Framgångsrikt genomslag – så går ett tunnelmöte till

De nya tunnelbanetunnlarna sprängs ut från flera håll samtidigt. Det innebär att tunnlarna till sist möts för att bli en enda lång tunnel. Samordnande byggledare Aliaa Eddnan Hussein förklarar hur ett tunnelmöte går till och vad man behöver tänka på.

Nyhet  Nya tunnelbanan, Södermalm  2024-06-10
Kollage: Till vänster fotografi av en tunnel. Till höger en karta över Hmmarbykanal där två pilar visar hur tunneln under kanalen möts.
Plattformsrummet i Hammarby kanal. Ljuset lyser från andra sidan högen av bergmassor efter genomslaget. Foto: Region Stockholm

– Ett genomslag i en tunnel är alltid lite spännande och pirrigt. Men det är en positiv spänning, jag har aldrig känt någon oro. Man är alltid nyfiken på att se hur det ser ut på andra sidan.

Det säger Aliaa Eddnan Hussein, byggledare för arbetet vid Hammarby kanal. ”Genomslag” heter det på bergsprängarspråk när man spränger salvan som gör att två tunnlar möts.

Kvinna med vit bygghjälm, skyddsglasögon och gul varselväst.
Aliaa Eddnan Husein, Samordnande byggledare berg, Hammarby kanal. Foto: Region Stockholm

Under våren blev det ett sådant möte då sista biten av Hammarby kanals plattformsrum sprängdes ut.

– Efter många månaders hårt arbete var det roligt att äntligen kunna se andra sidan. Ett genomslag är alltid en viktig milstolpe och vi firade med smörgåstårta.

Bra eller dåligt berg?

En viktig del som påverkar arbetet vid genomslaget är bergkvaliteten, alltså om berget är hållfast eller har mycket sprickor.

– Vi klassificerar berg efter olika bokstavsbeteckningar där A-berg är mycket bra berg. Men i det här fallet, vid Hammarby kanal, var det D-berg, dåligt berg som är mycket sprucket och instabilt. Det var väldigt grafithaltigt berg som lätt faller sönder.

Det var lika dåligt från båda håll och man behövde sätta förförstärkning med en så kallad ”spiling”. Det innebär att man sätter sex meter långa bultar som borras in i samma riktning som tunneln, runt hela tunnelkonturen.

Läs mer om hur tunnlarna byggs

Inför varje sprängning tätar man bergets naturliga sprickor i berget med cement, så kallad injektering. När man injekterar från två håll inför ett genomslag finns en viss risk att det läcker igenom cementbruk på andra sidan, eftersom det är så liten bit berg kvar. Det kan även läcka in vatten på ena sidan när man borrar från den andra sidan. Därför är det viktigt att planera schemat så att de som jobbar på de olika sidorna håller avstånd och gör annat under tiden.

– Vi vill inte störa arbetet på andra sidan, till exempel med läckage av cementbruk. Arbetsmiljön är också något vi har i beaktande. Därför ser vi till att aldrig arbeta samtidigt från två håll när vi närmar oss genomslag och det gäller att alla har bra dialog och tät kommunikation med varandra, säger Aliaa Eddnan Hussein.

Så hamnar tunneln rätt

Så hur ser man till att två tunnlar möts exakt rätt? För att allt ska stämma använder man noggranna mätningar och avancerad teknik. Riktningen bestäms utifrån detaljerade kartor och ritningar. Under byggandet sätter man upp mätpunkter, som är markerade platser i tunneln.

– Varje punkt har särskilda koordinater och fungerar som referenser för att kontrollera att tunnelns riktning är korrekt, vilket gör att tunnlarna möts exakt rätt.

Läs mer om hur man får rätt vinkel på tunnlarna

På flera platser går tunnlarna under vattnet, men här skiljer sig inte arbetet särskilt från andra platser.

– Oavsett om vi bygger under vatten eller inte behöver vi alltid förhålla oss till bergkvaliteten på samma sätt. Det är den som styr hur vi arbetar.

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00