Arbeten vid Vikdalsvägen och i Jarlaberg

Station Nacka byggs i Centrala Nacka med entréer i Jarlaberg, på Vikdalsbron och i framtida stadsparken. Nu pågår arbete med biljetthallar i Jarlaberg och vid Vikdalsbron utanför Nacka Forum. År 2030 öppnar station Nacka på Blå linje.

Tunnelarbeten

I tunnlarna pågår installationer, betongarbeten, markarbeten och VA-arbeten. Tunnelsprängningarna i området runt station Nacka och i riktning mot Järla är avslutade.

Bergborrning och andra stomljudsalstrande arbeten i tunnlarna kan förekomma på helgfria vardagar klockan 07–22 och på lördagar klockan 09–17. Där tunnlarna ligger långt ifrån bostäder kan stomljudsalstrande arbete göras dygnet runt.

Arbeten ovan jord

Vid de kommande entréerna vid Vikdalsbron, vid Stadsparken och i Jarlaberg pågår arbete ovan jord med biljetthallar, rulltrappsschakt och hisschakt.

Arbete ovan jord för station Nacka görs huvudsakligen på vardagar klockan 07–19.

Sprängningar ovan jord

Ovan jord har vi fasta sprängtider eftersom trafiken påverkas. Vilka tider som gäller beror på var sprängningarna utförs.

Sprängningar ovan jord: Vikdalsvägen
Sprängningar ovan jord: Jarlaberg

Utanför Nacka Forum pågår arbete med biljetthall och rulltrappsschakt till station Nacka.

Alla tunnelbanestationer behöver ventilation. Vid station Nacka byggs en ventilationsbyggnad bredvid Skönviksvägen, inne på det område som idag är tunnelbanans arbetsområde mellan Skönviksvägen och Jarlabergsvägen. Ventilation behövs för att leda luft mellan tunnelbanan och markytan. Placeringen av ventilationsbyggnaden bestämdes under arbetet med tunnelbanans järnvägsplan som fastställdes av Trafikverket 2018.

Placering enligt järnvägsplanen (se karta sidan 2)

I området där ventilationsbyggnaden ska stå kommer Nacka kommun så småningom att bygga nya bostadskvarter. Ventilationsbyggnaden kommer att integreras i den nya bebyggelsen. I dagsläget är det inte klart hur området ska se ut.

Läs mer om ventilationen i nya tunnelbanan

Frågor och svar om ventilationen vid stationerna i Nacka

 

Tidplan station Nacka

När borrningar och sprängningar är avslutade börjar betongarbeten i tunnlar och vid alla biljetthallar. Därefter ska alla byggnader och tillhörande konstruktioner byggas klart, både ovan och under jord. Spår, el och olika tekniska system ska installeras och testas innan tunnelbanan kan tas i drift. Trafikstart är planerad till år 2030.

• Sprängningar ovan jord och i tunnlar: 2021–2024
• Betongarbeten i biljetthallar och tunnlar: 2023–2025
• Byggarbeten och installationer: 2025–2027
• Bana, el, signalsystem och telesystem: 2027–2028
• Testkörning, system- och tekniktester: 2028–2030
• Trafikstart Blå linje till Nacka: 2030

Pågående arbete med station Nacka utförs av Skanska på uppdrag av Region Stockholm.

Läs mer: De nya stationerna i Nacka

Vid nya tunnelbanans arbetsplatser i Nacka behöver trafiken ledas om under byggtiden. Det görs i samråd med Nacka kommun och med hänsyn till samtliga trafikslag.

Nacka Forum

Vid arbetet med tunnelbanans station Nacka har trafiken lagts om på Vikdalsvägen och på väg 222 i höjd med Nacka Forum.

Läs mer: Trafikomläggning på Vikdalsvägen
Läs mer: Trafikomläggning på väg 222 Värmdöleden

Jarlaberg

Trafiken leds förbi tunnelbanans arbetsområde i Jarlaberg. Gång- och cykelvägen runt tunnelbanans arbetsområde är en kommunal gång- och cykelväg som sköts av Nacka kommun.

När större arbeten startar skickas informationsbroschyrer till hushåll och verksamheter i närheten av arbetsområdena. Här kan du ta del av de senaste broschyrerna.

Broschyr om arbetet med tunneln mellan Sickla och Järla (mars 2023). (pdf)

Broschyr om arbetet med tunneln mellan Sickla och Hammarby kanal (februari 2023). (pdf)

Broschyr om arbetet vid station Nacka, februari 2023 (pdf)

Broschyr om arbetet i Järla, augusti 2022 (pdf)

Här spränger vi under jord

På framdriftskartan kan du följa sprängarbetet under jord. Kartan uppdateras en gång i månaden. Tunnelsprängningarna i Centrala Nacka är avslutade.

Klicka här för att öppna framdriftskartan

Sickla

I Sickla pågår tunnelsprängningar i två riktningar. Västerut pågår sprängningar i riktning mot området mellan Sicklavägen och Sickla kanal. Österut pågår tunnelsprängningar i området mellan Becksjudarvägen, Setterwalls väg och Värmdövägen.

Järla och Centrala Nacka

Tunnelsprängningarna är avslutade i Järla och Centrala Nacka. I tunnlarna vid station Nacka återstår ett fåtal kompletterande sprängningar och att spränga ett antal mindre så kallade pumpgropar. De behövs för att ta hand om vatten från dränering i tunnlarna. De här sprängningarna är mycket mindre än tunnelsprängningar.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.