De nya stationerna

När tunnelbanan byggs ut förändras spårlinjekartan – totalt ritas 18 nya stationer in. Här hittar du allt om de nya stationerna.

Blå linje till Barkarby

Stora granitblock möter besökarna på plattformen, att luta sig emot eller kanske sitta på. Den konstnärliga gestaltningen finns på alla delar av stationen.

Två nya stationer

Två stationer, Barkarbystaden och Barkarby, ska byggas på sträckan mellan Akalla och Barkarby. Hela den nya sträckan går under jord.

Barkarbystadens tunnelbanestation byggs centralt i Barkarbystaden. Stationen får två uppgångar, båda med biljetthall i marknivå. Uppgången mot det planerade Sveatorget intill Barkarbyvägen, kommer ha en egen entrébyggnad. Den andra kommer att vara i en ny byggnad vid Flygfältsplatsen.

Från biljetthallarna tar man rulltrappor eller snedbanehiss till mellanplanet. Från mellanplanet till plattformen är det vanliga hissar, trappor och rulltrappor.

Uppgångarna kommer ligga centralt i Barkarbystadens nya kvarter, längs med Barkarbyvägen. Klicka på bilden för att se den i större format.
Den västra uppgången till station Barkarbystaden.
Uppgång vid Sveatorget, Barkarbyvägen. Visionsbild: White Arkitekter
Uppgång vid Flygfältsplatsen, Barkarbyvägen. Visionsbild: White Arkitekter

Om stationen

 • Restid till T-centralen: 24 minuter, inga byten.
 • Stationen får två uppgångar.
 • Barkarbystadens tunnelbanestation byggs 30–35 meter under markytan.
 • Rulltrappor och hissar.
 • Helena Byström står för den konstnärliga gestaltningen av station Barkarbystaden. Läs mer om konsten i tunnelbanan.

Med tunnelbanan blir Barkarby ett nav för kollektivtrafikresenärer. Barkarby pendeltågsstation får en till stationsbyggnad vid Veddestabron. I den nya stationsbyggnaden finns en entré till tunnelbanan. På så sätt kommer tunnelbanans biljetthall att ansluta till pendel-, regional- och fjärrtågen och bussterminalen.

Station Barkarby får två uppgångar. En uppgång mot Veddestabron med entréer vid bussterminalen och Veddestabron och en uppgång mot Veddestavägen i gamla Veddesta centrum.

Från biljetthallarna tar man rulltrappor eller snedbanehiss till mellanplanet. Från mellanplanet till plattformen är det vanliga hissar, trappor och rulltrappor.

Barkarby får två uppgångar. Klicka på kartan för att se den i ett större format.
Station Barkarby, ett nav för kollektivtrafikresenärer. Visionsbild: White Arkitekter.
Entré vid Veddestabron. Visionsbild: White Arkitekter.
Biljetthall vid Veddestavägen. Visionsbild: White Arkitekter.

 Om stationen

 • Restid till T-centralen: 26 minuter, inga byten.
 • Stationen får två uppgångar och tre entréer.
 • Barkarby byggs 30 meter under markytan.
 • Rulltrappor och hissar.
 • Irene Vestman står för den konstnärliga gestaltningen av station Barkarbystaden. Läs mer om konsten i tunnelbanan.

Läs mer om Blå linje till Barkarby

Blå linje till Nacka

Tre nya stationer i Nacka

I Nacka byggs de nya stationerna Sickla, Järla och Nacka. De nya stationerna blir viktiga knutpunkter i framtidens kollektivtrafik och binder ihop tunnelbanan med Tvärbanan, Saltsjöbanan och bussar.

Station Sickla ligger strax intill Sickla köpkvarter med närhet till bostäder, handel och arbetsplatser.

Stationen kommer att ha två uppgångar och totalt fyra entréer, varav två ska ligga i Sickla stationshus. En entré mot Saltsjöbanan och Tvärbanan och en i hörnet Smedjegatan/ Sickla industriväg.

Vid uppgången mot Sickla köpkvarter byggs två entréer. En i korsningen Alphyddevägen/Värmdövägen och en i Sickla köpkvarter.

Station Sickla får två uppgångar och fyra entréer. Klicka på bilden för att se den i ett större format.
Bilden visar entré till tunnelbanans station Sickla i Sickla stationshus. Vy från hörnet av Värmdövägen och Sickla industriväg. Visionsbild: TMRW.
Entré till tunnelbanans station Sickla i hörnet av Sickla industriväg och Smedjegatan. Visionsbild: TMRW.
Entré vid Alphyddevägen / Värmdövägen. Visionsbild: Sweco/TYPSA.

Om stationen

 • Restid till T-centralen: 8 minuter, inga byten.
 • Stationen får två uppgångar och fyra entréer.
 • Station Sickla byggs 35 meter under markytan.
 • Rulltrappor och hissar.
 • Anna Lerinder står för den konstnärliga gestaltningen av station Sickla. Läs mer om konsten i tunnelbanan.

Station Järla byggs i anslutning till Saltsjöbanans station Saltsjö-Järla. Stationen får en entré vid det nya torget som planeras vid Värmdövägen och en entré vid Birkavägen.

Station Järla får två entréer. Klicka på bilderna för att se dem i större format.
Entré vid Värmdövägen. Visionsbild: Sweco/TYPSA.
Biljetthallen på Järla station. Visionsbild: Sweco/TYPSA.

Om stationen

 • Restid till T-centralen: 10 min, inga byten.
 • Stationen får en uppgång och två entréer.
 • Station Järla byggs cirka 25 meter under markytan.
 • Rulltrappor och hissar.
 • Cilla Ramnek står för den konstnärliga gestaltningen av station Järla. Läs mer om konsten i tunnelbanan.

Nacka station får två uppgångar. Vid uppgång Nacka Forum byggs två entréer ­– en i hörnet Skvaltans väg/Vikdalsbron och en mot den planerade Stadsparken. Här kommer det också ligga en bussterminal.

Den andra uppgången kommer ligga vid/mot Jarlabergsvägen.

Vid Jarlabergsvägen kommer resenärerna ta sig med sex stora snabbgående hissar till och från plattformen som kommer ligga 40 meter under marknivå.

När avståndet mellan plattformen och gatunivån är stort bygger vi stora, snabba hissar eftersom det gör resan snabbare än med rulltrappor.

Så fungerar snabbhissarna

Vid uppgången mot Nacka Forum, bygger vi vanliga hissar och rulltrappor.

Station Nacka får tre entréer. Klicka på bilderna för att se dem i större format.

Uppgång mot Nacka Forum. Biljetthall i hörnet Skvaltans väg/Vikdalsbron.
Visionsbild: Sweco/TYPSA
Biljetthall i uppgång mot Jarlabergsvägen. Här skymtar hisshallen bakom spärrlinjen. Visionsbild: Sweco/TYPSA.

Om stationen

 • Restid Nacka–T-Centralen: 12 minuter.
 • Stationen får två uppgångar och tre entréer.
 • Station Nacka byggs 40 meter under markytan.
 • Uppgången mot Nacka Forum får hissar och rulltrappor. Uppgången mot Jarlabergsvägen får snabbhissar.
 • Thomas Karlsson står för den konstnärliga gestaltningen av station Nacka. Läs mer om konsten i tunnelbanan.

Läs mer om Blå linje till Nacka

Blå linje till Södermalm

Fler resmöjligheter på Södermalm

Blå linje förlängs från Kungsträdgården till Nacka och Söderort. Två nya stationer byggs längs sträckan, station Sofia på Södermalm och station Hammarby kanal med en uppgång på Södermalm och en i Hammarby Sjöstad.

Station Sofia får en entrébyggnad i Stigbergsparken på Folkungatan.

Resenärerna tar sig med åtta snabbgående hissar till och från plattformen, vilket gör resan snabbare än med rulltrappor. Plattformen kommer att ligga ca 100 meter under marknivå, vilket gör Sofia till Stockholms djupaste tunnelbanestation.

Så fungerar snabbhissarna

Station Sofia får en entrébyggnad i Stigbergsparken på Folkungagatan. Klicka på bilden för att se den i ett större format.
Entré vid Stigbergsparken, Folkungagatan. Visionsbild: Sweco/TYPSA.

Biljetthall. Stationsentrén vetter mot Tjärhovsgatan. Foto: Region Stockholm/Sweco.

Om stationen

 • Restid till T-Centralen: 4 minuter, inga byten.
 • Stationen får en uppgång.
 • Station Sofia byggs cirka 100 meter under markytan.
 • Snabbhissar.
 • Peter Johansson och Barbro Westling står för den konstnärliga gestaltningen av station Sofia. Läs mer om konsten i tunnelbanan.

Stationen byggs under Hammarby kanal med en uppgång på Södermalm och en uppgång i Hammarby Sjöstad. På Södermalm kommer uppgången ligga på Katarina Bangata, intill Vintertullstorget och Hammarby Sjöstad får sin entré i Lumaparken, intill tvärbanan.

Stationen kommer att ligga cirka 40 meter under markytan, ungefär som Östermalmstorgs tunnelbanestation i dag. Resenärerna tar sig till och från plattformen med  rulltrappor och hissar.

Station Hammarby kanal får två uppgångar, en på Södermalm och en i Hammarby sjöstad. Klicka på bilden för att se den i ett större format.
Uppgång vid Vintertullstorget, Katarina Bangata. Visionsbild: Sweco/TYPSA.
Uppgång vid Lumaparken, Hammarby allé. Visionsbild: Sweco/TYPSA.

Om stationen

 • Restid T-Centralen: 6 minuter, inga byten.
 • Stationen får två uppgångar.
 • Stationen Hammarby kanal byggs cirka 40 meter under markytan.
 • Hissar och rulltrappor.
 • Monika Larsen Dennis står för den konstnärliga gestaltningen av station Hammarby kanal. Läs mer om konsten i tunnelbanan.

Läs mer om Blå linje till Södermalm

Blå linje till Söderort

Nya förbindelser i Söderort

Blå linje förlängs från Kungsträdgården till Sockenplan. Gullmarsplan får en ny plattform för blå linje och Slakthusområdet får en station som ersätter de gamla stationerna Globen och Enskede gård.

Station Gullmarsplan får en ny plattform och en ny uppgång i Mårtensdal. Plattformen för blå linje kommer ligga på egen nivå under den gröna linjens plattform.

Resenärerna tar sig med 5 stora snabbgående hissar till och från plattformen som kommer ligga 70 meter under marknivå.

När avståndet mellan plattformen och gatunivån är stort bygger vi stora, snabba hissar eftersom det gör resan snabbare än med rulltrappor.

Så fungerar snabbhissarna

Uppgång Mårtensdal kommer ligga i nära Tvärbanan vid Hammarby allé. Här bygger vi vanliga hissar och rulltrappor.

Med blå linje får Gullmarsplan en ny uppgång i Mårtensdal. Klicka på bilden för att se den i ett större format.

 

Uppgång Mårtensdal får sin entré i en kontorsbyggnad vid Hammarby allé. Visionsbild: Sweco/TYPSA.

Mellanplan på station Gullmarsplan.

Mellanplan uppgång Mårtensdal.

Om stationen

 • Restid T-Centralen: 6 minuter, inga byten.
 • Stationen får två uppgångar.
 • Nya perrongen vid Gullmarsplan byggs cirka 70 meter under markytan.
 • Uppgången mot Gullmarsplan får snabbhissar. Uppgången mot Mårtensdal får hissar och rulltrappor.
 • Jesper Nyrén står för den konstnärliga gestaltningen av nya perrongen och uppgången station Gullmarsplan. Läs mer om konsten i tunnelbanan.

 

Station Slakthusområdet kommer ersätta dagens stationer vid Globen och Enskede gård.

Stationen får två uppgångar. En uppgång mot Globen med entré i en ny kontorsbyggnad i korsningen Arenavägen/Palmfeltsvägen.

Den andra uppgången får två entréer intill den planerade Centrala parken längs med Charkmästargatan. En med entré mot Hallvägen och en med entré mot Slakthusgatan.

 

Station Slakthusområdet får två uppgångar och tre entréer. Klicka på bilden för att se den i ett större format.
Uppgången mot Globen kommer ligga i en ny kontorsbyggnad. Visionsbild: Atrium Ljungberg, Sweco/TYPSA.

Om stationen

 • Restid T-Centralen: 8 minuter, inga byten.
 • Stationen får två uppgångar och tre entréer.
 • Station Slakthusområdet byggs 40 meter under markytan.
 • Hissar och rulltrappor.
 • Helena Isoz står för den konstnärliga gestaltningen av station Slakthusområdet. Läs mer om konsten i tunnelbanan.

Läs mer om Blå linje till Söderort

Grön linje till Arenastaden

Från city till Solna med tunnelbanan

Längs den nya sträckan Arenastaden – Odenplan byggs stationerna Hagastaden, Södra Hagalund och Arenastaden. Vid Odenplan ansluter spåren till tunnelbanans gröna linje.

Hagastaden är en växande stadsdel som knyter ihop Solna med Stockholm.

Station Hagastaden får två uppgångar. Uppgången mot Karolinska får tre entréer: en i Karolinska Universitetssjukhuset, en på Hagaplan utanför sjukhuset, en i korsningen Nobels väg och Solnavägen. Uppgången mot Torsplan får sin entré i korsningen Torsgatan / Norra Stationsgatan.

Station Hagastaden får två uppgångar och fyra entréer. Klicka på bilden för att se den i ett större format.
Södra biljetthallen i Hagastaden
Södra biljetthallen. Illustration: Region Stockholm/&Rundquist

 

Norra biljetthallen. Illustration: Region Stockholm/&Rundquist

Om stationen

 • Restid till T-centralen: 7 minuter, inga byten.
 • Stationen får två uppgångar och fyra entréer.
 • Station Hagastaden byggs 20 meter under markytan.
 • Rulltrappor och hissar.
 • Åsa Jungnelius står för den konstnärliga gestaltningen av station Hagastaden. Läs mer om konsten i tunnelbanan.

Runt station Södra Hagalund kommer nya kvarter växa fram med en blandning av bostäder och arbetsplatser. Stationen får två uppgångar, en vid Gelbgjutarevägen i Hagalunds industriområde och en utmed Solnavägen.

Station Södra Hagalund får två uppgångar. Klicka på bilden för att se den i ett större format.

Uppgång vid Gelbgjutarevägen. Visionsbild: &Rundquist.
Plattform Södra Hagalund. Illustration: Region Stockholm/&Rundquist

Om stationen

 • Restid till T-centralen: 9 minuter, inga byten.
 • Stationen får två uppgångar.
 • Station Södra Hagalund byggs 45 meter under markytan.
 • Rulltrappor och hissar.
 • Pia Törnell står för den konstnärliga gestaltningen av station Hagastaden. Läs mer om konsten i tunnelbanan.

 

Station Arenastaden får två uppgångar. En uppgång vid Dalvägen där man snabbt kan ta sig till arbetsplatser, shopping och Friends Arena. Den andra entrén ligger vid Hagalundsgatan, nära Tvärbana och pendeltåg.

Uppgång vid Hagalundsgatan. Illustration: Region Stockholm/&Rundquist

Uppgång vid Dalvägen. Visionsbild: &Rundquist.
Plattform Arenastaden. Illustration: Region Stockholm/&Rundquist

Om stationen

 • Restid till T-centralen: 11 minuter, inga byten.
 • Stationen får två uppgångar.
 • Station Arenastaden byggs 35 meter under markytan.
 • Rulltrappor och hissar.
 • Inges Idee står för den konstnärliga gestaltningen av station Arenastaden. Läs mer om konsten i tunnelbanan.

Läs mer om Grön linje till Arenastaden

Gul linje till Älvsjö

Binder ihop Stockholm

Just nu pågår planeringen för hur den nya gula linjen mellan Fridhemsplan och Älvsjö ska bli. Linjen ska få sex stationer.

Fridhemsplan är idag en viktig bytespunkt mellan tunnelbanans Blå och Gröna linjer och flera busslinjer.

Stationsläge

 • Gula linjens station vid Fridhemsplan placeras under Blå linje för smidiga byten till de andra tunnelbanelinjerna.
 • Resenärerna tar sig till gula linjens plattform med rulltrappor och mellanplan. Hissar byggs för tillgänglighet mellan Blå och Gul linje.
 • Resenärerna använder samma entréer som idag, vid Drottningholmsvägen, Mariebergsgatan, Fleminggatan och S:t Eriksgatan.
 • Byten mellan tunnelbanelinjer sker innanför spärrlinjen, vilket ger smidiga byten.

Liljeholmen är en växande stadsdel där bostäder, arbetsplatser och en större galleria planeras. Liljeholmen är en viktig bytespunkt och trafikeras i dag av Röd linje, tvärbanan och flera busslinjer.

Stationsläge

 • Gula linjens station vid Liljeholmen byggs under Röd linje.
 • Läget ger möjlighet till smidiga byten mellan buss, Röd linje och Gul linje, vilket gör att resenärerna smidigt kan byta trafikslag. Av de undersökta alternativen ger detta minst störning i området.
 • Liljeholmens södra biljetthall anpassas och entrén kommer att ligga vid den närliggande parken vid Trekanten. Den befintliga entrén från Liljeholmstorget kommer att finnas kvar.
 • Stationen får en upp- och nedgång och resenärerna tar sig till och från plattformen med snabbhissar för en kortare och smidigare resa.

Årstabergs station blir en viktig bytespunkt där resenärerna kan byta mellan tunnelbana, pendeltåg, tvärbana och bussar. Planer finns på att bygga fler bostäder och arbetsplatser.

Stationsläge

 • En ny station byggs öster om busstorget vid Svärdslångsplan för att underlätta byten mellan olika kollektivtrafikslag.
 • Läget har valts för att det gör den framtida utvecklingen av området flexibel. Läget är kostnadseffektivt och det blir mindre störningar på trafiken under byggskedet.
 • Stationen samplaneras så att den smälter in med det nya kvarterets verksamheter, som kontor, handel och bostäder. Resenärerna får smidiga byten mellan olika kollektivtrafikslag.
 • Stationen får en upp- och nedgång och resenärerna tar sig till och från plattformen med snabbhissar för en kortare och smidigare resa. 

Årstafältet utvecklas till en ny stadsdel med bostäder, handel och arbetsplatser. Stockholms stad och Region Stockholm planerar tillsammans för att det ska gå smidigt att röra sig mellan kommande bostäder, tunnelbanan och annan kollektivtrafik.

Stationsläge

 • Stationen i Årstafältet placeras nära ett planerat torg och en park i den nya stadsdelen. Stationen får en entré i kvarterets västra del.
 • Placeringen gör att stationen hamnar i centrumet och ger en bra tillgänglighet, trygghet genom närvaro av människor och god uppsikt över platsen längs stadsgatan. Den ger god tillgänglighet till tvärbanan och planerade hållplatser för bussen, vilket ger smidiga byten.
 • Stationen blir kompakt, med biljetthall och hissar ner till tunnelbanelinjen.
 • Stationen får en upp- och nedgång och resenärerna tar sig till och från plattformen med snabbhissar för en kortare och smidigare resa.

Östberga består av olika områden med flerfamiljshus och ska utvecklas med fler bostäder och arbetsplatser. I dag har området endast buss och saknar spårbunden kollektivtrafik. När Gul linje är klar blir stadsdelen mer tillgänglig.

Stationsläge

 • Stationen Östbergahöjden placeras i området vid Östbergabackarnas östra del och Årstafältet. Det gör att stationen knyter samman Östberga centrum med nya Årstafältet.
 • Stationen hamnar drygt 100 meter från Östberga centrum.
 • Stationen byggs i ett hörn av ett planerat kvarter med bostäder. Placeringen ger en trafiksäker miljö för oskyddade trafikanter.
 • Stationen blir kompakt med biljetthall och hissar ner till tunnelbanelinjen.
 • Stationen får en upp- och nedgång och resenärerna tar sig till och från plattformen med snabbhissar för en kortare och smidigare resa.

Älvsjö är en viktig knutpunkt för många resenärer med pendeltåg och bussar. Spårväg Syd planeras och områden nära stationen är utpekade som utvecklingsområden.

Stationsläge

 • Stationen i Älvsjö placeras mellan gång- och cykelstråket Älvsjö Broväg och Stockholmsmässan. Stationen ligger nära Älvsjö station med tåg och busstrafik och är placerad så att den stödjer framtida utveckling av området.
 • Stationen blir kompakt med biljetthall som fristående byggnad.
 • Byten till pendeltåg och bussar sker utanför spärrlinjen.
 • Stationen får en upp- och nedgång och resenärerna tar sig till och från plattformen med snabbhissar för en kortare och smidigare resa.

Läs mer om Gul linje till Älvsjö

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.