Vasastaden

Här kan du läsa mer om våra arbeten i Vasastaden.

Gå till: Arbetstider
Karta över Vasastaden i Stockholm med nya tunnelbanans sträckning utritad.

Nu pågår arbeten med att borra och spränga ut spårtunnlar och plattformsutrymmen för den nya stationen Hagastaden. Vi spränger tunnlar i två riktningar, norrut mot Solna och söderut mot Vasastaden. På framdriftskartan kan du se var vi spränger just nu och planerade arbeten de närmaste veckorna. Arbetena med att spränga ut tunnlarna mot Odenplan kommer att pågå till och med 2025. Vid Odenplan ska tunnlarna anslutas till den gröna linjen.

Arbetstider

Arbetstiderna anpassas efter de bullervillkor som finns. Moment under jord som låter mycket, som borrning och sprängning, är som regel helgfria vardagar klockan 07–22 samt lördagar klockan 07–19. Övriga tider på dygnet sker arbeten som låter mindre.

Tunnelsprängningar i norr- och södergående riktning kan ske måndag–fredag klockan 07.05, 09.00, 10.40, 14.00, 17.45, 21.40 och 21.49. Lördagar kan sprängningar ske klockan 09.00, 10.50, 14.00 och 17.45. Hur ofta vi spränger kan variera från dag till dag.

Undrar du något?

Skriv till SL:s kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.