Utbyggd depå i Högdalen

Vi bygger ut och moderniserar tunnelbanedepån i Högdalen för att kunna ta emot fler tåg när Stockholms tunnelbana växer. Vi bygger också en ny tunnel för att ansluta depån till tunnelbanans Farstagren. Hela arbetet med utbyggd depå i Högdalen är klart 2026.

Kartan visar utbyggnaden av Högdalsdepån och den nya tunneln mellan depån och Hökarängen.

Bakgrund

Tågen i tunnelbanan behöver tvättas, städas och repareras, så att alla vi som reser med tunnelbanan kan åka i hela och rena vagnar. Men dagens depåkapacitet räcker inte till när Stockholms tunnelbanan växer. Därför bygger vi ut tunnelbanedepån i Högdalen, en viktig del i utbyggnaden av nya tunnelbanan.

Vanliga frågor om utbyggd depå i Högdalen

Läs mer om nya tunnelbanan

Spårlinjekarta med de tunnelbanelinjer som i dag är planerade att byggas ut. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Region Stockholm

Mer depå i Högdalen

Högdalsdepån byggs ut med nya byggnader och större kapacitet. Vi bygger bland annat nya uppställningshallar för tågen, en ny tvätthall och en ny saneringshall. I framtiden kommer depå att kunna ta emot ungefär dubbelt så många tåg som idag.

Läs mer om arbetet i Högdalen

Underhållsarbete i Högdalsdepån.

Vi bygger en ny tunnel

Mellan Högdalsdepån och Hökarängen bygger vi en ny tunnel så att depån ska kunna ta emot tåg från både Grön linjes Farstagren och Hagsätragrenen, som i framtiden blir en del av Blå linje. I anslutning till tunneln bygger vi en ny underjordisk uppställningshall. Tunneln beräknas vara utsprängd under slutet av 2024.

Läs mer om arbetet i Hökarängen

Söder om Hökarängens station kommer tågen att kunna åka ned i den nya tunneln till depån.

Titta på filmen – Därför bygger vi ut depån i Högdalen

Digitalt nyhetsbrev

 Jag vill ta emot utskick om Utbyggd depå i Högdalen

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.