Arbeten i Hökarängen

Mellan Hökarängen och Högdalsdepån bygger vi en ny tunnel så att depån ska kunna ta emot tåg från både Grön linjes Farstagren och Hagsätragrenen, som i framtiden blir en del av Blå linje.

Kartan visar planerad utbyggnad och projektets arbetsområden i Hökarängen.

Den nya tunneln

Den nya tunneln mellan Hökarängen och Högdalsdepån borras och sprängs fram under jord. I anslutning till tunneln byggs också en ny uppställningshall. Arbetet i tunneln märks olika mycket beroende på hur nära tunneln du bor. Hela tunneln beräknas vara utsprängd under slutet av 2024.

Tunnelarbete

När man borrar och spränger i tunneln skapas vibrationer som både kan kännas och höras i husen ovanpå. Vibrationerna kallas för stomljud eftersom ljudvågorna sprids genom husets stomme upp i lägenheterna. Stomljud upplevs olika starkt om du befinner dig i ett hus rakt ovanför tunnelarbetet eller en bit ifrån, och om din lägenhet ligger nära markytan eller längre upp i huset.

Ljudet från en sprängning påminner om en dov åskknall och är över på ett par sekunder. Vi spränger ungefär 3–5 salvor i veckan och varje salva förflyttar tunneln cirka fem meter längre in i berget. Borrarbeten kan pågå under flera timmar om dagen och kan upplevas som ett dovt och vibrerande hackande. Borrarbeten görs både före och efter sprängning vid tunnelfronten, men kan också återkomma mer sporadiskt efter att tunneln är utsprängd.

Borr- och sprängarbeten i tunneln görs i regel vardagar klockan 07–22, men sprängarbeten kan även ske på helger.

Klicka här för att se hur det går till att bygga tunnel

Arbetet med den nya tunneln mellan Högdalsdepån och Hökarängen utgår från arbetstunneln vid Örbyleden. Tunneln sprängas ut i båda riktningarna samtidigt. Varje tunnelfronten rör sig framåt 10-15 meter i veckan och hela tunneln beräknas vara utsprängd under slutet av 2024.

Klicka här för att se var sprängarbetet befinner sig just nu 

Om du vill ha ett sms 30 minuter före varje sprängning kan du anmäla dig till nya tunnelbanans sms-tjänst för spränginformation. Klicka på länken nedan och följ instruktionerna.

För att få sms om arbetet i tunneln mellan Högdalsdepån och Hökarängen behöver du bo inom en radie på en kilometer från tunnelfronten.

Klicka här för att anmäla dig till sms-tjänsten

Klicka här för att läsa fler vanliga frågor om arbetet

Arbetsområdet vid Örbyleden

Vid Örbyleden i nordvästra Hökarängen ligger ett av projektets arbetsområden. Här har vi byggt en arbetstunnel som behövs för arbetet med den nya tunneln mellan Hökarängen och Högdalsdepån. Arbetsområdet kommer att tas bort under 2026.

Gång- och cykelvägen mellan Högdalen och Hökarängens centrum på Örbyledens södra sida kommer att vara avstängd under hela arbetet med utbyggnaden av Högdalsdepån. Gång- och cykelvägen öppnar igen under 2026. Gående och cyklister hänvisas istället till gång- och cykelvägen på Örbyledens norra sida.

Klicka här för att läsa fler vanliga frågor om arbetet

Arbetsområdet mellan Saltvägen och Lingvägen

Söder om Hökarängens station, i området mellan Saltvägen och Lingvägen, ligger ett annat av projektets arbetsområden. Här kommer tågen att åka ned i den nya tunneln till depån. Arbetsområdet kommer att tas bort under 2025.

Söder om Hökarängens station, i området mellan Saltvägen och Lingvägen, pågår sprängarbeten ovan jord. Sprängarbetet startade i februari 2023 och beräknas avslutas under våren 2024.

Gång- och cykelvägen mellan Saltvägen, Lingvägen och Pepparvägen är avstängd och planers att öppnas våren 2025. För att komma till andra sidan av spåret kan du använda den norra passagen under spåret vid Hökarängens station, eller den södra passagen under spåret vid Pepparvägen.

En ny gångväg har anlagts för att det ska vara enklare att ta sig söderut från området Kryddhyllan under tiden som arbetet med utbyggd depå i Högdalen pågår i närheten. Den nya vägen går mellan Korintvägen 22 och Pepparvägen 64. Här finns vanligtvis en skogsstig som nu har breddats och fyllts ut med grus för att göra det möjligt att till exempel köra barnvagn eller leda en cykel.

Läs mer: Ny tillfällig gångväg i Hökarängen

Klicka här för att läsa fler vanliga frågor om arbetet

Här spränger vi under jord

På framdriftskartan kan du följa sprängarbetet under jord. Kartan uppdateras en gång i månaden.

Klicka här för att öppna framdriftskartan

Kartan visar hur långt vi har kommit med sprängarbetet under jord och var vi planerar att spränga under juni 2024. Arbetet bedrivs på två fronter och rör sig väster- och österut samtidigt. I Högdalen befinner sig sprängarbetet i utkanten av Högdalens industriområde. I Hökarängen befinner sig sprängarbetet i området mellan Pepparvägen 41–45 och Kumminvägen 17–25.

Arbetstider

Arbetet med nya tunnelbanan pågår dygnet runt, men bullrande arbeten görs vardagar klockan 07–22 under jord och vardagar klockan 07–19 ovan jord. Läs mer om buller och arbetstider i Frågor och svar

Sprängningar

Sprängarbeten görs i huvudsak vardagar klockan 07–22 under jord och vardagar klockan 07–19 ovan jord. Lokala avvikelser kan förekomma. Klicka här för att registrera eller avregistrera dig från spräng-sms

Digitalt nyhetsbrev

 Jag vill ta emot utskick om Utbyggd depå i Högdalen

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.