Arbetstider under långhelger och helgdagar maj–juni 2024

Aktuellt  Centrala Nacka, Järla, Sickla  2024-04-30

Arbete med utbyggnaden av tunnelbanan får utföras dygnet runt så länge bullerriktvärden inte överskrids.

  • Klämdag är att betrakta som vardag och arbete kan komma att utföras som på en vardag.
  • På helgdagar, ”röda dagar”, kan arbete komma att utföras enligt bullerriktvärden för söndag.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.