Frågor och svar om utbyggd depå i Högdalen

Allmänt

Tågen i tunnelbanan behöver tvättas, städas och repareras, så att alla vi som reser med tunnelbanan kan åka i hela och rena vagnar. Det här görs i en depå. I depån finns det också uppställningshallar där tågen kan parkeras när de inte är i trafik. I dag finns det sex stycken tunnelbanedepåer i Stockholm: I Hammarbyhöjden, Nyboda, Norsborg, Rissne, Vällingby och Högdalen.

Tunnelbanedepån i Högdalen byggs ut och moderniseras för att kunna ta emot fler tåg när Stockholms tunnelbana växer.

Klicka här för att se filmen om utbyggd depå

2014 tecknade staten, Region Stockholm, Järfälla kommun, Nacka kommun, Solna stad och Stockholm stad ett avtal inom den så kallade Stockholmsförhandlingen. Avtalet innebär att:

  • Tunnelbanan byggs ut till Arenastaden, Barkarby, Nacka och Söderort
  • Kommunerna bygger totalt 78 000 nya bostäder i tunnelbanans närområde
  • Depåkapaciteten i tunnelbanenätet byggs ut

15 alternativ för mer depåkapacitet undersöktes. Efter samråd med allmänhet, kommuner och andra berörda beslutades det att Högdalsdepån ska byggas ut. Högdalsdepån ligger bra till i systemet och att bygga ut en befintlig depå är mer resurseffektivt än att bygga en ny.

Läs mer under sidan "Beslut och handlingar"

I Högdalsdepån byggs bland annat nya uppställningshallar, en ny tvätthall och en ny saneringshall. Mellan Högdalsdepån och Hökarängen byggs en ny tunnel för att depån ska kunna ta emot tåg från både Grön linjes Farstagren och Hagsätragrenen, som i framtiden kommer att vara en del av Blå linje. I anslutning till tunneln byggs också en ny underjordisk uppställningshall.

Klicka här för att se filmen om utbyggd depå

Nej, den nya tunneln är inte anpassad för persontrafik och kommer endast att trafikeras av tåg till och från Högdalsdepån.

Den nya tunneln mellan Högdalsdepån och Hökarängen beräknas vara utsprängd under slutet av 2024. Hela arbetet med utbyggd depå i Högdalen är klart 2026.

Tunnelarbeten

När man borrar och spränger i tunneln skapas vibrationer som både kan kännas och höras i husen ovanpå. Vibrationerna kallas för stomljud eftersom ljudvågorna sprids genom husets stomme upp i lägenheterna. Stomljud upplevs olika starkt om du befinner dig i ett hus rakt ovanför tunnelarbetet eller en bit ifrån, och om din lägenhet ligger nära markytan eller längre upp i huset.

Borrarbetet pågår under flera timmar om dagen och låter som ett dovt och vibrerande hackande. En sprängsalva är över på några sekunder, men skapar vibrationer som kan upplevas som ett dovt muller eller smattrande. Arbetet rör sig framåt 10–15 meter i veckan och stomljudet avtar när arbetet har passerat din adress.

Borr- och sprängarbeten i tunneln görs vardagar klockan 07–22.

Klicka här för att se hur det går till att bygga tunnel

Hur mycket arbetet får låta regleras i en miljödom från mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Riktvärdet för buller är olika under olika tider på dygnet och så länge vi håller oss inom dessa riktvärden så kan vi arbeta. Dessvärre är det så att även om vi håller oss till vad som är tillåtet så kan det ändå upplevas som störande.

Klicka här för att läsa miljödomen (Miljöprövning 2019-2020)

Klicka här för att anmäla en störning som du misstänker överskrider de tillåtna ljudnivåerna

Arbetet i tunneln pågår dygnet runt, men arbetsmomenten planeras efter hur mycket de låter och hur nära tunneln befinner sig bostäder och känsliga verksamheter. Generellt sett så görs bullrande arbeten i tunneln vardagar klockan 07–22, men sprängarbeten kan även ske på helger.

Att bygga tunnel är en komplicerad process med många arbetsmoment. För att klara projektets tidplan behöver vi arbeta alla dygnets timmar. Inför varje sprängning måste berget tätas, säkras, och hundratals borrhål ska borras och laddas med sprängmedel. Detta gör att sprängningar ofta inte hinner göras förrän senare på dagen eller under kvällen.

Nya tunnelbanan har tillstånd att spränga under jord alla dagar klockan 07–22. Men det är inte något självändamål att spränga så sent som möjligt. Om det funkar skjuter vi gärna den sista salvan tidigare, men det är ett stort pussel som ska gå ihop.

Arbetet med den nya tunneln mellan Högdalsdepån och Hökarängen utgår från arbetstunneln vid Örbyleden. Tunneln sprängas ut i båda riktningarna samtidigt. Varje tunnelfronten rör sig framåt 10-15 meter i veckan och hela tunneln beräknas vara utsprängd under slutet av 2024.

Klicka här för att se var arbetet befinner sig just nu 

Om du vill ha ett sms 30 minuter före varje sprängning kan du anmäla dig till nya tunnelbanans sms-tjänst för spränginformation. Klicka på länken nedan och följ instruktionerna.

För att få sms om arbetet i tunneln mellan Högdalsdepån och Hökarängen behöver du bo inom en radie på en kilometer från tunnelfronten.

Klicka här för att anmäla dig till sms-tjänsten

Ovanjordsarbeten

Hur mycket arbetet får låta regleras i en miljödom från mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Riktvärdet för buller är olika under olika tider på dygnet och så länge vi håller oss inom dessa riktvärden så kan vi arbeta. Dessvärre är det så att även om vi håller oss till vad som är tillåtet så kan det ändå upplevas som störande.

Klicka här för att läsa miljödomen (Miljöprövning 2019-2020)

Klicka här för att anmäla en störning som du misstänker överskrider de tillåtna ljudnivåerna

Ordinarie arbetstid ovan jord är vardagar klockan 07–19. Helger och andra tider på dygnet har vi andra riktvärden som innebär att vi kan arbeta, men vi får inte låta lika mycket.

Söder om Hökarängens station, i området mellan Saltvägen och Lingvägen, pågår sprängarbeten ovan jord. Sprängarbetet startade i februari 2023 och beräknas pågå till och med februari/mars 2024.

Sprängarbetet i tunneln fortsätter till och med hösten 2024. Arbetet i tunneln kommer att påverka boende på Kryddhyllan under sommar och höst 2024.

Gång- och cykelvägen mellan Saltvägen, Lingvägen och Pepparvägen är avstängd och planers att öppnas våren 2025. För att komma till andra sidan av spåret kan du använda den norra passagen under spåret vid Hökarängens station, eller den södra passagen under spåret vid Pepparvägen.

En ny gångväg har anlagts för att det ska vara enklare att ta sig söderut från området Kryddhyllan under tiden som arbetet med utbyggd depå i Högdalen pågår i närheten. Den nya vägen går mellan Korintvägen 22 och Pepparvägen 64. Här finns vanligtvis en skogsstig som nu har breddats och fyllts ut med grus för att göra det möjligt att till exempel köra barnvagn eller leda en cykel.

Läs mer: Ny tillfällig gångväg i Hökarängen

Gång- och cykelvägen mellan Högdalen och Hökarängens centrum på Örbyledens södra sida kommer att vara avstängd under hela arbetet med utbyggnaden av Högdalsdepån. Gång- och cykelvägen öppnar igen under 2026. Gående och cyklister hänvisas istället till gång- och cykelvägen på Örbyledens norra sida.

Annan påverkan

Trafiken på tunnelbanans gröna linje mot Farsta strand kommer att påverkas under vissa perioder. Håll dig uppdaterad om aktuell trafikering och planera din resa på sl.se.

Den nya nedfarten söder om Hökarängens station kommer att användas av tåg som åker till och från Högdalsdepån. Det betyder att det kommer att vara fler tåg i området tidigt på morgonen när tågen sätts ut i trafik, och sent på kvällen när tågen återvänder till depån.

För att säkerställa att ljudet från trafiken till och från depån inte överskrider gränsvärden för buller kommer bullerdämpande åtgärder att byggas in i den nya anläggningen, till exempel i form av mattor under spåret och en ny bullerskärm.

Innan vi börjar arbeta besiktigar vi alla byggnader enligt svensk standard. Besiktningar görs inom en radie på 50 eller 100 meter från tunneln, beroende på om huset är grundlagt på berg eller lera. Du som bor i eller äger en fastighet blir kontaktad av en besiktningsman i god tid innan vi börjar borra och spränga nära dig.

När arbetet startat håller vi noggrann koll på alla vibrationer för att säkerställa att våra arbeten inte har någon negativ påverkan på närliggande byggnader. Vi mäter också grundvattnet så att vi kan upptäcka eventuella förändringar tidigt. Därmed kan vi sätta in åtgärder direkt. Till exempel kan vi tillföra nytt grundvatten, genom så kallad infiltration. Då begränsas påverkan på omgivningen till ett minimum.

När arbetena är avslutade gör vi alltid en efterbesiktning för att kontrollera att vi inte har orsakat några skador på byggnaden.

Klicka här för att läsa mer om besiktning

Om din bergvärmebrunn ligger inom vårt influensområde så har du fått en medgivande-blankett för installation av mätrör. När vi har ett mätrör på plats kan vi bevaka och åtgärda eventuella förändringar i vattennivåerna. Kontakta oss om du har fler frågor om just din bergvärmebrunn.

Ja, när arbetet är slutfört kommer vi att plantera nya träd på de platser där träd har behövts tas ned. Återplanteringen görs i samråd med stadens landskapsarkitekt.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.