Förberedande arbeten med utrymningsvägar på Karlbergsvägen

Aktuellt  Hagastaden, Vasastaden  2024-05-23

Under vecka 22 börjar nya tunnelbanan med förberedande arbeten för de två utrymningsvägar som ska byggas på Karlbergsvägen. Trafiksignaler flyttas och busshållplatsen utanför Karlbergsvägen 48 flyttas cirka 150 meter österut mot Odenplan.

Efter det kommer vi gräva, ta bort asfalt och flytta ledningar i gatan. För att minska påverkan på trafiken kommer en del av arbetena till en början ske nattetid. Buller från maskiner kan förekomma när vi gräver och river asfalt.

Ordinarie arbetstider är som regel måndag till fredag klockan 07-19.

Om du blir störd
Vi gör vad vi kan för att ditt vardagsliv ska fungera under byggtiden.
I vissa fall kan våra arbeten tidvis störa så mycket att du som boende kan behöva tillfällig vistelse.

Läs mer om tillfällig vistelse och hur du kontaktar oss om du blir störd

Utrymningsvägarna gör det möjligt att utrymma tunnelbanan från spårtunnlarna upp till ytan  i händelse av brand eller annan allvarlig händelse. Arbetet med utrymningsvägarna kommer att pågå till och med årsskiftet 2025/2026.

Arbetsmoment och preliminär tidplan

Ledningsomläggningar. Under sommaren flyttar vi ledningar i gatan och trafiken runt arbetsplatsen leds om.

Spontning. 
För att stabilisera marken runt platsen för utrymningsvägarna bygger vi en stödkonstruktion (spont). De arbetena planeras starta under hösten.

Bergsschakt. Ett schakt byggs från ytan ned till spårtunneln. Schaktets sidor kommer att sågas med vajer. Efter vajersågningen sprängs berget och faller ned i tunneln.

Betongarbeten. Under våren 2025 byggs den betongkonstruktion som utgör stommen i byggnaden för utrymningsvägen. Sedan färdigställs byggnaden utvändigt.

Återställning. Det sista vi gör är att återställa gatumiljön.

Arbetsområde för utrymningsvägen på Karlbergsvägen 48-50. En passage till portarna närmast fastigheten kommer att vara öppen under byggtiden.  Klicka på bilden för att se den i ett större format. Bild: Region Stockholm.
Arbetsområde för utrymningsvägen på Karlbergsvägen 25-27.En passage till portarna närmast fastigheten kommer att vara öppen under byggtiden. Klicka på bilden för att se den i ett större format. Bild: Region Stockholm.
Visionsbild för utrymningsbyggnaden utanför Karlbergsvägen 48-50. Klicka på bilden för att se den i ett större format. Illustration: &Rundquist/Region Stockholm

Läs mer om nya tunnelbanans arbeten i Vasastaden

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.