Frågor och svar om Grön linje till Arenastaden

De viktigaste skälet är att förbättra kollektivtrafiken till några av Stockholms snabbast växande stadsdelar: Hagastaden, Södra Hagalund och Arenastaden. Cirka 80 000 arbetsplatser kommer att nås med Gula linjen och 11 000 bostäder ska byggas utmed sträckan, en stor del av dem i Hagastaden som binder samman Solna med Stockholm. I anslutning till Södra Hagalund växer nya stadskvarter fram och  i Arenastaden finns kontor, shopping och kultur- och sportevenemang som lockar besökare från hela regionen.

Gröna linjen förlängs med tre nya stationer: Hagastaden, Södra Hagalund och Arenastaden i Solna.  Läs mer om stationerna.

Vid Odenplan ansluter spåren till Grön linje och tågen fortsätter söderut. Det är ännu inte beslutat var tågen från Arenastaden får sin slutstation i söder;  möjliga slutdestinationer är Gullmarsplan, Farsta eller Skarpnäck. Det knyter ihop Solna med Söderort och många resenärer kommer att ha stor nytta av den nya tunnelbanelinjen.  En resa från Arenastaden till Gullmarsplan kommer att ta runt 19 minuter.

2014 röstade stockholmarna om vilken färg den nya tunnelbanelinjen till Arenastaden skulle få – gul var den populäraste färgen. Vid den tidpunkten var planen att bygga en tredje plattform vid Odenplan och trafikera den Gula linjen som en skyttel mellan Odenplan och Arenastaden. Efter det har förutsättningarna förändrats. 2016 togs beslutet att ansluta spåren till Grön linje vid Odenplan.

I maj 2023 tog trafikförvaltningen, som ansvarar för trafikeringen, att ändra framtidens spårlinjekarta. Gröna linjen får en gren till Arenastaden. Men den gula färgen försvinner inte från  spårlinjekartan, utan blir linjefärg för tunnelbanan till Älvsjö. Läs mer om tunnelbana till Älvsjö.

Med den planerade trafikeringen (6–10-minuterstrafik) blir turtäthet på Grön linje i stort sett samma som idag i västerort.

Exakt var tågen ska vända i söderort är inte beslutat än. Gullmarsplan, Skarpnäck och Farsta är möjliga slutstationer.

Vid Arenastaden kommer resenärerna kunna byta till pendeltåg och till tvärbanan.

Vi bygger ingen ny station vid Odenplan så det kommer inte att märkas så mycket ovan jord.  När tunnelbanespåren ska kopplas ihop med Grön linje kommer tågen på Grön linje trafikeras med enkelspårstrafik. Detta kommer att ske i slutet av byggtiden.

En resa mellan Arenastaden och Gullmarsplan kommer att ta cirka 19 minuter.

När vi bygger Arenastadens arbetstunnel behöver vi ta en del av Vasalundsparken i anspråk. För att påverka omgivningen så lite som möjligt kommer arbetsområdet utformas så att värdefulla träd skyddas . Parken kommer att återställas efter byggtiden och de träd som behöver tas ned kommer att ersättas med nya.  För att vuxna och barn ska ha glädje av parken även under byggtiden har nya tunnelbanan i samarbete med Solna naturskola utformat ett naturspår på byggplanken i parken.
På elva stora skyltar finns spännande fakta och kluriga frågor om djur och natur i närområdet.

 

Vårdcentralens nuvarande lokaler ligger precis intill arbetsområdet för stationsuppgången och kan inte vara kvar på sin nuvarande adress under byggtiden. Därför flyttas vårdcentralen cirka 400 meter österut på Hagalundsgatan. Där kan verksamheten fortsätta utan att vårdpersonal och patienter störs av buller och vibrationer från bygget.

Undrar du något?

Skriv till SL:s kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.