Hökarängen

I Hökarängen bygger vi en underjordisk uppställningshall och en spårtunnel som ska ansluta Högdalsdepån till tunnelbanans Farstagren.

Kartan visar planerad utbyggnad och projektets arbetsområden i Hökarängen.

Arbeten i området

I Hökarängen pågår arbetet med att bygga en underjordisk uppställningshall och en spårtunnel som ska ansluta Högdalsdepån till tunnelbanans Farstagren. Det berg som sprängs ut transporteras bort via en arbetstunnel vid Örbyleden. Hela tunneln beräknas vara färdigsprängd under slutet av 2024.

I området mellan Saltvägen och Lingvägen ska den nya tunneln ansluta till tunnelbanans Farstagren. Här pågår arbetet med att bredda spårområdet och bygga en nedfart till tunneln.

Arbetsområdet vid Örbyleden hösten 2021.

Hur låter tunnelarbetet?

Tunneln borras och sprängs fram. Sprängsalvorna är över på några sekunder men borrarbetet pågår under längre tid. Borrarbetet kan orsaka stomljud och hörs som ett monotont surrande. Tunneln rör sig framåt 10-15 meter i veckan och ljuden avtar när fronten passerat din adress.

Klicka här för att se hur långt vi har kommit med tunneln

Läs mer om alla arbetsmoment när vi bygger tunnel

Tunnelarbete
En borrigg i en tunnel.

Påverkade gång- och cykelvägar

De gång- och cykelvägar som går igenom arbetsområdet vid Örbyleden kommer att vara avstängda under hela arbetet med utbyggnaden av depån. Gående och cyklister i väst-östlig riktning hänvisas till gång- och cykelvägen på Örbyledens norra sida.

Gång- och cykeltunneln mellan Saltvägen och Lingvägen och de gång- och cykelvägar som går igenom arbetsområdet kommer att vara avstängda till och med våren 2025. Gående och cyklister hänvisas till Pepparvägen och Lingvägen och passagerna under spåret vid Hökarängens station och Vaniljvägen.

Så här ser det ut på flera platser i Hökarängen.

Arbetstider

Vi utför bullrande arbeten ovan jord vardagar klockan 07–19 och under jord vardagar klockan 07–22. Helger och andra tider på dygnet har vi andra riktvärden som innebär att vi kan arbeta, men vi får inte låta lika mycket.

Sprängningar

Vi utför sprängarbeten under ovan jord vardagar klockan 07–19 och under jord vardagar klockan 07–22. I vissa fall kan sprängarbeten även ske på helger. Anmäl dig till spränginformation på sms.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Jag har läst informationen om behandling av personuppgifter på nyatunnelbanan.se/nyhetsbrev och samtycker till att mina personuppgifter används för utskick av följande nyhetsbrev:

 Digitalt nyhetsbrev utbyggd Depå

Undrar du något?

Skriv till SL:s kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.