsa mer om station Sofia?
Nu börjar Sofia likna en station
Video: Ta tåget till Sofia redan nu

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.