Arbeten i Vasastaden

Från Hagastaden sprängs spårtunnlar ut under Vasastaden i riktning mot Odenplan där spåren ska ansluta till den gröna linjen. Trafikstart är 2028.

Aktuellt

Arbeten under jord

Nu pågår arbeten med att borra och spränga ut spårtunnlar från den nya stationen Hagastaden. Tunnlarna borras och sprängs ut söderut mot Vasastaden. På framdriftskartan kan du se var vi spränger just nu och planerade arbeten de närmaste veckorna. Arbetena med att spränga ut tunnlarna mot Odenplan kommer att pågå till och med 2025. Vid Odenplan ska tunnlarna anslutas till den gröna linjen.

Läs mer om station Hagastaden

Preliminär framdrift mot Odenplan. Klicka på bilden för att se den i ett större format. Illustration: Region Stockholm

Arbeten ovan jord

Eftersom sträckan mellan Odenplan och Hagastaden går i två separata enkelspårstunnlar som löper på olika nivåer så är det inte möjligt att utrymma mellan tunnlarna under mark. Därför behöver vi bygga två utrymningsvägar från båda spårtunnlarna direkt upp till ytan via trappor. Det gör det möjligt att utrymma tunnlarna händelse av brand eller annan allvarlig händelse.

De gulmarkerade ytorna visar arbetsområden för utrymningsvägarna som ska byggas. Klicka på bilden för att se den i ett större format. Illustration: Region Stockholm

Byggstart för utrymningsvägarna är preliminärt sommaren 2024. Arbetena kommer att periodvis medföra buller och begränsad framkomlighet för boende i fastigheterna närmast arbetsområdet. Arbetena beräknas pågå till och med årsskiftet 2025/2026.

Arbetstider

Vi arbetar dygnet runt men arbetstiderna anpassas efter de bullervillkor som finns. Tunnelsprängningar kan ske helgfria vardagar och lördagar mellan klockan 07 och 22. Vilka dagar vi spränger och hur ofta beror på hur arbetet framskrider.

Bergborrning och andra stomljudsalstrande arbeten i tunnlarna görs på helgfria vardagar klockan 07–22 och på lördagar klockan 09–19.

Ovan jord arbetar vi med bullrande arbeten helgfri måndag till fredag kl. 07.00–19.00 Övrig tid får vi jobba med arbetsmoment som inte låter lika mycket.

Därför pågår arbetet sent på kvällen

Anmäl dig till vår sms-tjänst för sprängvarning här

Tidplan

Arbetena med att spränga ut tunnlar och plattformsutrymmen beräknas vara klart år 2025. Sedan bygger vi klart biljetthallar och utrymmen för till exempel rulltrappor och hissar samt lägger spår, installerar signalsystem och allt annat som behövs i tunnelbanan. Det sista vi gör är att provköra med tåg och testa alla tekniska system innan Grön linje till Arenastaden öppnar för trafik 2028

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Jag har läst informationen om behandling av personuppgifter på nyatunnelbanan.se/nyhetsbrev och samtycker till att mina personuppgifter används för utskick av följande nyhetsbrev:

Nya tunnelbanans arbeten i Hagastaden och Vasastaden

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.